Hírek, dokumentumok

Megjelent az IFAC 2021. évi integrált áttekintési jelentése
2022.10.13.

Az IFAC integrált éves áttekintési jelentése kulcsfontosságú eleme az érdekelt felek felé való elszámoltathatóságuknak, és áttekintést nyújt az IFAC értékteremtési modelljéről, stratégiai célkitűzéseiről és teljesítményeiről, valamint irányítási folyamatairól. A nemzetközi integrált jelentéstételi keretelvben meghatározott integrált jelentéstételi elvekre és koncepciókra támaszkodik (IR). Emellett az IFAC IMPACT megközelítésének bevezetése, a szénhidrogén-lábnyom mérésére és csökkentésére szolgáló módszertan kidolgozása, valamint az érdekelt felek bevonásáról szóló fokozott vita kulcsfontosságú prioritások voltak, amelyek 2021-ben kezdődtek, és az éves áttekintési jelentés új elemeit képviselik. 

tovább...
Két új résszel gazdagodott a Pénzmosás elleni védekezésről szóló IFAC-ICAEW oktatási segédanyag
2022.06.08.

Az ismertetők célja, hogy a szakma résztvevői jobban megismerjék, és átlássák, hogy mit is jelent a pénzmosás, a gyakorlatban milyen ismertetőjegyei vannak, milyen kockázatokkal kell szembenézniük a könyvvizsgálóknak, és mit tehetnek ezen kockázatok mérséklése érdekében.

tovább...
Új implementációs segédanyag érhető el az ISA 540 (Felülvizsgált) standarddal kapcsolatban
2022.06.08.

A segédanyag célja, hogy segítse a könyvvizsgálókat az IAASB által kihirdetett a „Számviteli becslések és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata” című ISA 540. témaszámú felülvizsgált könyvvizsgálati standard implementálásában, azáltal, hogy áttekintést nyújt a könyvvizsgáló által megtehető lépésekről és a kapcsolódó megfontolásokról.

tovább...
Új rész jelent meg a Pénzmosás elleni védekezésről szóló IFAC-ICAEW oktatási segédanyagból
2022.06.08.

Az IFAC az ICAEW-vel együttműködve az elmúlt évben egy 6 részből álló oktatási segédanyagot készített a Pénzmosás elleni védekezés témakörében. Ennek a sorozatnak jelent meg most az új, 7. része, amely a Virtuális Eszközökkel foglalkozik.

tovább...
Új IFAC digitális platform segíti a közszféra átmenetét a pénzszemléletű számvitelről az eredményszemléletű számvitelre
2022.06.08.

A magas színvonalú nemzetközi standardok kidolgozásához, elfogadásához és végrehajtásához való hozzájárulás és azok előmozdítása érdekében az IFAC új digitális platformot indított „Pathways to Accrual” címen, amely hasznos forrásokhoz való központi hozzáférési pontot biztosít az olyan kormányok és más közszférabeli szervezetek számára, amelyek a pénzszemléletűről az eredményszemléletű számvitelre való áttérést terveznek és hajtanak végre, beleértve a nemzetközi költségvetési számviteli standardok (IPSAS) elfogadását és végrehajtását.

tovább...
Gyakran Ismételt Kérdések az IESBA kódex díj rendelkezéseinek felülvizsgálatáról
2022.02.22.

Az IESBA munkatársai közzétettek egy sor gyakran feltett kérdést az IESBA kódex díjjal kapcsolatos felülvizsgált rendelkezéseiről. A kérdéseket az érdekelt csoportok széles körével folytatott kiterjedt megbeszélések és konzultációk, valamint az IESBA-n belül a standard kidolgozása és véglegesítése során folytatott saját megbeszélések alapján alakították ki.
A kiadvány célja, hogy kiemelje, bemutassa vagy megmagyarázza a kódex díjjal kapcsolatos felülvizsgált rendelkezéseinek szempontjait, és ezáltal segítse azok megfelelő alkalmazását.

tovább...
Interjú Tom Seidenstein-nel, az IAASB elnökével
2022.02.22.

