Elérhetőek a térítésmentes e-learning tananyagok
2020.03.31 16:34

Közlemény a téritésmentes távoktatás elindulásárólAz Oktatási Bizottság örömmel tájékoztatja a könyvvizsgáló kollégákat, hogy a mai naptól elérhetőek a térítésmentesen megtekinthető e-learning tananyagok, melyek az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, ügyfélkapus bejelentkezést követően a szakmai továbbképzés e-learning menüpontjában a „Térítésmentes Távoktatás” felületre kattintva érhetőek el.
A Kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével biztosít minden tagja számára idén is 8 kreditpont mértékben térítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat.

tovább...
Vírus Híradó és COVID-19 Tudásbázis
2020.04.01 10:31

Covid-19 impact on auditA világméretű koronavírus járvány miatt a könyvvizsgáló szakmának is komoly kihívásokkal kell szembenéznie, és a nehézségeket még tovább fokozza a járványügyi helyzet súlyosbodásának a fő könyvvizsgálati szezonnal való időbeli egybeesése.
A Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága ezért létrehozott egy a vírushelyzetnek dedikált COVID-19 Tudásbázis oldalt összegyűjtve a hasznos információkat, útmutatásokat, szakmai állásfoglalásokat, hogy támogassa a kamarai tag könyvvizsgálók munkáját.

  • ÚJ! Kérdések és Válaszok: a könyvvizsgálóktól beérkezett szakmai kérdésekkel a Szakértői Bizottság folyamatosan foglalkozik és a kialakított álláspontját időről-időre ezen az oldalon teszi közzé.
  • Nemzetközi kitekintés: az Accountancy Europe, az IFAC, európai könyvvizsgálói szervezetek, könyvvizsgáló cégek eddig napvilágot látott tájékoztatói közleményei, gyűjtőoldalai.
tovább...
Felhívás a 2019. évben teljesített adatszolgáltatás kiegészítésére
2020.03.26 09:40

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Főosztálya a tavalyi évhez hasonlóan a Magyar Könyvvizsgálói Kamara rendelkezésére bocsátotta azon gazdálkodók adatait, amelyek 2019. évben a 2018. évi pénzügyi kimutatások vonatkozásában könyvvizsgálói jelentést tettek közzé.
A Kamara a rendelkezésére álló adatbázisok összevetését követően ügyfélkapun keresztül felhívást küldött az érintett könyvvizsgálóknak, hogy a 2019. évi adatszolgáltatásból ténylegesen hiányzó megbízását/ait 2020. április 24. napjáig pótlólag lejelenteni szíveskedjenek. A kiegészítést a honlapunkon a Saját adatok / 2019. évi Kiegészítő Adatszolgáltatás menüpontban elérhető pótlapon lehet online kitölteni, bejelentkezést követően.
FONTOS! Kérjük, hogy könyvvizsgáló kollégák szíveskedjenek ellenőrizni az ügyfélkapus tárhelyüket és amennyiben a fenti témában felhívást kaptak, a megadott határidőben belül egészítsék ki a 2019. évben teljesített adatszolgáltatásukat a ténylegesen kimaradt megbízással/megbízásokkal.

tovább...
Nemzetközi kitekintés: Állásfoglalások és iránymutatások nemzetközi szervezetektől
2020.03.25 16:44

Újabb nemzetközi szervezetektől származó állásfoglalásokat és iránymutatásokat ajánlunk a könyvvizsgálók szíves figyelmébe. A CEAOB – Committee of European Audit Oversight Bodies, az ESMA – European Securities and Markets Authority és az EBA – European Banking Authority is közlemény adtak ki azokról a kihívásokról, melyekkel a könyvvizsgálók szembesülhetnek a koronavírus világjárvány gazdaságot érintő negatív hatásai miatt a könyvvizsgálatuk során, illetve a kormányzatok által hozott, a gazdaság számos ágazatát segítő (pl. a fizetési könnyítési, hitel- és adófizetési kedvezményekre vonatkozó) intézkedések kapcsán.

tovább...
Felhívás másodlagos státusz rendezésére
2020.03.24 15:37

A főtitkári hivatal a felvételi bizottság megbízásából és felkérésére leellenőrizte, hogy a jogszabályi kötelezettségen alapuló, aktív tagsági jogállású kamarai tag könyvvizsgálók a cégnyilvántartás adatai szerint mely gazdasági társaságoknál állnak vezető tisztségviselői jogviszonyban.
A főtitkári hivatal figyelemfelhívást küldött ki ügyfélkapun keresztül azon tagoknak, akiknél felmerül annak lehetősége, hogy aktív tagsági jogállása ellenére a kamarai törvény 11. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti jogviszonyban áll; könyvvizsgáló cégnek nem minősülő gazdasági társaságban vezetői tisztségviselőként személyes közreműködésre kötelezett, másodlagos státuszengedély (Kkt. 11. § (2) bekezdés alkalmazásának engedélyezése) nélkül.
FONTOS! Kérjük, hogy könyvvizsgáló kollégák szíveskedjenek ellenőrizni az ügyfélkapus tárhelyüket és amennyiben a fenti témában felhívást kaptak, a megadott határidőben belül rendezzék jogviszonyukat/jogviszonyaikat.

