PTT tájékoztatás a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jelentéseinek továbbításáról az MNB részére májustól elektronikus úton
2021.04.12 16:58

Felhívjuk a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói figyelmét, hogy az MNB számára is meg kell küldeni a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben a könyvvizsgáló által az ügyfél audit bizottságának címzett kiegészítő jelentést (a jelentés dátumát követő 60 napon belül), a Kamarai Törvény 2020. november 27-ei módosítása szerint. A kamara kezdeményezésére az MNB a könyvvizsgálók számára 2020. májusától elektronikus kommunikáció lehetőséget biztosít az ERA rendszeren (MNB elektronikus rendszere hitelesített adatok fogadásához) keresztül. Az új általános űrlapok a könyvvizsgálókkal való kommunikáció megkönnyítésére készültek.

tovább...
Egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) bevezetésének halasztási lehetősége - Frissítés 2021.03.29.
2021.03.29 16:59

2021. február 27-én megjelent a 1078/2021. (II. 27.) Korm. határozat a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra vonatkozó éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való közzétételének feltételes halasztásáról, amely szerint Magyarország él azon lehetőséggel, hogy a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói az éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való elkészítésére vonatkozó előírásokat a 2021. január 1-jén vagy azután kezdődő pénzügyi évekre alkalmazzák.

tovább...
Elérhető az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatójának frissített változata
2021.03.29 13:34

Tájékoztatjuk könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának egy évvel ezelőtt teljes körűen áttekintett és módosított módszertani útmutatója frissítésre került. A Módszertani útmutató elérhető a Kamara honlapján a Tudástár Útmutatói között.

tovább...
Könyvvizsgálók lapja
2021.03.22 17:00

Elérhető a Könyvvizsgálók lapja legújabb száma. A márciusi számban az alábbi témákról tájékozódhatnak:

  • Oktatási Bizottság 2021. évi tervezett feladatai
  • XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
  • Szakkönyv és továbbképzési filmkínálat az Oktatási Központtól

A Nemzetközi kitekintés keretében számos összefoglalót állítottunk össze az IFAC, az Accountancy Europe és az IAASB publikációi közül: egy 12 részes anyag segíti az IESBA kódex értelmezését és olvashatnak az ESMA javaslatáról az Átláthatósági Irányelv módosítására a Wirecard ügy tapasztalatai alapján.
További cikkeink: Beszámolunk a márciusi elnökségi határozatokról, a kamarai tagság változásáról, illetve megtekinthetik tagjainknak szóló aktuális partneri akciónkat, az AYCM online sportolási szolgáltatásáról.

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye a számviteli szétválasztásról való jelentéstételről – Frissítés 2021.03.11!
2021.03.11 17:55

2021. február 22-én az Országgyűlés elfogadta, és 2021. február 25-én a Magyar Közlönyben kihirdetésre került az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény. A módosító törvény 2021. március 1-jén lépett hatályba, és nem tartalmaz átmeneti rendelkezést a könyvvizsgálók számviteli szétválasztással kapcsolatos módosuló jelentéstételi kötelezettségének ettől eltérő alkalmazási időpontjára.

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) a törvénymódosítás kihirdetését és hatályba lépését követően a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felé megerősítette azt a korábbi közleményünkben már ismertetett álláspontját, miszerint a MEKH elfogadja, ha a könyvvizsgálók a módosított szabályokat a 2020. üzleti évi beszámolókra még nem alkalmazzák, hanem legelőször a 2021. január 1-jén vagy az azt követően induló üzleti évről készült beszámolók tekintetében tesznek eleget a módosított szabályoknak

tovább...
Veszélyhelyzettel kapcsolatos kamarai tájékoztató
2021.03.08 15:55

A súlyosbodó járványügyi helyzetre és a védelmi intézkedésekre is figyelemmel a kamara működésével, a kamarai vizsgákkal, az általános továbbképzéssel és a Vírushiradó tudásbázissal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja közre a kamara.

tovább...
Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása felállításának tervezett új határideje 2021. június 1.
2021.02.25 09:12

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.)  80. § (5) és (6) bekezdésében foglalt, tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásához kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség 2021. március 1-ig történő teljesítése vonatkozásában a Pénzügyminisztérium - a Kamara megkeresésére válaszul - az alábbiak szerinti tájékoztatást nyújtotta.

tovább...
Tájékoztató a Költségvetési Tagozat 2021. március 31-i Szakmai Napjáról
2021.03.26 15:15