A Compliance Week interjút készített Tom Seidensteinnel, az IAASB elnökével, melyben a következő témákat érintették: a testület jelenlegi és jövőbeli erőfeszítései az audit minőségének a javítására, az auditba vetett bizalom növelésére, valamint azt, hogy milyen egyéb kérdések merülnek fel a szakmát érintően.
Az interjúban az IAASB elnöke beszélt a szervezet céljairól és 2022-re tervezett fő prioritásairól, valamint olyan időszerű kérdésekről, hogy miképpen áll a szervezet az olyan kérdésekhez, mint a fenntarthatósági jelentéstétel, a csalás és a vállalkozás folytatásának elve.

tovább...
Megjelent az új minőségbiztosítási standardok egyéb standardokra vonatkozó módosításainak kézikönyve
2022.02.22.

Az IAASB egyéb standardjainak megfelelő és következetes módosítására az új és felülvizsgált minőségbiztosítási standardok kihirdetésének eredményeként volt szükség. A módosítások a minőségbiztosítási standardok és az IAASB standardok teljes csomagja közötti tényleges vagy vélt következetlenségeket is kezelik annak biztosítása érdekében, hogy az összes standard konzisztens legyen egymással.

tovább...
Az IAASB elfogadta 2022-23-as munkatervét
2022.01.26.

Az IAASB 2021. decemberi ülésén jóváhagyta az új munkatervét, a "Bizonytalan időkben fókuszban a közérdek" címmel. A közfelügyeleti hatóság (PIOB) 2022. április elejére várható jóváhagyásáig a munkaterv irányítja az IAASB 2022-es és 2023-as munkáját, tükrözve az IAASB 2020–2023-as stratégiáját. A fenntarthatósággal, a környezetvédelemmel, társadalmi felelősségvállalással és vállalatirányítási (ESG) témákkal kapcsolatos bizonyosságnyújtás kiemelkedő kiegészítői az új munkatervnek, és a 2022–2023-as időszakban erre több időt és erőforrást fognak fordítani. Emellett az új munkaterv kiemeli a könyvvizsgálati és átvilágítási szolgáltatásnyújtás olyan kijelölt témáit (pl. a lényeges hibás állítások és a technológia különböző standardokra gyakorolt hatásának értékelése), amelyeket az IAASB fontolóra vesz egy további projekt 2023-ban történő megkezdésére.

tovább...
IFAC elképzelés a fenntarthatósági információkról magas színvonalú bizonyosságnyújtáshoz
2022.01.18.

Az IFAC a fenntarthatósági információkra vonatkozó bizonyosságnyújtással kapcsolatos éves, globális kampánya során azonosított legjobb gyakorlatokat foglalta össze a közzétett vízióban. Ez az elképzelés foglalkozik a globális standardok, a döntéshozatal szempontjából hasznos közzétételt támogató szabályozás fontosságával, valamint a fenntarthatóság és a pénzügyi információk jelentéstételének és a velük kapcsolatos bizonyosságnyújtás összekapcsolt megközelítésének értékével.

tovább...
3 részes cikksorozat érhető el az IFAC honlapján az új minőségirányítási standardról (ISQM 1)
2022.01.17.

Az IFAC nemrégiben közreadott egy három részes cikksorozatot a könyvvizsgáló szolgáltatók minőségbiztosítási követelményeit rögzítő, ISQM 1 néven kiadott felülvizsgált nemzetközi standard bevezetésének a megtámogatására.

tovább...
Új technológia fókuszú Kérdések és Válaszok segédanyag érhetők el az IAASB honlapján
2021.12.21.

Az IAASB Technológiai munkacsoportja egy nem kötelező jellegű segédanyagot adott közre, azzal a céllal, hogy segítsen a könyvvizsgálóknak megérteni, hogyan kell megtervezni egy könyvvizsgálatot a 300. témaszámú „A pénzügyi kimutatások tervezése” című nemzetközi könyvvizsgálati standarddal összhangban olyankor, amikor automatizált eszközöket és technikákat alkalmaznak.

tovább...
IFAC kiadvány „Fenntarthatósági információk a kisvállalkozások számára: lehetőségek a könyvvizsgálóknak” címmel
2021.12.21.

