Pályázati felhívás a Kamara könyvvizsgálói feladatainak ellátására
2021.03.01 15:12

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet a kamara 2021-2023. üzleti évére vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatára, jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására. A pályázat beérkezésének határideje: 2021. március 31. 12.00 óra.

tovább...
Tatabányai Önkormányzat pályázati felhívása
2021.03.01 17:28

A Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata beszerzési eljárást indít könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatainak ellátására. Ajánlattételi határidő: 2021. március 12. 10:00 óra

tovább...
Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása felállításának tervezett új határideje 2021. június 1.
2021.02.25 09:12

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.)  80. § (5) és (6) bekezdésében foglalt, tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásához kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség 2021. március 1-ig történő teljesítése vonatkozásában a Pénzügyminisztérium - a Kamara megkeresésére válaszul - az alábbiak szerinti tájékoztatást nyújtotta.

tovább...
Könyvvizsgálók lapja
2021.02.22 17:51

Elérhető a Könyvvizsgálók lapja legújabb száma. A februári számban az alábbi témákról tájékozódhatnak:

  • Kamara 2021. évi szakmai és nemzetközi feladatai
  • Nemzetközi kitekintés
  • Elnökség 2021. I. félévi munkaterve
  • Pályázati felhívás vizsgaelnöki feladatok ellátására

A Nemzetközi kitekintés keretében számos összefoglaló állítottunk össze az IFAC, az Accountancy Europe, az IESBA és az ICAEW publikációi közül: A Covid-19 hatását több cikk is elemzi, a visszaélésekre, a lényegesség meghatározására felhívva a figyelmet. Olvashatnak a KKV kockázatkezelés, fizetésképtelenség és a számviteli szakma szerepéről, illetve a könyvvizsgálat jövőjéről. Az IESBA-konzultációban az Etikai kódex módosításáról, a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókról várják a könyvvizsgálók visszajelzését.
További cikkeink: Beszámolunk a már elérhető e-learning kínálatról az MKVK Oktatási Központ szervezésében, a januári elnökségi határozatokról, a kamarai tagság változásáról.

tovább...
Elérhetőek a térítésmentes e-learning tananyagok
2021.02.04 12:07

Közlemény a téritésmentes távoktatás elindulásárólAz Oktatási Bizottság tájékoztatja a könyvvizsgáló kollégákat, hogy a mai naptól – az idei évben minden eddiginél korábban – elérhetőek a térítésmentesen megtekinthető e-learning tananyagok, melyek az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, ügyfélkapus bejelentkezést követően a szakmai továbbképzés e-learning menüpontjában a „Térítésmentes Távoktatás” felületre kattintva érhetőek el.
A Kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével biztosít minden tagja számára idén is 8 kreditpont, majd az elsőnapi központi továbbképzés indulásakor tovább 4 kreditpont mértékben térítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat.
 

tovább...
Elhunyt Szép Tamás
2021.02.03 18:40

Fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy Szép Tamás, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, életének 74. évében, 2020. december 26. napján elhunyt.

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye a számviteli szétválasztásról való jelentéstételről – Frissítés 2021.01.29!
2021.01.29 14:24

A kamara szakértői bizottsága az alábbi frissített szakmai ajánlást és könyvvizsgálói jelentés mintát teszi közzé az energiaipari ágazatokban működő egyes gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálók munkájának a megsegítésére.

  

tovább...
Pályázati felhívás - Minősített oktató
2021.01.19 12:37

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére.
A pályázatok beérkezési határideje: 2021. március 15.

tovább...
Szakértői Bizottság közleménye a 2021.01.01-jétől a számviteli törvény hatálya alá átkerült korábbi kisadózó vállalkozások nyitómérlegéhez készült könyvvizsgálói jelentésmintáról
2021.01.19 15:30

