Üdvözöljük a Magyar Könyvvizsgálói Kamara portálján!

„A piacgazdaság működéséhez szükséges, hogy a gazdálkodók a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A nyilvánosságra hozott információk megbízhatóságát növeli a független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat.”

2007. évi LXXV. törvény
Minőségellenőrzés 2022. című kötelező oktatás
2022.08.17 12:21

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a ‘Minőségellenőrzés 2022’ című kötelező továbbképzés 2022. szeptember 8-9-én kerül megrendezésre.
A továbbképzési napokon az erről határozatot kapó könyvvizsgálók kollégáknak kötelező a részvétel, azonban nyitva áll a jelentkezési lehetőség azon tagjaink számára is, akik érdeklődnek a továbbképzés iránt.

tovább...
2022/II. féléves tagdíjszámlák
2022.08.15 07:29

Ezúton szeretnénk értesíteni tisztelt könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címekre kiküldésre kerültek a 2022. II. félévi tagdíj, és hozzájárulási díj számlák. Az elektronikus bizonylatok ezen kívül letölthetőek bejelentkezést követően a Pénzügyi adatok közül. A számlák befizetési határideje: 2022. szeptember 15.

tovább...
Frissítés! Könyvvizsgálói nyilatkozatváltozás: a Közúti áruforgalmi engedély és az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásánál
2022.08.12 12:39

Felhívjuk tisztelt tagjaink figyelmét, hogy 2022. február 21-i hatállyal változtak a közúti áruforgalmi engedély és az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához a megfelelő pénzügyi helyzetet igazoló tőkeerő meghatározásának feltételei.

tovább...
Könyvvizsgálók lapja
2022.08.03 07:22

februári lapszám Elérhető a Könyvvizsgálók lapja legújabb száma. A  július-augusztusi számban az alábbi témákról tájékozódhatnak:

  • XXX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia program és jelentkezés
  • Térítésmentes e-learning képzések és szakmai rendezvények
  • Nemzetközi kitekintés

A Nemzetközi kitekintés keretében számos összefoglalót állítottunk össze partnereink publikációi közül.

tovább...
Meghívó A számvitel és a controlling elmélete, gyakorlata című ünnepi konferenciára
2022.08.01 12:40

Ezúton szeretnénk tisztelettel felhívni kamarai tagjaink figyelmét a BGE PSZK által, Dr. Sztanó Imre nyugalmazott tanszékvezető 75. és Dr. Bíró Tibor nyugalmazott tanszékvezető 70. születésnapja alkalmából, 2022. augusztus 30-án megrendezése kerülő "A számvitel és a controlling elmélete" című ünnepi konferenciára.

tovább...
Elindult a 2022. évi kamarai adatszolgáltatás - teljesítési határidő: 2022. július 30.
2022.07.25 09:41

Ezúton értesítjük a tisztelt tagságot, hogy az adatszolgáltatás kezdeti nehézségeire tekintettel annak új teljesítési határideje 2022. július 30. Az éves adatszolgáltatás magába foglalja a közfelügyelet felé teljesítendő, a minőség-ellenőrzés számára benyújtandó, valamint a kamara felé évente kitöltendő adatok benyújtását. A 2021. július 1. és 2022. június 30. között kiadott jelentésekről kell a jelentést aláíró természetes személy könyvvizsgálónak adatot szolgáltatnia.

tovább...
A Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének KATA törvénnyel kapcsolatos indítványa
2022.07.18 08:12

A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége – melynek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara is a tagja – 2022. július 14. napján rendkívüli ülés tartott, melyen a szakmai kamarák egyhangúan arról döntöttek, hogy a köztársasági elnök asszonyhoz fordulnak azzal, hogy küldje vissza a KATA törvényt az országgyűlésnek megfontolásra.