tovább...
A koronavírus járvány hatásai az éves beszámolók könyvvizsgálatára
2020.03.20 14:28

A koronavírus járvány terjedése egyre inkább érezteti kedvezőtlen hatását a gazdasági élet számos területén világszerte és most már nálunk is. A világméretű járvány miatt a könyvvizsgáló szakmának is komoly kihívásokkal kell szembenéznie, és a nehézségeket még tovább fokozza a járványügyi helyzet súlyosbodásának a fő könyvvizsgálati szezonnal való időbeli egybeesése.

Frissítés! Elérhető a folyamatábra a könyvvizsgálói vélemény fajtái a vállalkozás folytatása elv (going concern) érvényesülésének vizsgálatával összefüggésben.

tovább...
Nemzetközi kitekintés: Accountancy Europe és az IFAC közleményei a koronavírus hatásairól
2020.03.25 15:42

A könyvvizsgálói kamarák európai szervezete, az Accountancy Europe most jelentette meg a COVID-19 vírusjárványnak a pénzügyi beszámolásra és a könyvvizsgálatra vonatkozó hatásaival foglalkozó közleményét, melyet a könyvvizsgálók szíves figyelmébe ajánlunk. Az európai szervezetnek a könyvvizsgálattal kapcsolatos iránymutatásában foglaltak teljes mértékben összhangban állnak a Szakértői Bizottság által múlt pénteken megjelentetett tájékoztatóban foglaltakkal.

  • Az Accountancy Europe másik közleményben összegyűjtötte az európai könyvvizsgálói kamarai tagszervezetek, illetve néhány nagy könyvvizsgáló cég, valamint olyan jelentős más szervezetek, mint a Bank of England, az ESMA, az Európai Központi Bank, az Európai Bizottság stb. eddig napvilágot látott tájékoztatóit a koronavírus helyzettel kapcsolatban, melyek szintén hasznos információkkal szolgálhatnak tagjainknak.
  • Frissítés! Az IFAC COVID-19 weboldalán további hasznos iránymutatások, összegzések találhatók.
tovább...
Pályázati felhívás – Vizsgáztató szakmai minősítő vizsgákon
2020.03.23 17:50

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara pályázatot hirdet – az IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, pénztári, biztosítói, költségvetési, kibocsátói –
minősítő vizsgákhoz kapcsolódó vizsgáztatói feladatok ellátására A pályázatok beérkezési határideje 2020. április 20.

tovább...
Tájékoztatás a járvány megelőzése érdekében tett kamarai intézkedésekről
2020.03.16 16:02

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara fokozott figyelemmel kíséri a hazai járványügyi helyzetet és a hatóságok útmutatásait betartva, minden esetben megteszi a szükséges intézkedéseket. A kialakult helyzetben természetesen elsődleges szempont (a teljesség igénye nélkül) a kamarai tagok, könyvvizsgáló hallgatók, vizsgázók és vizsgáztatók, valamint a munkavállalók és családtagjaik biztonsága, egészségének védelme. Tájékoztatónkban a főtitkári hivatalt és a központi szerveket, valamint a területi szervezeteket és vizsgákat érintő intézkedések olvashatják, melyek kitérnek arra, hogy a főtitkári hivatalban a személyes ügyintézés, illetve a kamarai pénztárban a készpénzforgalom határozatlan időre szünetel 2020. március 17-től kezdődően.

tovább...
Tájékoztató a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzattal elkészítéséhez - FRISSÍTÉS
2020.03.13 14:18

Tájékoztatjuk kamarai tagjainkat, hogy elérhető a honlapunkon az pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat elkészítéséhez szükséges új útmutató és a mellékletét képező egységes belső szabályzat minta, melyet a könyvvizsgáló szolgáltatók törvény szerinti belső szabályzatként fogadhatnak el.      
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége 2020. március 6-i hatályba léptetéssel elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti, kötelező jellegű új kamarai útmutatót és annak mellékleteit (indikátorok, egységes szabályzat).

tovább...
Elkészült a KészletleltárXML adatexport útmutató
2020.03.04 15:42

Az Informatikai Tagozat értesíti a kamara tagjait, hogy a tagozat előterjesztése és szervezése mellett, elkészült a készletek fordulónapi leltározását és a készletleltárak vizsgálatát támogató KészletleltárXML útmutató és XSD séma. Az új adatstruktúra az Adatexport útmutató oldal bővítésével került közzétételre. A KészletleltárXML adatexportot elkészítő szoftvereknek lehetőségük van a kamara által nyilvántartott „Könyvvizsgálóbarát szoftver” elnevezés és logó használatára is.

tovább...
Betöltés...
X