Könyvvizsgálók lapja
2021.04.23 16:16

Elérhető a Könyvvizsgálók lapja legújabb száma. Az áprilisi számban az alábbi témákról tájékozódhatnak:

  • Rendezvény ajánló – A Pmt. módosításai gyakorlati szempontból
  • MOL kedvezményes kártya könyvvizsgáló cégek számára
  • XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia

A Nemzetközi kitekintés keretében számos összefoglalót állítottunk össze az IFAC, az Accountancy Europe és az IAASB publikációi közül: olvashatnak az IAASB iránymutatásáról a nem pénzügyi beszámolók bizonyosságnyújtásáról, a fenntarthatósági programról és a Zöldkötvény-piac iránti bizalom növeléséréről.
További cikkeink: Beszámolunk az idei Vizsgaelnöki kinevezésekről, az aktuális e-learning kínálatról az MKVK Oktatási Központ szervezésében, a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak szóló tájékoztatásról, illetve a kamarai tagság változásáról.

tovább...
A Magyar Mérnöki Kamara ingyenes lakossági és vállalkozói energetikai tanácsadást indít
2021.05.03 15:56

Társ-kamarai szervezetünk, a Magyar Mérnöki Kamara, térítésmentesen indít energiamegtakarítási tanácsadási szolgáltatást állampolgároknak és vállalkozóknak.    
A tanácsadás kiterjed a nyílászárók cseréjétől, a falak szigetelésén és a megújuló energia használatán át a fűtési és elektromos rendszerek kiépítéséig és felújításáig minden beruházásra, amelynek célja az energiamegtakarítás és hatékonyabb energiahasználat.
Az ingyenes tanácsadásra különösen szüksége lehet azoknak, akik állami támogatással lakásfelújítására vagy például vidéki kisboltok, üzletek vagy ipari termelő műhelyek megújítására, bővítésére vállalkoznak.

tovább...
PTT tájékoztatás a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jelentéseinek továbbításáról az MNB részére májustól elektronikus úton
2021.04.12 16:58

Felhívjuk a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói figyelmét, hogy az MNB számára is meg kell küldeni a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben a könyvvizsgáló által az ügyfél audit bizottságának címzett kiegészítő jelentést (a jelentés dátumát követő 60 napon belül), a Kamarai Törvény 2020. november 27-ei módosítása szerint. A kamara kezdeményezésére az MNB a könyvvizsgálók számára 2020. májusától elektronikus kommunikáció lehetőséget biztosít az ERA rendszeren (MNB elektronikus rendszere hitelesített adatok fogadásához) keresztül. Az új általános űrlapok a könyvvizsgálókkal való kommunikáció megkönnyítésére készültek.

tovább...
Egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) bevezetésének halasztási lehetősége - Frissítés 2021.03.29.
2021.03.29 16:59

2021. február 27-én megjelent a 1078/2021. (II. 27.) Korm. határozat a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra vonatkozó éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való közzétételének feltételes halasztásáról, amely szerint Magyarország él azon lehetőséggel, hogy a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói az éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való elkészítésére vonatkozó előírásokat a 2021. január 1-jén vagy azután kezdődő pénzügyi évekre alkalmazzák.

tovább...
Elérhető az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatójának frissített változata
2021.03.29 13:34

Tájékoztatjuk könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának egy évvel ezelőtt teljes körűen áttekintett és módosított módszertani útmutatója frissítésre került. A Módszertani útmutató elérhető a Kamara honlapján a Tudástár Útmutatói között.

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye a számviteli szétválasztásról való jelentéstételről – Frissítés 2021.03.11!
2021.03.11 17:55

2021. február 22-én az Országgyűlés elfogadta, és 2021. február 25-én a Magyar Közlönyben kihirdetésre került az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény. A módosító törvény 2021. március 1-jén lépett hatályba, és nem tartalmaz átmeneti rendelkezést a könyvvizsgálók számviteli szétválasztással kapcsolatos módosuló jelentéstételi kötelezettségének ettől eltérő alkalmazási időpontjára.

