Varázsceruza - Jótékonysági kezdeményezés a Könyvvizsgálói Konferencián!
2021.09.09 14:57

Immár 2. alkalommal indította el a Varázsceruza jótékonysági akciót a Civilút Alapítvány, amelyhez a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az MKVK Oktatási Központ Kft. is csatlakozott. Különböző rajzeszközöket, így színes ceruzákat, zsírkrétákat, vízfestékeket, kifestőket gyűjtenek sérült gyermekeknek és fiataloknak az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével (ÉFOÉSZ) együttműködésben. Támogassa Ön is a kezdeményezést egy csomag színes ceruzával! - Legyen idén még több a mosoly!

tovább...
Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. pályázati felhívása
2021.09.02 18:36

A Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. könyvvizsgáló munkatársat keres.
Társaságunkról bővebb információt a www.csacszrt.hu oldalán talál.

tovább...
XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
2021.09.15 13:50

Az idei, XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia a „Kihívások – sebességváltás – irányok” címmel kerül megrendezésre, ahol a gyorsan változó környezetben adható válaszlépéseket kívánjuk számba venni a résztvevőkkel a könyvvizsgálói kockázatokat és a digitalizáció útjait felmérve.
A konferenciának idén is a Thermál Hotel Visegrád****superior szálloda fog helyt adni, azonban idén a szokásostól eltérő időpontban, 2021. szeptember 14-16. között, szeptember harmadik hetében találkozhatunk a könyvvizsgálat aktuális seregszemléjén. A már hagyománnyá vált „Nulladik nappal” indul a konferencia a keddi napon, szeptember 14-ével.
Kérjük, már most írják be a naptárjukba az eseményt!

tovább...
2021. évi minőség-ellenőrzési terv
2021.08.31 18:00

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési Bizottsága tájékoztatja a kamarai tagságot, hogy elérhető honlapunkon

tovább...
Minőségellenőrzés 2021 című kötelező oktatás
2021.08.23 16:54

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a ‘Minőségellenőrzés 2021’ című kötelező továbbképzés 2021. szeptember 6-7.-én kerül megrendezésre.
A továbbképzési napokon az erről határozatot kapó könyvvizsgálók kollégáknak kötelező a részvétel, azonban nyitva áll a jelentkezési lehetőség azon tagjaink számára is, akik érdeklődnek a továbbképzés iránt.

tovább...
Könyvvizsgálók lapja
2021.07.28 19:15

Elérhető a Könyvvizsgálók lapja legújabb száma. A júliusi-augusztusi számban az alábbi témákról tájékozódhatnak:

  • XXIX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia
  • Pmt. és Kit. szerinti belső szabályzat változások
  • Nemzetközi kitekintés
  • Informatikai Kérdőív tagjaink számára

A Nemzetközi kitekintés keretében számos összefoglalót állítottunk össze az IFAC, az Accountancy Europe és az IAASB publikációi közül: olvashatnak a fenntarthatóság kapcsán a IFAC-AICPA-CIMA közös tanulmányáról és a befektető központú fenntarthatósági standardok alapelveiről, a minőségbiztosítási standardcsomag implementációs segédanyagairól, a Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételi Irányelv tervezetről.
További cikkeink: beszámolunk az Független könyvvizsgálói követelményről a pályázati támogatásoknál, megtekinthető az Oktatási Központ folyamatosan bővülő e-learning kínálata, szakmai rendezvény ajánlata, az elnökség munkaterve és júniusi határozatai, illetve a kamarai tagság változása.

tovább...
Meghívó az Adózás Európában – XV. Nemzetközi Adókonferenciára
2021.08.16 10:53

A Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete szervezésében a társszakmai szervezetek – a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete és a Könyvelőiroda-Vezetők Klubja – szakmai támogatásával 2021. augusztus 30-31-én ismételten megrendezésre kerül az Adózás Európában 2021 – XV. Nemzetközi Adókonferencia. A kamara tagjai számára kedvezményes jelentkekési lehetőség érhető el 2021. augusztus 20-ig.

tovább...
Közlemény a független könyvvizsgálói követelményről a pályázati támogatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatoknál
2021.07.19 13:42

A Magyar Könyvvizsgálói Kamarához kamarai tag könyvvizsgálóktól, valamint érintett szervezetektől a közelmúltban több megkeresés érkezett támogatási pályázatok benyújtásához, illetve pályázaton elnyert támogatás felhasználásának elszámolásához kapcsolódó könyvvizsgálói nyilatkozat témakörében. A leggyakoribb kérdés arra vonatkozott, hogy egy adott társaság éves beszámolójának a vizsgálatával megbízott állandó könyvvizsgálója elláthatja-e ezzel egyidejűleg a társaság által pályázaton elnyert támogatással kapcsolatos, a pályázati felhívásban és/vagy a támogatási szerződésben előírt könyvvizsgálói feladatokat. Utóbbiaknál szinte minden esetben követelmény egy független könyvvizsgáló megbízása a támogatással kapcsolatos ellenőrzés elvégzésére és arról független könyvvizsgálói igazolás kiállítására, valamint több esetben bekérik a könyvvizsgáló függetlenségi nyilatkozatát is.
2021. július 19-ével frissül közleményünk az Agrárminisztériumtól érkezett válasz alapján.

