Üdvözöljük a Magyar Könyvvizsgálói Kamara portálján!

„A piacgazdaság működéséhez szükséges, hogy a gazdálkodók a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A nyilvánosságra hozott információk megbízhatóságát növeli a független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat.”

2007. évi LXXV. törvény
Könyvvizsgálók lapja
2023.03.20 15:13

márciusi lapszám Elérhető a Könyvvizsgálók lapja legújabb száma. A márciusi számban az alábbi témákról tájékozódhatnak:

• Informatikai képzések a Fővárosi Szervezetnél
• Bővülő távoktatási továbbképzési kínálat
• Nemzetközi kitekintés

A Nemzetközi kitekintés keretében számos összefoglalót állítottunk össze partnereink publikációi közül.

tovább...
MEGJELENT 21 DARAB MÓDOSÍTOTT MAGYAR NEMZETI STANDARD, VALAMINT HÁROM EGYÉB IAASB KÖZZÉTÉTEL
2023.03.20 14:37

A közfelügyeleti hatóság 2022. október 12-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 61/2022. (09.12.) számú elnökségi határozattal elfogadott 21 darab módosított magyar nemzeti standardot, valamint a kamara elnöksége 62/2022. (09.12) határozatával jóváhagyott 3 darab módosított egyéb IAASB közzétételt. A módosított magyar nemzeti standardok és egyéb IAASB közzétételek 2023. január 1-jén lépnek hatályba, azaz a módosított magyar nemzeti standardokat a 2023. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára, átvilágítására, valamint ezen időszakokhoz kapcsolódó bizonyosságot nyújtó, valamint kapcsolódó szolgáltatásokra szóló megbízásokra kell alkalmazni, a módosított egyéb IAASB közzétételek pedig a 2023. január 1-től hatályos magyar nemzeti standardok alkalmazásához nyújtanak segítséget.

tovább...
Újdonságok a szakmai és etikai standardok elérésében
2023.03.20 14:43

Értesítjük a tisztelt könyvvizsgálókat, hogy bővült, valamint módosult is a szakmai és etikai standardok elérése: a honlapon immár megújult felületen, átlátható módon, standard típusonként csoportosítva érhetők el az egyes standardok jelenleg alkalmazandó, valamint a kamara elnöksége által elfogadott és a Könyvvizsgálati Közfelügyeleti Hatóság által jóváhagyott jövőbeni időponttól alkalmazandó változatai, az alkalmazási időpont megjelölésével, időgépes lekérdezési lehetőséggel pedig a kamarai tagok részére díjmentesen biztosított Jogtár felületen a Könyvvizsgáló modulban, valamint a publikusan elérhető Netjogtár felületen.

tovább...
Módosultak az Egységes Elektronikus Beszámolási formátumban (ESEF) készült pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésekre vonatkozó kamarai ajánlások
2023.03.13 17:00

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2021-ben kihirdetett módosítása értelmében, a független könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell a könyvvizsgáló véleményét arról, hogy azon vállalkozó pénzügyi kimutatásai, amelynek értékpapírjait az EGT bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák, megfelelnek az ESEF rendeletnek (a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2018. december 17-i 2019/815 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletében foglalt előírásoknak)1.

tovább...
Informatikai képzések a Fővárosi Szervezetnél
2023.02.22 15:11

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégákat, hogy a Fővárosi Szervezet 2023. március 2-től, csütörtöki napokon személyes részvétellel, pénteki napokon pedig ZOOM alkalmazáson keresztül meghirdeti Excel továbbképzéseit, témánként 1-1 napos (8 órás) tanfolyamokkal.

tovább...
Magyar nyelven is elérhető az Accountancy Europe tájékoztatója az ESEF blokkcímkézési követelménnyel kapcsolatos független bizonyosságot nyújtó megbízásról - A Szakértői Bizottság és a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat közleménye
2023.02.17 08:53

A kamara szakértői bizottsága lefordíttatta magyar nyelvre az elsődlegesen, az ESEF rendeletben előírt blokkcímkézés követelményeiről és a blokkcímkézés könyvvizsgáló általi ellenőrzéséről szóló Accountancy Europe kiadványt.

tovább...
Meghívó az MKVK Natura Tagzozata és Bács-Kiskun Megyei Szervezete online rendezvényére
2023.02.06 12:07

