Közlemény a független könyvvizsgálói követelményről a pályázati támogatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatoknál
2021.07.19 13:42

A Magyar Könyvvizsgálói Kamarához kamarai tag könyvvizsgálóktól, valamint érintett szervezetektől a közelmúltban több megkeresés érkezett támogatási pályázatok benyújtásához, illetve pályázaton elnyert támogatás felhasználásának elszámolásához kapcsolódó könyvvizsgálói nyilatkozat témakörében. A leggyakoribb kérdés arra vonatkozott, hogy egy adott társaság éves beszámolójának a vizsgálatával megbízott állandó könyvvizsgálója elláthatja-e ezzel egyidejűleg a társaság által pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos, a pályázati felhívásban és/vagy a támogatási szerződésben előírt könyvvizsgálói feladatokat. Utóbbiaknál szinte minden esetben követelmény egy független könyvvizsgáló megbízása a támogatással kapcsolatos ellenőrzés elvégzésére és arról független könyvvizsgálói igazolás kiállítására, valamint több esetben bekérik a könyvvizsgáló függetlenségi nyilatkozatát is.
2021. július 19-ével frissül közleményünk az Agrárminisztériumtól érkezett válasz alapján.

tovább...
VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. pályázati felhívása
2021.07.14 20:21

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. pályázati felhívást indít 2021 (opcionálisan további egy évvel meghosszabbítható) üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatainak ellátására nyílt versenyeztetési eljárás keretében. Ajánlattételi határidő: 2021. július 20. 13:00 óra

tovább...
XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
2021.07.27 13:58

Az idei, XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia a „Kihívások – sebességváltás – irányok” címmel kerül megrendezésre, ahol a gyorsan változó környezetben adható válaszlépéseket kívánjuk számba venni a résztvevőkkel a könyvvizsgálói kockázatokat és a digitalizáció útjait felmérve.
A konferenciának idén is a Thermál Hotel Visegrád****superior szálloda fog helyt adni, azonban idén a szokásostól eltérő időpontban, 2021. szeptember 14-16. között, szeptember harmadik hetében találkozhatunk a könyvvizsgálat aktuális seregszemléjén. A már hagyománnyá vált „Nulladik nappal” indul a konferencia a keddi napon, szeptember 14-ével.
Kérjük, már most írják be a naptárjukba az eseményt!

tovább...
Összefoglaló a Pmt. szerinti belső szabályzat módosulásáról 2021
2021.07.07 12:52

Összefoglalónkban a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemeinek változásait foglaljuk össze, kitérve az ügyfelek kockázati szint-besorolására, a speciális ügyfél-átvilágítás esetköreire és a pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó információk beszerzésére és igazolására. Ez utóbbihoz a kamara készített és közzétesz egy Vagyon-forrás Nyilatkozat mintatáblázatot is.
Emellett kitérünk a 2021. május 22-én hatályba lépett, tényleges tulajdonosi központi nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos törvény szerinti kötelezettségekre is.

tovább...
Könyvvizsgálók lapja
2021.06.18 18:44

Elérhető a Könyvvizsgálók lapja legújabb száma. A májusi számban az alábbi témákról tájékozódhatnak:

  • 2021. évi adatszolgáltatás
  • XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
  • Nemzetközi kitekintés

A Nemzetközi kitekintés keretében számos összefoglalót állítottunk össze az IFAC, az Accountancy Europe, az IESBA és az IAASB publikációi közül: többek között olvashatnak az AE friss felméréséről a könyvvizsgálati kötelezettség határairól, az IFAC webinar-sorozatáról, a pénzügyi bűnözés és pénzmosás-elleni küzdelemről, Európai Bizottság audit reform javaslatáról.
További cikkeink: Beszámolunk az aktuális e-learning kínálatról az MKVK Oktatási Központ szervezésében, az ingyenes jogi adatbázis és céginformációs szolgáltatás folytatásáról, a MOL kedvezményes üzemanyag kártyáról, a küldöttgyűlés májusi határozatairól, illetve a kamarai tagság változásáról.

tovább...
Új IFAC-ICAEW 6 részes oktatási segédanyag a Pénzmosás elleni védekezéshez magyarul
2021.05.20 14:35

Elérhető a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége, az IFAC és az Angliai és Walesi Bejegyzett Könyvvizsgálók Intézete, az ICAEW együttműködésével a
könyvvizsgálóknak készült hatrészes oktatási segédanyag magyar nyelvű fordítása a Pénzmosás elleni védekezés témakörében.
  

tovább...
Elindult a 2021. évi kamarai adatszolgáltatás
2021.06.28 08:48

Tájékoztatjuk a Kamarai Tagságot, hogy a 2021. évi kamarai adatszolgáltatás elérhetővé vált. Az éves adatszolgáltatás magába foglalja a közfelügyelet felé teljesítendő, a minőség-ellenőrzés számára benyújtandó, valamint a kamara felé évente kitöltendő adatok benyújtását. A 2020. július 1. és 2021. június 30. között kiadott jelentésekről kell a jelentést aláíró természetes személy könyvvizsgálónak adatot szolgáltatnia. Az adatszolgáltatás teljesítésének határideje: 2021. július 15. Az adatszolgáltatást a honlap felső részt található Bejelentkezés gombra kattintva, ügyfélkapus belépést követően tudják teljesíteni.

tovább...
A Magyar Mérnöki Kamara ingyenes lakossági és vállalkozói energetikai tanácsadást indít
2021.05.03 15:56

