A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok hatóköre és érvénye

Az IFRS-ek részletezik a megjelenítés, értékelés, bemutatás és közzététel követelményeit az általános rendeltetésű pénzügyi kimutatások szempontjából jelentős tranzakciókkal és eseményekkel kapcsolatban. Olyan követelményeket is tartalmazhatnak, amelyek főleg bizonyos adott iparágban előforduló tranzakciókra és eseményekre vonatkoznak. Az IFRS-ek a Keretelveken alapulnak, amelyek az általános rendeltetésű pénzügyi kimutatásokban megjelenő információkat alátámasztó koncepciókkal foglalkoznak. A Keretelvek-nek az a célja, hogy elősegítse az IFRS-ek következetes és logikus megfogalmazását. A Keretelvek döntési alapot is nyújtanak a számviteli problémák megoldásához.

Az IFRS-eket úgy tervezték, hogy minden nyereségérdekelt gazdálkodó általános rendeltetésű pénzügyi jelentései esetén alkalmazhatók legyenek. A nyereségérdekelt gazdálkodók azok, amelyek kereskedelemmel, ipari tevékenységgel, pénzügyi és hasonló tevékenységgel foglalkoznak, akár társasági, akár egyéb formában működnek. Ide tartoznak a közös biztosítóintézetek és egyéb kölcsönös szövetkezeti gazdálkodók, amelyek közvetlenül és arányosan fizetnek osztalékot vagy nyújtanak egyéb gazdasági előnyöket a tulajdonosoknak, tagoknak vagy résztvevőknek. Bár az IFRS-eket nem a magánszférában, a költségvetési szektorban vagy a kormányban nem nyereségszerzési céllal folytatott tevékenység esetén történő alkalmazásra tervezték, azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek ilyen tevékenységet folytatnak, megfelelőnek találhatják azokat. A Könyvvizsgálók nemzetközi szövetségének Költségvetési Szektor Bizottsága (Public Sector Committee, PSC) irányelvet adott ki, amelyben kijelentik, hogy az IFRS-ek alkalmazhatók kormányzati üzleti vállalkozások esetén. A PSC számviteli standardokat készít az IFRS-ek alapján olyan kormányzati ls egyéb költségvetési szektorbeli gazdálkodó szervezetek részére, amelyek nem kormányzati üzleti vállalkozások.

Az IFRS-ek minden általános rendeltetésű pénzügyi kimutatásra vonatkoznak. Ezek a pénzügi kimutatások a felhasználók széles körének, például a részvényeseknek, a hitelezőknek, az alkalmazottaknak és a nagyközönségnek az általános tájékoztatását szolgálják. A pénzügyi kimutatások célja, hogy egy adott gazdálkodó pénzügyi helyzetéről, teljesítményéről és cash-flow-járól az említett felhasználók számára a gazdasági döntések meghozatala szempontjából hasznos információkat nyújtsanak.

A teljes pénzügyi kimutatások tartalmazzák a mérleget és az eredménykimutatást, egy olyan kimutatást, amely a saját tőke összes változásait mutatja vagy a saját tőke olyan változásait, amelyek nem azonosak azokkal, amelyek a tulajdonosokkal folytatott tőkeműveletekből és a tulajdonosoknak történt felosztásból származnak; továbbá a cash-flow-kimutatást, a számviteli politika leírását és a magyarázó megjegyzéseket. Az időszerűség és a költségmegtakarítási meggondolások miatt, továbbá a korábban már közölt információk megismétlésének elkerülése érdekében, a gazdálkodó a közbenső pénzügyi kimutatásokban. Az IAS 34 Közbenső pénzügyi beszámoló standard előírja a közbenső időszakra vonatkozó teljes vagy tömörítet pénzügyi kimutatások minimális tartalmát. A „pénzügyi kimutatások" megnevezés valamely közbenső időszakra vagy a teljes évre készített pénzügyi kimutatások teljes készletét foglalja magában, továbbá a közbenső időszakra vonatkozó tömörített pénzügyi kimutatásokat.

Az IFRS-ek értelmezéseit az IFRIC készíti azzal a céllal, hogy mértékadó iránymutatást biztosítsanak olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyek ilyen iránymutatás hiányában valószínűleg eltérő vagy elfogadhatatlan eljárás alá esnének.

Valamely IFRS hatókörének bármely korlátozását a standard egyértelműen tartalmazza.

Az IFRS-ek a dokumentumban megjelölt időponttól hatályosak.

Betöltés...
X