Az IFAC új kiadványa feltárja a fenntarthatósági információk közzétételének különböző előnyeit. A jelentés vizsgálja a könnyen hozzáférhető, releváns és megbízható fenntarthatósági információk fontosságát a tájékozottabb döntéshozatal, az erősebb stratégia és kockázatkezelés, valamint a külső érdekelt feleknek történő alaposabb és értékesebb jelentéstétel szempontjából. Kiemel továbbá számos olyan új szolgáltatást, amelyet a könyvvizsgálók ügyfeleiknek nyújthatnak, beleértve a tanácsadási szolgáltatásokat, a megállapodás szerinti vizsgálatokat (AUP) és a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat.

tovább...
Az IFAC új platformja (eIS) digitális hozzáférést biztosít a nemzetközi standardokhoz
2021.11.22.

Az IFAC 2021. november 4-én bemutatta új online platformját, amellyel eddig példátlan hozzáférést biztosít a könyvvizsgálói szakmát érintő nemzetközi standardokhoz. Az elektronikus nemzetközi standardok rövidítéseként eIS néven működő platform hozzáférést biztosít az IAASB, az IESBA, valamint az IPSASB standardalkotó bizottságok által kidolgozott standardokhoz, valamint olyan kulcsfontosságú támogató, referencia és útmutató anyagokhoz, amelyek növelik az átláthatóságot.

tovább...
Az IFAC és ACCA által szervezett harmadik Éves Klíma Hét NYC főbb üzenetei
2021.10.21.

A vállalatok arra törekszenek, hogy megfeleljenek a befektetők, a politikai döntéshozók és más érdekelt felek gyorsan növekvő igényeinek a globális éghajlati válsággal kapcsolatos fokozott tájékoztatás kapcsán. Annak érdekében, hogy jobban megértsék és megfelelőbben kezeljék a vállalatok és befektetőik közötti információs szakadékot, az IFAC és az ACCA a közelmúltban megrendezte a 3. Éves Klíma Hetet New Yorkban.

tovább...
Megjelent a 2020. évi IAASB Kézikönyv
2021.10.11.

Megjelent az új, egységes szerkezetű „A nemzetközi minőségellenőrzési, könyvvizsgálati, átvilágítási, egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó IAASB Kézikönyvszolgáltatásokról szóló kézikönyv” (IAASB Kézikönyv).
A kézikönyv tartalmazza az összes nemzetközi minőségellenőrzési, könyvvizsgálati, átvilágítási, az egyéb bizonyosságot nyújtó, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó standard hatályos változatát, így az ISA 540 (Felülvizsgált) könyvvizsgálati standardot is, valamint az IESBA etikai kódex változásának átvezetését a többi standardra vonatkozóan.

tovább...
Módosítási javaslatok az IESBA kódex-ben
2021.09.30.

Az IESBA közzétette módosítási javaslat tervezetét (ED) az IESBA kódex-ben eszközölni kívánt módosításokkal (confirming amendments) kapcsolatosan, amelyek az új minőségbiztosítási standardcsomag bevezetéséből adódnak. Az IESBA kódexben javasolt módosítások célja, hogy konzisztenciát és átjárhatóságot teremtsen az új minőségbiztosítási standardok, valamint a kódex között. Az módosítások egyrészt az standardokban használt terminológiákat egységesítik, másrészt az új minőségbiztosítási standardok által bevezetett koncepciókat és alapelveket ültetik át a kódex szövegébe.
A tervezettel kapcsolatosan 2021. október 5-ig várják a visszajelzéseket az érintett felektől.

tovább...
Kevésbé összetett szervezetek könyvvizsgálatáról szóló új külön standard tervezet (Exposure Draft)
2021.09.30.

Az IAASB közzétette az új, külön standard nyilvános tervezetét. A standard létrejöttét azon igények sarkallták, hogy legyen egy egységes magas színvonalú standard, amely a kevésbé összetett szervezetek sajátosságaihoz igazított. Ezáltal biztosítható, hogy világszerte következetes megközelítést alkalmazzanak a kevésbé összetett szervezetek könyvvizsgálata során, mivel jelenleg a különböző joghatóságok különböző saját standardokat, útmutatókat alkalmaznak. A tervezet kibocsátása az egyik lépése annak a szélesebb körű kezdeményezésnek, hogy csökkentsék a komplexitást, növeljék az érthetőséget és a nemzetközi könyvvizsgálati standardok arányosabb megközelítést tegyenek lehetővé a vizsgált szervezet körülményihez igazítva.

tovább...
Elérhetőek az implementációs segédanyagok az új Minőségbiztosítási standardcsomaghoz
2021.07.28.