Társ-kamarai szervezetünk, a Magyar Mérnöki Kamara, térítésmentesen indít energiamegtakarítási tanácsadási szolgáltatást állampolgároknak és vállalkozóknak.    
A tanácsadás kiterjed a nyílászárók cseréjétől, a falak szigetelésén és a megújuló energia használatán át a fűtési és elektromos rendszerek kiépítéséig és felújításáig minden beruházásra, amelynek célja az energiamegtakarítás és hatékonyabb energiahasználat.
Az ingyenes tanácsadásra különösen szüksége lehet azoknak, akik állami támogatással lakásfelújítására vagy például vidéki kisboltok, üzletek vagy ipari termelő műhelyek megújítására, bővítésére vállalkoznak.

tovább...
PTT tájékoztatás a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jelentéseinek továbbításáról az MNB részére májustól elektronikus úton
2021.04.12 16:58

Felhívjuk a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói figyelmét, hogy az MNB számára is meg kell küldeni a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben a könyvvizsgáló által az ügyfél audit bizottságának címzett kiegészítő jelentést (a jelentés dátumát követő 60 napon belül), a Kamarai Törvény 2020. november 27-ei módosítása szerint. A kamara kezdeményezésére az MNB a könyvvizsgálók számára 2020. májusától elektronikus kommunikáció lehetőséget biztosít az ERA rendszeren (MNB elektronikus rendszere hitelesített adatok fogadásához) keresztül. Az új általános űrlapok a könyvvizsgálókkal való kommunikáció megkönnyítésére készültek.

tovább...
Egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) bevezetésének halasztási lehetősége - Frissítés 2021.03.29.
2021.03.29 16:59

2021. február 27-én megjelent a 1078/2021. (II. 27.) Korm. határozat a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra vonatkozó éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való közzétételének feltételes halasztásáról, amely szerint Magyarország él azon lehetőséggel, hogy a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói az éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való elkészítésére vonatkozó előírásokat a 2021. január 1-jén vagy azután kezdődő pénzügyi évekre alkalmazzák.

tovább...
Elérhető az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatójának frissített változata
2021.03.29 13:34

Tájékoztatjuk könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának egy évvel ezelőtt teljes körűen áttekintett és módosított módszertani útmutatója frissítésre került. A Módszertani útmutató elérhető a Kamara honlapján a Tudástár Útmutatói között.

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye a számviteli szétválasztásról való jelentéstételről – Frissítés 2021.03.11!
2021.03.11 17:55

2021. február 22-én az Országgyűlés elfogadta, és 2021. február 25-én a Magyar Közlönyben kihirdetésre került az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény. A módosító törvény 2021. március 1-jén lépett hatályba, és nem tartalmaz átmeneti rendelkezést a könyvvizsgálók számviteli szétválasztással kapcsolatos módosuló jelentéstételi kötelezettségének ettől eltérő alkalmazási időpontjára.

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) a törvénymódosítás kihirdetését és hatályba lépését követően a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felé megerősítette azt a korábbi közleményünkben már ismertetett álláspontját, miszerint a MEKH elfogadja, ha a könyvvizsgálók a módosított szabályokat a 2020. üzleti évi beszámolókra még nem alkalmazzák, hanem legelőször a 2021. január 1-jén vagy az azt követően induló üzleti évről készült beszámolók tekintetében tesznek eleget a módosított szabályoknak

tovább...
Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása felállításának tervezett új határideje 2021. június 1.
2021.02.25 09:12

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.)  80. § (5) és (6) bekezdésében foglalt, tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásához kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség 2021. március 1-ig történő teljesítése vonatkozásában a Pénzügyminisztérium - a Kamara megkeresésére válaszul - az alábbiak szerinti tájékoztatást nyújtotta.

tovább...
Elérhetőek a térítésmentes e-learning tananyagok
2021.02.04 12:07

Közlemény a téritésmentes távoktatás elindulásárólAz Oktatási Bizottság tájékoztatja a könyvvizsgáló kollégákat, hogy a mai naptól – az idei évben minden eddiginél korábban – elérhetőek a térítésmentesen megtekinthető e-learning tananyagok, melyek az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, ügyfélkapus bejelentkezést követően a szakmai továbbképzés e-learning menüpontjában a „Térítésmentes Távoktatás” felületre kattintva érhetőek el.
A Kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével biztosít minden tagja számára idén is 8 kreditpont, majd az elsőnapi központi továbbképzés indulásakor tovább 4 kreditpont mértékben térítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat.
 

tovább...
Szakértői Bizottság közleménye a 2021.01.01-jétől a számviteli törvény hatálya alá átkerült korábbi kisadózó vállalkozások nyitómérlegéhez készült könyvvizsgálói jelentésmintáról
2021.01.19 15:30

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és a kisvállalati adóról (KIVA) szóló törvény hatálya alól kilépő kisvállalkozók számviteli törvény 2/A § (4) bekezdése szerinti nyitómérlegének kötelező könyvvizsgálatára tekintettel kidolgozta az általa ajánlott, a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokon alapuló könyvvizsgálói jelentésmintát.
A 2021. január 1-jétől életbe lépett adótörvény változások hatására a kisvállalkozók várhatóan nagy számban fognak felhagyni kisadózói státuszukkal, így a számviteli törvény hatálya alá átkerülve auditált nyitómérlegre lesz szükségük a 2021. évi könyvviteli nyilvántartásaik megnyitásához.
Az adózási forma változása miatti áttérés nyitómérlegére vonatkozó könyvvizsgálói jelentésminta közreadásával a Szakértői Bizottság a könyvvizsgálók munkáját és egységes jelentéstételi gyakorlatát kívánja segíteni.

tovább...
Betöltés...
X