ELÉRHETŐ AZ ÚJ MAGYAR NYELVŰ IESBA ETIKAI KÓDEX

Elkészült a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (IESBA) által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyv (IESBA Etikai kódex) 2022. évi kiadásának magyar nyelvű fordítása, melyet 2024. január 1-től kell alkalmazni. A korábbi alkalmazás megengedett.

A Szakértői Bizottság egyik kiemelt feladatának tekinti a könyvvizsgálati és a könyvvizsgálaton kívüli egyéb szakmai szolgáltatásokra vonatkozó alapvető nemzetközi szakmai anyagok, így többek között a könyvvizsgálókra vonatkozó nemzetközi etikai normák mindenkor hatályos változatainak magyar nyelvre történő lefordítását. Az etikai normák tekintetében a nemzetközi követelmények változásának időszerű követését az is indokolja, hogy a kamara etikai szabályzata értelmében a kamarai tag könyvvizsgálók munkáját a jogszabályokban és a kamara szabályzataiban nem rendezett kérdések tekintetében a magyar nyelvre lefordított és a kamara honlapján megjelentetett IESBA Etikai Kódex határozza meg.

A szakértői bizottság utoljára 2020 júniusában jelentette meg a kamara honlapján a 2018-ban kiadott és magyar nyelvre lefordított IESBA Etikai Kódexet. Az IESBA Etikai Kódex 2022. évi kiadása tartalmazza a kódex mindazon felülvizsgálatait, amelyet a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete 2018 és 2022 között végrehajtott.

A legjelentősebb kiegészítések és felülvizsgálatok az alábbiak:

  • A Kódex bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatásokkal és díjakkal kapcsolatos rendelkezéseinek felülvizsgálatai;
  • A Kódex minőségirányítással kapcsolatos kapcsolódó módosításai, amelyeket a minőségirányítási standardcsomagnak a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (IAASB) általi véglegesítésének eredményeként adtak ki
  • Felülvizsgálatok a könyvvizsgálók szerepének és elvárt gondolkodásmódjának előmozdítása érdekében

Az új IESBA Etikai Kódexet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni a kamara etikai szabályzatának I.1.h) pontjának megfelelően, kivéve az Etikai kódex végén található „A Kódex változásai - A tőzsdén jegyzett gazdálkodó egység és a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység fogalmak felülvizsgálatai" című részt, mely felülvizsgálatok 2025. január 1-jétől alkalmazandók.

A jelen közleménnyel megjelentetett IESBA kódex, valamint a kódexben felsorolt, vagy megnevezett más felülvizsgálatok tekintetében azok korábbi alkalmazása megengedett. A korábbi alkalmazások kezdetének időpontja nem lehet korábbi, mint a jelen közleménnyel kihirdetett IESBA kódex, illetve a benne felsorolt, vagy megnevezett más felülvizsgálatok nemzetközi hatálybalépései tekintetében irányadó időpontok.

2023. december 31-ig, illetve az előzőekben körülírt esetleges korábbi alkalmazások kezdetét megelőző napig az IFAC által 2018-ban kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva) kézikönyve 2018. évi kiadvány” magyar nyelvű fordításában lévő követelmények alkalmazandók.

Új IESBA Etikai Kódex magyarul 2022. évi kiadás 

Új IESBA Etikai Kódex angolul 2022. évi kiadás

Link a Szakmai és etikai standardok oldalon történő elérésekhez:

MKVK - IESBA Etikai Kódex

Szakértői Bizottság
 

Betöltés...
X