   Az IAASB júniusban két implementációs segédanyagot tett közzé az új minőségbiztosítási standard csomaggal kapcsolatban. Az útmutatók segítenek az érdekelt feleknek megérteni az új standardokat, és megfelelően implementálni az abban foglalt követelményeket.

  

tovább...
Az IFAC támogatja az IOSCO jövőképét a befektető központú fenntarthatósági standardok globális alapelveiről
2021.07.27.

Az IFAC üdvözli az IOSCO (Értékpapír Bizottságok Nemzetközi Szervezete) új jelentését, amelyben kifejti az IFRS Alapítványnak a befektető központú fenntarthatósági standardok globális alapelveire vonatkozó elképzeléseit és elvárásait.

tovább...
Az IFAC és az AICPA és CIMA közös tanulmánya feltárja a fenntarthatósági információkkal kapcsolatos bizonyosságnyújtás standardizálásának hiányát
2021.07.26.

A fenntarthatósági információkkal kapcsolatos bizonyosság nyújtás a globális könyvvizsgálati szolgáltatók részéről – beleértve annak elterjedtségét, a bizonyosság szintjét, valamint az alkalmazott standardot és a szolgáltatás nyújtó személyét – széles skálán mozog a különböző joghatóságokban az IFAC, az AICPA és a CIMA által készített tanulmány szerint. Az új tanulmány átfogó áttekintést nyújt a bizonyosságnyújtás jelenlegi globális helyzetéről, elemzi azt, hogy hol milyen formában teszik közzé a fenntarthatósági információkat és ez hogyan kapcsolódik a bizonyosságnyújtás gyakorlatához.

tovább...
Széles körben támogatják az IAASB audit jelentésről szóló standardjait
2021.06.30.

2015-ben az IAASB új könyvvizsgálói jelentésről szóló standardokat adott ki a könyvvizsgálói jelentés közérdekű kommunikatív értékének, átláthatóságának és relevanciájának növelése érdekében.
2021. júniusában, nyilvános konzultációt követően az IAASB publikálta a visszajelzésekről készült jelentését. Az érdekelt felek széles körben támogatták a standardokat és az ezek alapján kidolgozott könyvvizsgálói jelentést, és jelezték, hogy a standardok megfeleltek az IAASB célkitűzéseinek.

tovább...
Az IFAC üdvözli a World Economic Forum keretelvét a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben
2021.06.18.

A World Economic Forum által közzétett Unifying Framework elnevezésű dokumentum egy jelentős lépést jelent a pénzügyi bűncselekmények, különösen a pénzmosás, az illegális pénzmozgások és a korrupció megelőzésén vagy annak megakadályozásán dolgozó úgynevezett kapuőrök (Gatekeepers) – mint például könyvelők, bankárok és ügyvédek – fontos munkájára való figyelemfelhívásban.

tovább...
IFAC webinar-sorozat az új minőségbiztosítási standardokról
2021.06.17.

Az IAASB az IFAC-kal együttműködve 4 részes webinar-sorozatra hívja az érdeklődőket június 24-én, július 29-én, augusztus 5-én és augusztus 18-án Zoom alkalmazáson keresztül, illetve az IAASB Youtube csatornáján élő közvetítéssel. A webinar-sorozat az ISQM 1-es minőségbiztosítási standard részleteibe merül bele, és az IAASB implementációs segédanyagainak első lépése.

tovább...
Megjelent az IFAC vitaanyaga a számviteli szakemberek szerepéről a digitális adatok világában
2021.06.14.

