Ajánlás a könyvvizsgálói óradíjakra

Ajánlás a könyvvizsgálói óradíjakraA jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjak meghatározásának elveire és szempontjaira, valamint a díjtételek alsó határaira vonatkozó új ajánlást a kamara elnöksége 2019. december 13-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége ezt megelőzően 2012-ben fogadott el egy ajánlást a könyvvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásáról, melyhez kapcsolódóan 2017-ben a Szakértői Bizottság kidolgozott és közreadott egy ajánlást a könyvvizsgálati megbízások munkaóra ráfordításainak a kiszámításához.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szakmai díjtételek meghatározására vonatkozó szempontok összefoglalása, egy módszertani segédlet a díjkalkulációhoz, valamint a kamara iránymutatása a könyvvizsgálói díjtételek alsó határára nagy segítséget jelentenek a könyvvizsgálók számára a megbízók felé tett árajánlataik kidolgozása során, illetve támpontot adnak a nemzeti könyvvizsgálati standardokban (a továbbiakban: „standardok”) meghatározott szakmai követelményeknek való megfeleléshez, a minőségi munkavégzéshez.

Az ajánlásban foglaltak széleskörű alkalmazása hozzájárulhat ahhoz, hogy megszűnjenek a könyvvizsgálói szakma egészének az érdekeit sértő, elfogadhatatlanul alacsony díjakat tartalmazó könyvvizsgálói díjajánlatok. Az ajánlásban foglaltak megismerése továbbá segítheti a megbízókat abban, hogy a könyvvizsgáló megválasztására irányuló versenyeztetési eljárások során döntéseiket szakmai megfontolások alapján és ne a legalacsonyabb ár figyelembevételével hozzák meg.

Jelen ajánlást a kamara elnöksége 115/2019. (12.13.) számú határozatával fogadta el, mely 2020. január 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a 41/2012. számú (IV.20.) elnökségi határozattal elfogadott „Javaslat a könyvvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásához”, valamint a Szakértői Bizottság által 2017. március 9-én keltezett „A könyvvizsgálói díjak minimumára vonatkozó kamarai ajánlás felülvizsgálata - Ajánlás a számviteli beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó megbízás munkaóra-ráfordításának meghatározására” című módszertani ajánlás a hatályukat vesztik.

Könyvvizsgálói óradíjakra vonatkozó kamarai ajánlás letöltése (2019.12.13.)

     

Betöltés...
X