Üdvözöljük a Magyar Könyvvizsgálói Kamara portálján!

„A piacgazdaság működéséhez szükséges, hogy a gazdálkodók a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A nyilvánosságra hozott információk megbízhatóságát növeli a független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat.”

2007. évi LXXV. törvény
Meghívó az MKVK Natura Tagzozata és Bács-Kiskun Megyei Szervezete online rendezvényére
2023.02.06 12:07

Értesítjük a tisztelt kamarai tagokat, hogy az MKVK Natura Tagozata és Bács-Kiskun megyei Szervezete egy közel hatórás online szakmai programot szervez 2023. február 15-én, amelyre ezúton is várnak minden érdeklődőt.

tovább...
Könyvvizsgálók lapja
2023.02.02 10:04

februári lapszám Elérhető a Könyvvizsgálók lapja legújabb száma. A januári számban az alábbi témákról tájékozódhatnak:

  • Minősített oktatói pályázat
  • 2023. január 1-től alkalmazandó Könyvvizsgálói Jelentésminták
  • Februártól indul a könyvvizsgálók távoktatási továbbképzése

A Nemzetközi kitekintés keretében számos összefoglalót állítottunk össze partnereink publikációi közül.

tovább...
Webinar a kevésbé összetett gazdálkodók könyvvizsgálatára vonatkozóan javasolt standardról
2023.01.19 10:19

Ezúton szeretnénk tisztelettel felhívni kamarai tagjaink figyelmét egy közelgő eseményre, amelyet a KKV Könyvelők és Könyvvizsgálók Európai Szövetsége (EFAA), az IAASB és az IFAC rendez 2023. február 16-án.

tovább...
A 2023. JANUÁR 1-TŐL ALKALMAZANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSMINTÁKRÓL
2023.01.17 07:42

A közelmúltban két olyan szabályozásbeli változás történt, amelyek érintették a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat keretében megvizsgált számviteli beszámolókról kiadásra kerülő független könyvvizsgálói jelentéseket. 2022 szeptemberében módosult a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, illetve módosultak a számviteli törvénynek a független könyvvizsgálói jelentés tartalmára vonatkozó előírásai. A kamara szakértői bizottsága mindkét változást áttekintette, és úgy foglalt állást, hogy a számviteli törvény módosított 156. § (5) bekezdés e) pontja nem igényli az eddigi kamarai jelentésminták megváltoztatását, míg az MNKS-ben tett szövegpontosító módosítások átvezetésre kerültek a kamara honlapján elérhető könyvvizsgálói jelentésmintákban. A szakértői bizottság részletes tájékoztatóját az alábbiakban olvashatják.

tovább...
2023/I. féléves tagdíjszámlák
2023.01.17 08:53

Ezúton szeretnénk értesíteni tisztelt könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címekre kiküldésre kerültek a 2023. I. félévi tagdíj, és hozzájárulási díj számlák. Az elektronikus bizonylatok ezen kívül letölthetőek bejelentkezést követően a Pénzügyi adatok közül. A számlák befizetési határideje: 2023. január 31.

tovább...
Pályázati felhívás - Minősített oktató
2023.01.16 14:33

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére.

tovább...
MEGHÍVÓ A PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZAT ESEF JELENTÉSTÉTELI ONLINE RENDEZVÉNYEIRE
2023.01.12 15:14

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2023. január 19-én (csütörtökön) délelőtt az ESEF jelentéstétel tekintetében érintett kollegáknak két gyakorlatias bemutató előadást (szoftverbemutatót) szervez, amely online (zoom) formában lesz követhető.

tovább...
A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása a hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói számára – Különjelentésre vonatkozó standard ajánlásai - 2022. üzleti év
2023.01.05 08:27

A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói által készítendő könyvvizsgálói különjelentésre vonatkozó ajánlást egy új magyar nemzeti standard váltotta fel 2017. évtől. A standard módosítását 2019. májusában a Közfelügyelet jóváhagyta. A standard változásai a 2019-es üzleti évtől kötelezően alkalmazandóak.

tovább...
e-Szignó oktatóanyag
2022.12.14 15:57

Tájékoztatjuk a tisztelt kamarai tagságot, hogy immár elérhető a web-Szignóban, Minősített Távoli Kulcsmenedzsment Szolgáltatással (MTKSZ) történő e-aláírás menetével kapcsolatos hiánypótló oktatóanyag a Microsec zrt. jóvoltából. Az oktatóvideó célja, hogy segítséget nyújtson az elektronikus tanúsítvánnyal még nem rendelkező kamarai tagok számára az e-aláírásra való minél zökkenőmentesebb átállásban, illetve annak igénylésében. A videó alatt Agócs Gábor (MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnök, Budapest Fővárosi Szervezet alelnök) az MKVK Budapest Fővárosi Szervezete részére "A digitalizált könyvvizsgáló – az elektronikus aláírásé a jövő" címmel tartott előadása is letölthető.

tovább...
Tájékoztatás az év végi tudnivalókról az Oktatási Központ távoktatási képzései kapcsán
2022.12.15 15:31

Amit mindenképpen tudni érdemes, ha valaki még nem teljesítette az idei évi továbbképzési kötelezettségét…

tovább...
A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana
2022.12.15 15:53

A Magyar Könyvvizsgálói Kamarához az utóbbi időben tagjaink részéről olyan jelzés érkezett, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett támogatásokhoz benyújtandó árbevétel arány számítási módját tartalmazó képlet értelmezési nehézséget okoz. Szinte valamennyi Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett beruházási pályázat kéri annak igazolását, hogy a legutolsó lezárt üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, mellyel kapcsolatban gazdasági társaság, egyéni vállalkozó pályázó esetében független könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozatot kérnek. 

tovább...
A Költségvetési Tagozat Online Szakmai Napja 2022
2022.12.07 08:56

Az MKVK Költségvetési tagozata 2022. december 12-én 9:30-tól 12:30-ig online szakmai programot tart az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának tapasztalatairól, illetve ennek tükrében az államháztartás gazdálkodásának, számvitelének aktuális kérdéseiről, amelyre tisztelettel vár minden érdeklődőt! A részletes program és a jelentkezési link az alábbiakban elérhető.

tovább...
Kedvezményes META számlacsomag
2022.12.15 14:40

Ezúton szeretnénk felhívni a tisztelt kamarai tagok figyelmét az MKB Bank META számlacsomagra vonatkozó kedvezményes ajánlatára.

tovább...
A MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD 2024-TŐL ÉRVÉNYBE LÉPŐ 1. SZÁMÚ FÜGGELÉKE A NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI STANDARDOK FELSOROLÁSÁRÓL
2022.12.01 09:01

A közfelügyeleti hatóság 2022. október 12-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 70/2022. (09.30.) számú elnökségi határozattal elfogadott, 2024. január 1-jei hatállyal módosításra kerülő aktualizált 1. számú Függelékét a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardnak. 

tovább...
Közlemény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2022. november 24-én hatályba lépett módosításáról
2022.11.28 13:13

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt kamarai tagságot és az érintett ügyfeleket, hogy 2022. november 24-én hatályba lépett a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása, amelynek értelmében a hatályba lépést követően előterjesztett díjköteles hatósági eljárásoknál a módosított igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

tovább...
Betöltés...
X