Örömmel tájékoztatjuk a Magyar Könyvvizsgálói Kamara valamennyi tagját, hogy 2021. március 31-én 9:30 órától 12:30 óráig online szakmai napot tart a Költségvetési Tagozat, amelybe minden érdeklődő bekapcsolódását várjuk.

tovább...
Elérhetőek a térítésmentes e-learning tananyagok
2021.02.04 12:07

Közlemény a téritésmentes távoktatás elindulásárólAz Oktatási Bizottság tájékoztatja a könyvvizsgáló kollégákat, hogy a mai naptól – az idei évben minden eddiginél korábban – elérhetőek a térítésmentesen megtekinthető e-learning tananyagok, melyek az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, ügyfélkapus bejelentkezést követően a szakmai továbbképzés e-learning menüpontjában a „Térítésmentes Távoktatás” felületre kattintva érhetőek el.
A Kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével biztosít minden tagja számára idén is 8 kreditpont, majd az elsőnapi központi továbbképzés indulásakor tovább 4 kreditpont mértékben térítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat.
 

tovább...
Elhunyt Szép Tamás
2021.02.03 18:40

Fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy Szép Tamás, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, életének 74. évében, 2020. december 26. napján elhunyt.

tovább...
Szakértői Bizottság közleménye a 2021.01.01-jétől a számviteli törvény hatálya alá átkerült korábbi kisadózó vállalkozások nyitómérlegéhez készült könyvvizsgálói jelentésmintáról
2021.01.19 15:30

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és a kisvállalati adóról (KIVA) szóló törvény hatálya alól kilépő kisvállalkozók számviteli törvény 2/A § (4) bekezdése szerinti nyitómérlegének kötelező könyvvizsgálatára tekintettel kidolgozta az általa ajánlott, a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokon alapuló könyvvizsgálói jelentésmintát.
A 2021. január 1-jétől életbe lépett adótörvény változások hatására a kisvállalkozók várhatóan nagy számban fognak felhagyni kisadózói státuszukkal, így a számviteli törvény hatálya alá átkerülve auditált nyitómérlegre lesz szükségük a 2021. évi könyvviteli nyilvántartásaik megnyitásához.
Az adózási forma változása miatti áttérés nyitómérlegére vonatkozó könyvvizsgálói jelentésminta közreadásával a Szakértői Bizottság a könyvvizsgálók munkáját és egységes jelentéstételi gyakorlatát kívánja segíteni.

tovább...
Szakértői Bizottság közleménye az egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) bevezetésének halasztási lehetőségéről - Frissítés 2021.01.18.
2021.01.18 18:00

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által kidolgozott egységes elektronikus beszámolási formátumot (ESEF) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak kell alkalmazniuk pénzügyi kimutatásaikra. Az ESEF előírások bevezetéséről szóló, 2020.12.21-én megjelentetett közleményét a Szakértői Bizottság bővített tartalommal bocsátja a könyvvizsgálók és más érdekeltek tájékoztatására.

tovább...
Megjelent az ISA 250. témaszámú a „Jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című standard
2020.12.21 18:02

A közfelügyeleti hatóság 2020. december 21-én jóváhagyta a kamara elnökségének 37/2020. (04.17.) számú határozatán alapuló, ISA 250. témaszámú (Felülvizsgált) „Jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című módosított magyar nemzeti standardot.

tovább...
Módosult a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS)
2020.12.17 13:06

A közfelügyeleti hatóság 2020.12.15-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 99/2020. (09.25.) számú elnökségi határozattal 2020. szeptember 25-én elfogadott a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-ot (MNKS) érintő módosításokat. A módosítás eredményeképpen pontosításra kerültek az MNKS 31. és 32. pontjai, melynek értelmében a könyvvizsgálati dokumentáció megőrzési kötelezettsége a könyvvizsgáló szolgáltatóra vonatkozik.

tovább...
Elhunyt Beszeda István
2021.01.05 14:14

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 71. évében, 2020. december 25-én elhunyt Beszeda István,
a kamara minőségellenőrzési bizottságának tagja.
Temetése 2021. január 22-én, pénteken 13.00-kor lesz a miskolci Deszka Temetőben. (Cím: 3626 Miskolc, Laborfalvi Róza utca, Táviratcím: Beszeda Zsolt 1047 Budapest, Wolfner u. 6/a 1/101).

tovább...
Betöltés...
X