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye - KATA-ból áttérés
2022.07.18 08:08

2022. július 12-én az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvény (KATA törvény) jelentős módosítását, mely idén szeptember 1-jétől hatályba lép. Az új szabályozás értelmében a KATA-s egyszerűsített adózási körből kikerülnek azok az egyéni illetve kisvállalkozások, amelyek bevétele nem kizárólag magánszemélyek részére nyújtott szolgáltatásból, értékesítésből származik.  Várhatóan sok jelenleg KATA-s kisvállalkozás fog átlépni a számviteli törvény hatálya alá, nekik a törvényben meghatározott nyitómérleget kell készíteniük és könyvvizsgálóval felülvizsgáltatniuk.

tovább...
Megújult jogi adatbázis- és céginformációs szolgáltatás
2022.07.04 17:07

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt kamarai tagságot, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2022. július 1-től ingyenes kamarai többletszolgáltatásként a könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagsági jogállású tagok (aktív tagok) számára a Wolters Kluwer Hungary Kft. jogi adatbázis szolgáltatását, valamint az Opten Kft. cégtár szolgáltatását biztosítja. Előzőekkel párhuzamosan a creditonline rendszerén keresztül korábban biztosított cégtár szolgáltatás, illetve az OptiJUS jogi adatbázis-szolgáltatás elérhetősége megszűnik.

tovább...
Szeptemberben indul a kamara új informatikai konzultációs szolgáltatása
2022.07.06 13:57

Ezúton értesítjük a tisztelt kamarai tagságot, hogy a felmerült igényeknek megfelelően az MKVK Informatikai tagozata szeptembertől elindítja informatikai konzultációs szolgáltatását a kamarán belül, az érkező kérdéseket pedig már most is várják a szakértők.

tovább...
Már lehet jelentkezni a XXX. Országos Könyvvizsgálói Konferenciára
2022.06.24 11:09

Az idén 25 éves Magyar Könyvvizsgálói Kamara „Könyvvizsgálati kihívások bizonytalan körülmények között” címmel 2022. szeptember 14-16. között rendezi meg a könyvvizsgálók legrangosabb rendezvényét, a XXX. Országos Könyvvizsgáló Konferenciát, amelynek az elmúlt évekhez hasonlóan a Thermal Hotel Visegrád nyújt helyszínt. 

tovább...
A költségvetési tagozat online szakmai napja
2022.06.23 07:38

Az MKVK Költségvetési Tagozata 2022. június 28-án 9:30-tól 12:30-ig online szakmai napot tart az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának tapasztalatairól, illetve ennek tükrében az államháztartás gazdálkodásának, számvitelének aktuális kérdéseiről, amelyre tisztelettel vár minden érdeklődőt!

tovább...
Megjelent az ISRS 4400. témaszámú „Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások” című kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó felülvizsgált magyar nemzeti standard
2022.06.16 13:00

A közfelügyeleti hatóság 2022. május 12-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 41/2022. (04.22.) számú elnökségi határozattal elfogadott, ISRS 4400. témaszámú „Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások” című kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó felülvizsgált magyar nemzeti standardot. A felülvizsgált standardot a könyvvizsgálónak azokra a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásáról szóló megbízásokra kell alkalmaznia, amelyeknél a megállapodás feltételeiről a megbízási szerződésben, 2023. január 1-jén, vagy azt követően állapodnak meg. A felülvizsgált 4400. témaszámú standard hatálybalépését megelőzően megkötött megbízási szerződések teljesítésére a korábbi azonos témaszámú standardot kell alkalmazni.

tovább...
Megjelent az ISAE 3410. témaszámú „Üvegházhatású gázokra vonatkozó kimutatásokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” című új magyar nemzeti standard
2022.05.26 11:28

A közfelügyeleti hatóság 2022. február 2-án PM/2535/1/2022. számon jóváhagyta a kamara elnöksége által a 98/2021. (11.12.) számú elnökségi határozattal elfogadott, ISAE 3410. témaszámú a „Üvegházhatású gázokra vonatkozó kimutatásokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” című magyar nemzeti standardot. A standard a könyvvizsgálónak a 2022. december 31-én vagy azt követően végződő időszakokhoz kapcsolódó ÜHG kimutatásokra vonatkozó, bizonyosságot nyújtó jelentéseire hatályos. A standard korábbi alkalmazása a 2021. december 31-én vagy azt követően végződő üzleti évek ÜHG kimutatásaira megengedett.

tovább...
Pályázati felhívás - Egyeztető Testület választott tagja
2022.04.28 11:59

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet az Egyeztető Testülete választott tagja tisztségének betöltésére.
A pályázat benyújtási határideje 2022. június 6.

tovább...
Betöltés...
X