Választás – 2020
2020.11.27 17:07

kamarai választásokA Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2015. évben megválasztott tisztségviselőinek, a kamara központi szervei tagjainak, valamint a területi szervezetek elnökségi tagjainak megbízatása az 5 éves választási ciklusidő lejártával az idei évben megszűnik. A 2020. évi választási folyamatról az alábbi oldalakról tájékozódhatnak érdeklődő kamarai tagjaink.

tovább...
Közlemény a veszélyhelyzet alatti online szóbeli vizsgák szabályairól
2020.11.23 17:32

A koronavírus járvány terjedésére és a kihirdetett magyarországi veszélyhelyzetre tekintettel – a vizsgákon résztvevők és a vizsgáztatók biztonságát, egészségének védelmét szem előtt tartva – szükségesnek tartottuk annak lehetővé tételét, hogy a körülmények ismeretében, az oktatási alelnök döntése alapján az okleveles könyvvizsgálói képzés egyes vizsgái, illetve egyes szakmai minősítő vizsgák online módon kerülhessenek lebonyolításra.

tovább...
Könyvvizsgálók lapja
2020.11.27 17:01

Elérhető a Könyvvizsgálók lapja legújabb száma. Az novemberi számban az alábbi témákról tájékozódhatnak:

  • a Szakértői Bizottság hírei közt a Versenyképesség-növelő támogatás könyvvizsgálatáról és az új árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási jelentésmintáról,
  • az Oktatási Bizottság hírei között pedig az e-learning formában tartott központi kötelező továbbképzésről és a 2021. évi vizsganatárakról olvashatnak.
  • Prof. Dr. Kovács Levente cikkét ajánljuk mindazoknak, akik az online pénztárgéppel rendelkező kereskedő ügyfeleiknek szeretnének segítségére lenni az e-fizetés bevezetése során.

További cikkeink: Nemzetközi kitekintés keretében összefoglalót olvashatnak az Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége, az IFAC új vezetőségéről, az IAASB csalásról és a vállalkozás folytatásának elvéről szóló kerekasztal-sorozatáról és az ESEF bevezetéséről szóló Accountancy Europe webinar-ról. Beszámolunk még az egyre bővülő e-learning kínálatról az MKVK Oktatási Központ szervezésében és a 2020. évi választások aktuális fejleményeiről.

tovább...
Cikkajanló – Nyakunkon az e-fizetés határideje
2020.11.25 11:02

A cikkajánlónkban Prof. Dr. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkárának cikkére szeretnénk felhívni tagjaink figyelmét. Legkésőbb 2021. januártól minden online pénztárgéppel rendelkező kereskedőnek biztosítania kell valamilyen elektronikus fizetési megoldást vásárlói számára, a kereskedelmi törvény módosítása nyomán. Ez közel 60 ezer kereskedőt érint, akik az átálláshoz kapcsolódó döntéseik meghozatalához gyakran a könyvelőik, könyvvizsgálóik szakmai tanácsait kérik.

tovább...
Könyvvizsgálói nyilatkozat változás: a Közúti áruforgalmi engedély és az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásánál
2020.11.20 11:50

Változott a Közúti áruforgalmi engedély, illetve az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat az ISAE 3000. témaszámú magyar nemzeti standard alkalmazásával

tovább...
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatáshoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatokról
2020.11.20 09:46

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló kormányrendelet könyvvizsgálói feladatok teljesítését írja elő. Az elvégzendő könyvvizsgálói feladatok értelmezéséről és módszertani megközelítéséről a szakértői bizottság a következő tájékoztatást teszi közzé, a versenyképesség-növelő támogatások elosztását kezelő Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.-től bekért álláspont figyelembevételével.

tovább...
Tájékoztató a központi szervezésű kötelező továbbképzésről
2020.11.05 13:53

Tájékoztatjuk a kamarai tag könyvvizsgálókat, hogy az idei évben a vírushelyzetre tekintettel a központi szervezésű kötelező továbbképzés (elsőnapi 4 kredit) tananyaga is az Oktatási Központ távoktatási rendszerén keresztül lesz elérhető, amihez a Kamara erre dedikált, 4 kreditnyi díjmentes hozzáférést biztosít a tagok számára. Idén tehát összesen 12 könyvvizsgálói kreditnyi megtekintés biztosított mindenkinek külön térítés nélkül. A kötelező napi e-learning oktatási anyag 2020. november 5-étől érhető el.

tovább...
Módszertani segédlet a kisebb gazdálkodók könyvvizsgálatához - Frissítés 2020.11.04!
2020.11.04 14:59

