Tájékoztató az okleveles könyvvizsgálói képzésre jelentkezők részére

23261033.jpg

1. Regisztráció

Az okleveles könyvvizsgálói képzésre történő jelentkezés feltételeit az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat (a továbbiakban: szakképzési és vizsgaszabályzat)  F) fejezete tartalmazza.

Az okleveles könyvvizsgálói képzésbe való felvétel kamarai hatósági eljárásnak minősül, melynek során a kapcsolattartás kizárólag az E-ügyintézési törvényben meghatározott elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (ügyfélkapus azonosító) igénybevételével történhet.

A jelentkező a kérelemnek helyt adó határozat birtokában (amely tartalmazza a regisztrációs számot és a hallgatói titkos kódot) iratkozhat be a képzésre az okleveles könyvvizsgálói képzési program szervezésére jogosult szakképző helyen, melyeknek listája ide kattintva található.

  

2. Tanulmányok elismerése

Az okleveles könyvvizsgálói képzésben lehetőség van korábbi tanulmányok beszámítására, melynek feltételeit a szakképzési és vizsgaszabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.

A tanulmányok elismerése az okleveles könyvvizsgálói képzési programban kamarai hatósági eljárásnak minősül, melynek során a kapcsolattartás kizárólag az E-ügyintézési törvényben meghatározott elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (ügyfélkapus azonosító) igénybevételével történhet. Ugrás a tájékoztatóra  

  

3. A képzés

Képzési idő

Az okleveles könyvvizsgálói képzést a felvételtől számított 3 éven belül meg kell kezdeni. A képzés ideje legfeljebb a képzési idő kezdő időpontjától számított 5, év utolsó napjáig tart – az összes vizsga teljesítését is beleértve. A képzési idő kezdő napjának a szakképző helyen indított tanfolyami képzés indításának napja tekintendő. A képzési idő kérelemre egy alkalommal, 1 év időtartammal meghosszabbítható. A kérelmet az Oktatási Bizottsághoz kell címezni.

Modulok

a) jogi ismeretek modul,
b) adózási ismeretek modul,
c) közgazdaságtan és pénzügyek modul,
d) szervezeti és vezetési ismeretek modul,
e) számvitel és elemzés modul,
    ea) számvitel magyar szabályozása részmodul,
    eb) számvitel nemzetközi szabályozása részmodul,
f) könyvvizsgálat és ellenőrzés modul,
g) pénzügyi és számviteli információs rendszerek modul.

A tantárgyak sorrendje a képzésben teljesen kötetlen.

  

4. Vizsgák

A járványügyi helyzet aktuális előírásait követve a kamara frissíti a védelmi intézkedések vizsgáztatással kapcsolatos tájékoztatóit.
A járványügyi korlátozások 2022. március 7-től a vizsgákat érintően megszűnnek. Nem kell maszkot viselni az eddig előírt zárt terekben, így a vizsgák során sincs maszkviselési kötelezettség.

Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban vizsgát tenni csak a kamara szervezésében, a kamara által kijelölt vizsgabizottság előtt lehet.

Vizsgasorrend

A vizsgák teljesítésének sorrendje a 3. pontban felsorolt modulok sorrendje azzal, hogy a b) - e) modulok vizsgáinak sorrendje kötetlen. A számvitel és elemzés részmoduljainak vizsgái kötetlen sorrendben letehetők.

A szóbeli vizsga a sikeres írásbeli vizsga hónapjának utolsó napjától számított 12. hónap végéig tehető le, ellenkező esetben a vizsga csak az írásbeli vizsgarész megismétlésével teljesíthető.

Vizsgajelentkezés

Az egyes modulok vizsgáinak időpontját az Oktatási Bizottság a kamara honlapján, a Vizsganaptár oldalon közzéteszi, ugyanitt lehet jelentkezni is a meghirdetett vizsgákra is.