Értesítjük a tisztelt kamarai tagokat, hogy az MKVK Natura Tagozata és Bács-Kiskun megyei Szervezete egy közel hatórás online szakmai programot szervez 2023. február 15-én, amelyre ezúton is várnak minden érdeklődőt.

tovább...
Webinar a kevésbé összetett gazdálkodók könyvvizsgálatára vonatkozóan javasolt standardról
2023.01.19 10:19

Ezúton szeretnénk tisztelettel felhívni kamarai tagjaink figyelmét egy közelgő eseményre, amelyet a KKV Könyvelők és Könyvvizsgálók Európai Szövetsége (EFAA), az IAASB és az IFAC rendez 2023. február 16-án.

tovább...
A 2023. JANUÁR 1-TŐL ALKALMAZANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSMINTÁKRÓL
2023.01.17 07:42

A közelmúltban két olyan szabályozásbeli változás történt, amelyek érintették a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat keretében megvizsgált számviteli beszámolókról kiadásra kerülő független könyvvizsgálói jelentéseket. 2022 szeptemberében módosult a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard, illetve módosultak a számviteli törvénynek a független könyvvizsgálói jelentés tartalmára vonatkozó előírásai. A kamara szakértői bizottsága mindkét változást áttekintette, és úgy foglalt állást, hogy a számviteli törvény módosított 156. § (5) bekezdés e) pontja nem igényli az eddigi kamarai jelentésminták megváltoztatását, míg az MNKS-ben tett szövegpontosító módosítások átvezetésre kerültek a kamara honlapján elérhető könyvvizsgálói jelentésmintákban. A szakértői bizottság részletes tájékoztatóját az alábbiakban olvashatják.

tovább...
2023/I. féléves tagdíjszámlák
2023.01.17 08:53

Ezúton szeretnénk értesíteni tisztelt könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy a nyilvántartásunkban szereplő e-mail címekre kiküldésre kerültek a 2023. I. félévi tagdíj, és hozzájárulási díj számlák. Az elektronikus bizonylatok ezen kívül letölthetőek bejelentkezést követően a Pénzügyi adatok közül. A számlák befizetési határideje: 2023. január 31.

tovább...
Pályázati felhívás - Minősített oktató
2023.01.16 14:33

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére.

tovább...
MEGHÍVÓ A PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZAT ESEF JELENTÉSTÉTELI ONLINE RENDEZVÉNYEIRE
2023.01.12 15:14

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2023. január 19-én (csütörtökön) délelőtt az ESEF jelentéstétel tekintetében érintett kollegáknak két gyakorlatias bemutató előadást (szoftverbemutatót) szervez, amely online (zoom) formában lesz követhető.

tovább...
A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása a hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói számára – Különjelentésre vonatkozó standard ajánlásai - 2022. üzleti év
2023.01.05 08:27

A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói által készítendő könyvvizsgálói különjelentésre vonatkozó ajánlást egy új magyar nemzeti standard váltotta fel 2017. évtől. A standard módosítását 2019. májusában a Közfelügyelet jóváhagyta. A standard változásai a 2019-es üzleti évtől kötelezően alkalmazandóak.

tovább...
e-Szignó oktatóanyag
2023.02.13 15:26

Tájékoztatjuk a tisztelt kamarai tagságot, hogy immár elérhető a web-Szignóban, Minősített Távoli Kulcsmenedzsment Szolgáltatással (MTKSZ) történő e-aláírás menetével kapcsolatos hiánypótló oktatóanyag a Microsec zrt. jóvoltából. Az oktatóvideó célja, hogy segítséget nyújtson az elektronikus tanúsítvánnyal még nem rendelkező kamarai tagok számára az e-aláírásra való minél zökkenőmentesebb átállásban, illetve annak igénylésében. A videó alatt Agócs Gábor (MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnök, Budapest Fővárosi Szervezet alelnök) az MKVK Budapest Fővárosi Szervezete részére "A digitalizált könyvvizsgáló – az elektronikus aláírásé a jövő" címmel tartott előadása is letölthető.

tovább...
Tájékoztatás az év végi tudnivalókról az Oktatási Központ távoktatási képzései kapcsán
2022.12.15 15:31

Amit mindenképpen tudni érdemes, ha valaki még nem teljesítette az idei évi továbbképzési kötelezettségét…

tovább...
Betöltés...
X