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) a törvénymódosítás kihirdetését és hatályba lépését követően a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felé megerősítette azt a korábbi közleményünkben már ismertetett álláspontját, miszerint a MEKH elfogadja, ha a könyvvizsgálók a módosított szabályokat a 2020. üzleti évi beszámolókra még nem alkalmazzák, hanem legelőször a 2021. január 1-jén vagy az azt követően induló üzleti évről készült beszámolók tekintetében tesznek eleget a módosított szabályoknak

tovább...
Könyvvizsgáló asszisztens munkatársakat keres Könyvvizsgáló cég
2021.04.28 16:51

Az A-Geni Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Kft. keres családias hangulatú, dinamikus csapatába azonnali belépéssel Könyvvizsgáló asszisztens munkatársakat.

tovább...
Veszélyhelyzettel kapcsolatos kamarai tájékoztató
2021.03.08 15:55

A súlyosbodó járványügyi helyzetre és a védelmi intézkedésekre is figyelemmel a kamara működésével, a kamarai vizsgákkal, az általános továbbképzéssel és a Vírushiradó tudásbázissal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja közre a kamara.

tovább...
Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása felállításának tervezett új határideje 2021. június 1.
2021.02.25 09:12

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.)  80. § (5) és (6) bekezdésében foglalt, tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásához kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség 2021. március 1-ig történő teljesítése vonatkozásában a Pénzügyminisztérium - a Kamara megkeresésére válaszul - az alábbiak szerinti tájékoztatást nyújtotta.

tovább...
Tájékoztató a Költségvetési Tagozat 2021. március 31-i Szakmai Napjáról
2021.03.26 15:15

Örömmel tájékoztatjuk a Magyar Könyvvizsgálói Kamara valamennyi tagját, hogy 2021. március 31-én 9:30 órától 12:30 óráig online szakmai napot tart a Költségvetési Tagozat, amelybe minden érdeklődő bekapcsolódását várjuk.

tovább...
Elérhetőek a térítésmentes e-learning tananyagok
2021.02.04 12:07

Közlemény a téritésmentes távoktatás elindulásárólAz Oktatási Bizottság tájékoztatja a könyvvizsgáló kollégákat, hogy a mai naptól – az idei évben minden eddiginél korábban – elérhetőek a térítésmentesen megtekinthető e-learning tananyagok, melyek az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, ügyfélkapus bejelentkezést követően a szakmai továbbképzés e-learning menüpontjában a „Térítésmentes Távoktatás” felületre kattintva érhetőek el.
A Kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével biztosít minden tagja számára idén is 8 kreditpont, majd az elsőnapi központi továbbképzés indulásakor tovább 4 kreditpont mértékben térítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat.
 

tovább...
Elhunyt Szép Tamás
2021.02.03 18:40

Fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy Szép Tamás, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, életének 74. évében, 2020. december 26. napján elhunyt.

tovább...
Szakértői Bizottság közleménye a 2021.01.01-jétől a számviteli törvény hatálya alá átkerült korábbi kisadózó vállalkozások nyitómérlegéhez készült könyvvizsgálói jelentésmintáról
2021.01.19 15:30

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és a kisvállalati adóról (KIVA) szóló törvény hatálya alól kilépő kisvállalkozók számviteli törvény 2/A § (4) bekezdése szerinti nyitómérlegének kötelező könyvvizsgálatára tekintettel kidolgozta az általa ajánlott, a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokon alapuló könyvvizsgálói jelentésmintát.
A 2021. január 1-jétől életbe lépett adótörvény változások hatására a kisvállalkozók várhatóan nagy számban fognak felhagyni kisadózói státuszukkal, így a számviteli törvény hatálya alá átkerülve auditált nyitómérlegre lesz szükségük a 2021. évi könyvviteli nyilvántartásaik megnyitásához.
Az adózási forma változása miatti áttérés nyitómérlegére vonatkozó könyvvizsgálói jelentésminta közreadásával a Szakértői Bizottság a könyvvizsgálók munkáját és egységes jelentéstételi gyakorlatát kívánja segíteni.

tovább...
Szakértői Bizottság közleménye az egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) bevezetésének halasztási lehetőségéről - Frissítés 2021.01.18.
2021.01.18 18:00

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által kidolgozott egységes elektronikus beszámolási formátumot (ESEF) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak kell alkalmazniuk pénzügyi kimutatásaikra. Az ESEF előírások bevezetéséről szóló, 2020.12.21-én megjelentetett közleményét a Szakértői Bizottság bővített tartalommal bocsátja a könyvvizsgálók és más érdekeltek tájékoztatására.

tovább...
Megjelent az ISA 250. témaszámú a „Jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című standard
2020.12.21 18:02

A közfelügyeleti hatóság 2020. december 21-én jóváhagyta a kamara elnökségének 37/2020. (04.17.) számú határozatán alapuló, ISA 250. témaszámú (Felülvizsgált) „Jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című módosított magyar nemzeti standardot.

tovább...
Betöltés...
X