Elektronikus aláírási és archiválási kötelezettségek 2025-től

A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény értelmében módosult a 2007. évi LXXV. törvény (a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről – a továbbiakban: Kkt.). A módosítások a könyvvizsgálók elektronikus aláírási és elektronikus archiválási kötelezettségeit érintik a 2025. üzleti évtől.

A módosított Kkt. 23/A. § (1) bekezdése értelmében: a „kamarai tag könyvvizsgáló köteles a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során kiadott független könyvvizsgálói jelentését elektronikus okiratban kiállítani és azt elektronikusan aláírni, valamint időbélyegzővel ellátni.” A könyvvizsgálóknak az elektronikus aláírással kapcsolatos további kötelezettségeit a Kkt. 23/A. § további bekezdései tartalmazzák. 

A könyvvizsgáló cég képviseletére jogosult személy elektronikus aláírásával összefüggésben a 23/A. § szerinti kamarai tag könyvvizsgálóra vonatkozó elektronikus aláírással kapcsolatos előírásokat kell alkalmazni. (Kkt. 40/C. §) Az új rendelkezéseket a 2025. üzleti évi beszámolókra vonatkozó könyvvizsgálói jelentések elkészítése során kell először alkalmazni. (Kkt. 208/P. §)

Továbbá, a módosított Kkt. 48/A. § (1a) bekezdése szerint: a „kamarai tag könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló cég, a könyvvizsgálat során keletkezett könyvvizsgálati dokumentációt köteles elektronikusan archiválni és a dokumentumokat az archiválást követően legalább 8 évig megőrizni.” A digitális archiválással kapcsolatos további kötelezettségekről a Kkt. 48/A. § (1b) bekezdése rendelkezik. Az új rendelkezéseket a 2025. üzleti évi beszámolók könyvvizsgálati dokumentációinak archiválása és megőrzése során kell először alkalmazni. (Kkt. 208/Q. §).

Az elektronikus aláírás és az elektronikus archiválás korábban és jelenleg lehetőségként volt adott, azonban a 2025. üzleti évi beszámolók könyvvizsgálata és az azt követő jövőbeni könyvvizsgálatok tekintetében már kötelezettség lesz a könyvvizsgálók számára.

Felhívjuk a könyvvizsgálók figyelmét, hogy amennyiben a Kkt. módosítását keresik az elektronikusan elérhető jogtárakban, akkor kérjük szűrjenek a 2025. januártól hatályos rendelkezésekre, hiszen az aktuálisan érvényes Kkt. szabályozásai még nem tartalmazzák a módosításokat.
 


 

Betöltés...
X