tovább...
Összefoglaló a Pmt. szerinti belső szabályzat módosulásáról 2021
2021.07.07 12:52

Összefoglalónkban a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemeinek változásait foglaljuk össze, kitérve az ügyfelek kockázati szint-besorolására, a speciális ügyfél-átvilágítás esetköreire és a pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó információk beszerzésére és igazolására. Ez utóbbihoz a kamara készített és közzétesz egy Vagyon-forrás Nyilatkozat mintatáblázatot is.
Emellett kitérünk a 2021. május 22-én hatályba lépett, tényleges tulajdonosi központi nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos törvény szerinti kötelezettségekre is.

tovább...
Új IFAC-ICAEW 6 részes oktatási segédanyag a Pénzmosás elleni védekezéshez magyarul
2021.05.20 14:35

Elérhető a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége, az IFAC és az Angliai és Walesi Bejegyzett Könyvvizsgálók Intézete, az ICAEW együttműködésével a
könyvvizsgálóknak készült hatrészes oktatási segédanyag magyar nyelvű fordítása a Pénzmosás elleni védekezés témakörében.
  

tovább...
A Magyar Mérnöki Kamara ingyenes lakossági és vállalkozói energetikai tanácsadást indít
2021.05.03 15:56

Társ-kamarai szervezetünk, a Magyar Mérnöki Kamara, térítésmentesen indít energiamegtakarítási tanácsadási szolgáltatást állampolgároknak és vállalkozóknak.    
A tanácsadás kiterjed a nyílászárók cseréjétől, a falak szigetelésén és a megújuló energia használatán át a fűtési és elektromos rendszerek kiépítéséig és felújításáig minden beruházásra, amelynek célja az energiamegtakarítás és hatékonyabb energiahasználat.
Az ingyenes tanácsadásra különösen szüksége lehet azoknak, akik állami támogatással lakásfelújítására vagy például vidéki kisboltok, üzletek vagy ipari termelő műhelyek megújítására, bővítésére vállalkoznak.

tovább...
PTT tájékoztatás a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jelentéseinek továbbításáról az MNB részére májustól elektronikus úton
2021.04.12 16:58

Felhívjuk a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói figyelmét, hogy az MNB számára is meg kell küldeni a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben a könyvvizsgáló által az ügyfél audit bizottságának címzett kiegészítő jelentést (a jelentés dátumát követő 60 napon belül), a Kamarai Törvény 2020. november 27-ei módosítása szerint. A kamara kezdeményezésére az MNB a könyvvizsgálók számára 2020. májusától elektronikus kommunikáció lehetőséget biztosít az ERA rendszeren (MNB elektronikus rendszere hitelesített adatok fogadásához) keresztül. Az új általános űrlapok a könyvvizsgálókkal való kommunikáció megkönnyítésére készültek.

tovább...
Egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) bevezetésének halasztási lehetősége - Frissítés 2021.03.29.
2021.03.29 16:59

2021. február 27-én megjelent a 1078/2021. (II. 27.) Korm. határozat a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra vonatkozó éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való közzétételének feltételes halasztásáról, amely szerint Magyarország él azon lehetőséggel, hogy a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói az éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való elkészítésére vonatkozó előírásokat a 2021. január 1-jén vagy azután kezdődő pénzügyi évekre alkalmazzák.

tovább...
Elérhető az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatójának frissített változata
2021.03.29 13:34

Tájékoztatjuk könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának egy évvel ezelőtt teljes körűen áttekintett és módosított módszertani útmutatója frissítésre került. A Módszertani útmutató elérhető a Kamara honlapján a Tudástár Útmutatói között.

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye a számviteli szétválasztásról való jelentéstételről – Frissítés 2021.03.11!
2021.03.11 17:55

2021. február 22-én az Országgyűlés elfogadta, és 2021. február 25-én a Magyar Közlönyben kihirdetésre került az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény. A módosító törvény 2021. március 1-jén lépett hatályba, és nem tartalmaz átmeneti rendelkezést a könyvvizsgálók számviteli szétválasztással kapcsolatos módosuló jelentéstételi kötelezettségének ettől eltérő alkalmazási időpontjára.

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) a törvénymódosítás kihirdetését és hatályba lépését követően a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felé megerősítette azt a korábbi közleményünkben már ismertetett álláspontját, miszerint a MEKH elfogadja, ha a könyvvizsgálók a módosított szabályokat a 2020. üzleti évi beszámolókra még nem alkalmazzák, hanem legelőször a 2021. január 1-jén vagy az azt követően induló üzleti évről készült beszámolók tekintetében tesznek eleget a módosított szabályoknak

tovább...
Betöltés...
X