A MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD 2024-TŐL ÉRVÉNYBE LÉPŐ 1. SZÁMÚ FÜGGELÉKE A NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI STANDARDOK FELSOROLÁSÁRÓL

A közfelügyeleti hatóság 2022. október 12-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 70/2022. (09.30.) számú elnökségi határozattal elfogadott, 2024. január 1-jei hatállyal módosításra kerülő aktualizált 1. számú Függelékét a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardnak. 

A kamara elnöksége magyar nemzeti standardokként befogadta a 2024. január 1-jétől alkalmazandó ún. minőségirányítási standardcsomag mindhárom nemzetközi standardját, úgymint az:

  • ISQM 1. témaszámú „Minőségirányítás a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatát vagy átvilágítását, vagy egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló vagy kapcsolódó szolgáltatási megbízásokat végrehajtó társaságok számára” című nemzetközi minőségirányítási standardot,  
  • ISQM 2. témaszámú „Megbízás minőségének áttekintései” című nemzetközi minőségirányítási standardot, valamint az
  • ISA 220. témaszámú (Felülvizsgált) „Pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának minőségirányítása” című nemzetközi könyvvizsgálati standardot.

Az MNKS 1. számú függeléke hivatott arra, hogy a kamara által magyar nemzeti standardként való alkalmazásra befogadott, mindenkor hatályos nemzetközi könyvvizsgálati és minőségirányítási standardokat tételesen felsorolja. Erre tekintettel, e három nemzetközi standard (két módosított és részben átnevezett, valamint egy új standard) nemzeti standardként való befogadása miatt az MNKS 1. számú függelékének a felsorolását szükséges volt aktualizálni. Az MNKS 1. számú függelékének a fentiek szerinti módosítása és jóváhagyása megtörtént, mely a fent felsorolt három standarddal egyidejűleg, 2024. január 1-jétől lép érvénybe és ettől az időponttól kell majd alkalmazni. Ennek megfelelően, a 2022.09.20-án hatályba lépett MNKS 1. számú Függeléke előző időponttal egyidejűleg a hatályát veszíti.

A 2024. január 1-jétől érvényes, az  MNKS  által befogadott nemzetközi standardok felsorolását tartalmazó 1. számú Függelék ide kattintva érhető el.

A 2024. január 1-jétől alkalmazandó új magyar nemzeti minőségirányítási standardcsomagról szóló közlemény és a letölthető nemzetközi standardok ide kattintva érhetőek el.

Betöltés...
X