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és a kisvállalati adóról (KIVA) szóló törvény hatálya alól kilépő kisvállalkozók számviteli törvény 2/A § (4) bekezdése szerinti nyitómérlegének kötelező könyvvizsgálatára tekintettel kidolgozta az általa ajánlott, a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokon alapuló könyvvizsgálói jelentésmintát.
A 2021. január 1-jétől életbe lépett adótörvény változások hatására a kisvállalkozók várhatóan nagy számban fognak felhagyni kisadózói státuszukkal, így a számviteli törvény hatálya alá átkerülve auditált nyitómérlegre lesz szükségük a 2021. évi könyvviteli nyilvántartásaik megnyitásához.
Az adózási forma változása miatti áttérés nyitómérlegére vonatkozó könyvvizsgálói jelentésminta közreadásával a Szakértői Bizottság a könyvvizsgálók munkáját és egységes jelentéstételi gyakorlatát kívánja segíteni.

tovább...
Szakértői Bizottság közleménye az egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) bevezetésének halasztási lehetőségéről - Frissítés 2021.01.18.
2021.01.18 18:00

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által kidolgozott egységes elektronikus beszámolási formátumot (ESEF) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak kell alkalmazniuk pénzügyi kimutatásaikra. Az ESEF előírások bevezetéséről szóló, 2020.12.21-én megjelentetett közleményét a Szakértői Bizottság bővített tartalommal bocsátja a könyvvizsgálók és más érdekeltek tájékoztatására.

tovább...
Elhunyt Beszeda István
2021.01.05 14:14

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 71. évében, 2020. december 25-én elhunyt Beszeda István,
a kamara minőségellenőrzési bizottságának tagja.
Temetése 2021. január 22-én, pénteken 13.00-kor lesz a miskolci Deszka Temetőben. (Cím: 3626 Miskolc, Laborfalvi Róza utca, Táviratcím: Beszeda Zsolt 1047 Budapest, Wolfner u. 6/a 1/101).

tovább...
Elérhető a Könyvelői tagozat decemberi szakmai napján elhangzott előadás prezentációja
2021.01.06 17:19

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy 2020. december 7-én egy – remélhetőleg hagyományt teremtő – elektronikus formában megtartott tagozati rendezvényen foglalkoztunk  a könyvvizsgálaton kívül nyújtható szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződéses háttér problémáival. Az általános áttekintés mellett a mögöttünk lévő időszak szakmai és munkaszervezési változása által megkövetelt szerződésmódosítási pontokra fókuszáltunk.

tovább...
Megjelent az ISA 250. témaszámú a „Jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című standard
2020.12.21 18:02

A közfelügyeleti hatóság 2020. december 21-én jóváhagyta a kamara elnökségének 37/2020. (04.17.) számú határozatán alapuló, ISA 250. témaszámú (Felülvizsgált) „Jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című módosított magyar nemzeti standardot.

tovább...
Módosult a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS)
2020.12.17 13:06

A közfelügyeleti hatóság 2020.12.15-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 99/2020. (09.25.) számú elnökségi határozattal 2020. szeptember 25-én elfogadott a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-ot (MNKS) érintő módosításokat. A módosítás eredményeképpen pontosításra kerültek az MNKS 31. és 32. pontjai, melynek értelmében a könyvvizsgálati dokumentáció megőrzési kötelezettsége a könyvvizsgáló szolgáltatóra vonatkozik.

tovább...
2021. január 1-től alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták közlemény
2020.12.17 13:07

2021. január 1-jével lép hatályba a megújult IESBA Etikai Kódex magyar nyelven. Sok egyéb változás mellett a kódex elnevezése, valamint az azt megalkotó nemzetközi etikai standardalkotó testület elnevezése is némileg módosult. Ezek az elnevezésbeli változások átvezetésre kerültek a közfelügyeleti hatóság által 2020. december 15-én jóváhagyott módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) függelékeiben lévő könyvvizsgálói jelentésmintákban. (Az aktualizált könyvvizsgálói jelentésminták az MNKS 4/A, 4/B, 5/A és 5/B függelékeiben találhatók.)

tovább...
Betöltés...
X