KKV módszertani segédletFRISSÍTÉS!
A módszertani segédletben, a Szakértői Bizottság jóváhagyásával, kisebb javításokra került sor 2020. október 29-én. Az anyag 2020. október 2-án megjelentetett változata e miatt került le a honlapról. A módszertani segédlet alkalmazása során a jelen frissítésként megjelentetett javított változat az irányadó.
2020.10.02
Örömmel tájékoztatjuk a kamarai tagságot, hogy a Szakértői Bizottság felkérésére elkészült és a bizottság 2020. augusztus 27-ei ülésén elfogadásra került a kisebb gazdálkodók számviteli beszámolójának könyvvizsgálati módszertanát bemutató segédlet, melyet a kamara elnökségének 2020. szeptember 25-én megtartott ülésén meghozott döntésének megfelelően ezúton teszünk közzé a kamara honlapján. A Szakértői Bizottság 2019. évben határozott két, a kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatának a módszertanát bemutató, valamint e gazdálkodói körben a nemzetközi könyvvizsgálati standardok alkalmazását segítő és támogató szakmai projekt elindításáról.

tovább...
Megjelent az ISAE 3402. témaszámú „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentések” című új magyar nemzeti standard
2020.10.22 15:29

A közfelügyeleti hatóság 2020. június 17-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 38/2020. (04.17.) számú elnökségi határozattal elfogadott, és a 98/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat értelmében kihirdetendő ISAE 3402. témaszámú a „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentések” című magyar nemzeti standardot. A standard a szolgáltató szervezetek könyvvizsgálóinak a 2021. december 31-én vagy azt követően végződő időszakokat lefedő, bizonyosságot nyújtó jelentéseire vonatkozóan lép hatályba.

tovább...
Határidő hosszabbítás az okleveles könyvvizsgálói képzési programban
2020.10.02 11:45

Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy akik tavasszal a kihirdetett veszélyhelyzeti időszakban (2020. március 11. és 2020. június 18. között) vettek részt az okleveles könyvvizsgálói képzési programban, azok számára az következő három esetre vonatkozó határidőt a kamara elnöke 100 nappal meghosszabbította, az alábbi elnöki határozat szerint.

tovább...
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a 2020. évi szakmai oktatási programról
2020.10.21 17:13

Az idei, 2020-as évben a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Zoomon (www.zoom.us) szervezi meg a kötelező kamarai továbbképzés részét képező oktatásokat (szakmai napokat). A tervek szerint a 2020. november-decemberi időszakban 6 alkalommal egyenként 90 perces (kamarai IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, pénztári vagy biztosító speciális kredittel járó) blokk kerül kialakításra.

tovább...
A Pénz-és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartamáról a Jelzálogmegfelelési mutató (’JMM’) kapcsán felajánlott jelzáloghitelek vizsgálata tekintetében
2020.09.21 17:53

Több könyvvizsgáló kolléga érdeklődésének megfelelően ezúton adunk tájékoztatást az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartamáról a jelzálogmegfelelési mutató  kapcsán felajánlott jelzáloghitelek vizsgálata tekintetében.

tovább...
MKVK Szakértői Bizottság iránymutatása az apportértékelés felülvizsgálatáról, mint könyvvizsgálói feladatról
2020.10.07 11:09

Iránymutatás az apportértékelés felülvizsgálatárólAz elmúlt években több megkeresés érkezett a kamarához azzal kapcsolatban, hogy melyik nemzeti standard vonatkozik az apportértékelés felülvizsgálatára vonatkozó könyvvizsgálói feladatra, és milyen jelentés mintát kell alkalmazni.
A téma kapcsán a Szakértői Bizottság az alábbi iránymutatást teszi közzé.

tovább...
Változott az agrárkamarai tagdíjkedvezmények könyvvizsgálói igazolásának módja
2020.10.09 11:26

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)  logoA Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az idei évtől kezdve egyszerűsítette a tagjai számára előírt tagdíjbevallási és fizetési folyamatokat. Mostantól a NAK a rendelkezésére álló hivatalos adatok alapján elkészíti tagjai számára a tagdíjbevallást és megállapítja (felajánlja) a tag által fizetendő tagdíj összegét. További változás, hogy a NAK által felajánlott tagdíj elfogadását, vagy annak korrigálását ezután már nem csak a NAK tagok, hanem az általuk meghatalmazott könyvelők vagy könyvvizsgálók is elvégezhetik a tag helyett, amennyiben erre a tagtól meghatalmazást kapnak.

tovább...
Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához
2020.09.14 15:03

Örömmel adunk tájékoztatást, hogy a 2018-ban kiadott Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához (Módszertani útmutató) című szakmai kiadvány aktualizálása és kiegészítése a Szakértői Bizottság felkérésére megtörtént, melyet a bizottság 2020. augusztus 27-ei ülésén elfogadott.

tovább...
Betöltés...
X