Ha rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval, a honlapon történő bejelentkezést követően a fenti vizsganaptárban a Jelentkezés gombra kattintva tud jelentkezni az egyes vizsgákra. Ügyfélkapus bejelentkezéshez kérjük, diktálja be a kamarának az ügyfélkapus viselt nevét (személyi igazolványában is szereplő teljes neve), illetve azt az e-mail címet, melyet a magyarorszag.hu-n is nyilván tartanak. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval, ideiglenes regisztrációval is be tud jelentkezni az egyes vizsgákra, ebben az esetben a hallgatói titkos kódjára, illetve a regisztrációs számára lesz szükség.
Kérjük, egy vizsgára csak egyszer jelentkezzen be! Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos tantárgyakból szóbeli, illetve írásbeli vizsga is van, így ha Ön mindkettőre jelentkezni kíván, kérjük, mindkettőre külön jelentkezzen be! A jelentkezési határidő letelte után a „Jelentkezés” gomb már nem látható, így kérjük fokozottan ügyeljen a határidő betartására, mert határidő utáni jelentkezést sajnos nem áll módunkban elfogadni. A jelentkezéshez csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot.
A vizsgára bocsátás feltétele a képzési programban való részvétel, valamint a vizsgadíj befizetése.

A vizsgadíj összege tantárgyanként

2022-ben változnak a vizsgadíjak a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének 2022. január 21-ei döntése alapján (8/2022. számú elnökségi határozat).
A változás a 2022. április 1-jét követően megrendezésre kerülő vizsgák esetében lép életbe.

2022.03.31
előtti vizsgák
2022.04.01.
utáni vizsgák
írásbeli vizsga díja 18.000 Ft 20.000 Ft
szóbeli vizsga díja 18.000 Ft 20.000 Ft
számvitel magyar szabályozása részmodul írásbeli vizsga díja 9.000 Ft 10.000 Ft
számvitel magyar szabályozása részmodul szóbeli vizsga díja 9.000 Ft 10.000 Ft
számvitel nemzetközi szabályozása részmodul írásbeli vizsga díja 9.000 Ft 10.000 Ft
számvitel nemzetközi szabályozása részmodul szóbeli vizsga díja 9.000 Ft 10.000 Ft

     

A 2022. április 1-jét követő vizsgákra, amennyiben már előzetesen befizették a vizsgadíjat, kérjük a különbözetet utólagosan rendezni.

A vizsgadíjat a kamara központi számlájára kell megfizetni a vizsgajelentkezéskor.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma:
12010855 - 01283148 – 00100002

  

Távolmaradás igazolása

A vizsga lemondására nincs lehetőség. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának rendje:

„Amennyiben a vizsgázó a vizsgán önhibáján kívüli váratlan és elháríthatatlan okból (baleset, betegség stb.) nem tudott megjelenni, az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő, mellyel egyidejűleg a kérelemben hivatkozott körülmény(ek) fennállását és az önhiba hiányát igazolni kell. Betegség esetén az önhiba hiányát, a vizsga napját magában foglaló táppénzes állomány, kórházi kezelés alapozhatja meg. A kérelem benyújtásának az elmulasztott vizsgaidőpontot követő 30 nap elteltével nincs helye. Sikeres írásbeli vizsgát követő sikertelen szóbeli vizsga esetén a vizsga mindkét részét meg kell ismételni. A vizsgák modulonként/részmodulonként az első sikertelen vizsgát követően háromszor ismételhetők. Méltányossági alapon egy ötödik vizsgalehetőség kérelmezhető az Oktatási Bizottságtól. Ilyen méltányosság a képzés során legfeljebb egy modulból/részmodulból tett vizsga esetén egyszer gyakorolható.

Az írásbeli vizsga eredménye a kamara honlapján kerül közzétételre - legkésőbb a szóbeli vizsga előtt 5 nappal. Az eredmények megtekintéséhez a hallgatói titkos kód szükséges, melyet mindenki a felvételi kérelmet elfogadó határozatában kap kézhez.
Vizsgadolgozatok megtekintésére a szóbeli vizsga időpontjában, a vizsgabizottság előtt van lehetőség, ettől eltérő időpontba már nincs lehetőség a vizsgadolgozat megtekintésére, illetve az esetleges észrevétel megtételére.
A szóbeli vizsga tételeit az Oktatási Bizottság a kamara honlapján, a Tételsorok, vizsgafeladatok, tájékoztatók oldalon teszi közzé.

  

5. Jogorvoslat

A vizsgabizottság intézkedése vagy annak elmulasztása ellen a vizsgázó - 10 napon belül - jogorvoslati kérelmet nyújthat be az Oktatási Bizottsághoz.
 

Betöltés...
X