Egyeztető testület

Az egyeztető testület a kamarán belül működtetett állandó fórum, amelynek célja elősegíteni a kamarai tagok egymás közötti, valamint a kamarai tagok és a nem kamarai tagok közötti szakmai természetű viták megállapodással/egyezséggel, a felek által elfogadott közös szakmai állásponttal történő rendezését, a felek jogainak, kötelezettségeinek, illetve érdekeinek gyors és hatékony érvényesítését.
 
Az egyeztető testület 7 természetes személyből áll. Az egyeztető testületnek határozatlan időre szólóan hivatalból tagja a kamara főtitkára, aki egyben a testület elnöke. Az egyeztető testület további 6 tagját a kamara tagjai közül a kamara elnöksége választja (e tagok a továbbiakban: választott tagok) 4 év időtartamra azzal, hogy az egyeztető testület választott tagjainak sorában legalább 1 személynek minősített kamarai tag könyvvizsgálónak (kktv 49. §-a) kell lennie. Az Egyeztető Testület tagjai 2017. január 1-jétől 4 év időtartamra:

  1. Eszterbauer Julianna
  2. Dr. Francsovics István
  3. Szabó Zsuzsanna
  4. Szalontai Mária
  5. Tóth Imre
  6. Dr. Wickert Irén

Az egyeztető testület működését a a Magyar Könyvvizsgálói Kamara egyeztető testületérõl és jogsegélyszolgálatáról szóló szabályzata határozza meg.

 

 

Betöltés...
X