A gazdaságok digitalizálódásával a különböző szektorokban működő gazdálkodó szervezetek – a méretüktől függetlenül – mind szembesülnek ennek az előnyeivel és a hátrányaival.
A számviteli szakembereknek is kiterjedtebb megközelítési módszerekhez kell folyamodniuk és bevonni strukturált és nem strukturált adatbázisokat egyaránt, hogy segítsék a gazdasági szereplőket a kellő rálátással megalapozott döntéshozatalban.

tovább...
Megjelent IESBA hirdetmény az IESBA kódex bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatások és a díjak rendelkezéseinek felülvizsgálatáról
2021.06.07.

A Kódex felülvizsgált rendelkezései olyan érdemi módosításokat tartalmaznak, amelyek javítják a nemzetközi függetlenségi standardokat (IIS) azáltal, hogy tisztázzák és kezelik azokat a körülményeket, amelyek között a cégek és a hálózati cégek nyújthatnak, illetve nem nyújthatnak bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatást audit ügyfeleiknek. A felülvizsgált rendelkezések olyan új követelményeket tartalmaznak, amelyek kifejezetten tiltják a cégeknek és a hálózati cégeknek, hogy bizonyos típusú szolgáltatásokat nyújtsanak audit ügyfeleiknek, különösen akkor, ha közérdeklődésre számot tartó szervezetekről van szó.

tovább...
Az IAASB közzétette felülvizsgált 2020-2021-es munkaprogramját
2021.05.24.

A közfelügyeleti bizottsággal folytatott konzultációkat követően az IAASB (Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület) közzétette felülvizsgált részletes munkatervét, amely felülírja a 2021 februárjában közzétett munkatervet. A munkaterv felülvizsgálatára annak érdekében került sor, hogy figyelembe vegyék a COVID-19 világjárványnak az igazgatótanács működésére gyakorolt folyamatos hatását, valamint az érdekelt felekre gyakorolt hatását az új standardok implementálása tekintetében.

tovább...
Az IAASB közzétette Public Report-ját
2021.05.21.

Az IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board - Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület) a honlapján közzétette Public Report-ját (Éves Jelentését), amelyben részletezi a szervezet közérdeket szolgáló tevékenységét a 2019. július és 2020. december közötti időszakban.
Ebben a 18 hónapos időszakban az IAASB öt jelentős standardot véglegesített, amelyek célja a könyvvizsgálat minőségének javítása, ezen kívül egy négyéves, a közérdekre összpontosító stratégiát fogadott el, és új munkatervet dolgozott ki, amely a felmerülő kérdésekre összpontosít. Emellett ugyanezen időszakban az IAASB a globális világjárvány által kiváltott új környezetre válaszképpen iránymutatást adott ki, és az érdekelt felek széles körével párbeszédet folytatott a könyvvizsgálati szolgáltatásokba vetett bizalom fenntartása érdekében.

tovább...
Megjelent az IAASB új iránymutatása: bizonyosságnyújtás a nem pénzügyi beszámolókról
2021.04.26.

A nem pénzügyi beszámolókra vonatkozó bizonyosságnyújtás támogatásánál jelentős előrelépést jelent az IAASB által nemrégiben közzétett iránymutatás, mellyel a kibővített (nem pénzügyi) jelentésekre vonatkozó bizonyosságnyújtás [Extended External Reporting (EER)* Assurance] során az ISAE 3000 (felülvizsgált) nemzetközi standard alkalmazását részesítik előnyben.

tovább...
IAASB segédanyag a technológiától való túlzott függőség kockázatának kezeléséről
2021.04.20.

Az IAASB Technológiai Munkacsoportja egy nem kötelező jellegű segédanyagot tett közzé, hogy segítséget nyújtson a könyvvizsgálóknak a technológiától való túlzott függőség kockázatának kezeléséhez. Ez a kockázat adódhat egyrészt az automatizált eszközök és technikák használatából, vagy a gazdálkodó egység rendszerei által előállított információk használatából.

tovább...
Az IFAC és a globális számviteli szakma vezetőinek ülése a fenntarthatósági program előrehaladásáról
2021.04.16.

Az IFAC világszerte több mint 150 vezető tisztségviselőt hívott össze a számviteli szakmai szervezetek részéről, hogy megvitassák a számviteli szakma jövőjével kapcsolatos kritikus kérdéseket.
A megbeszélés egyik fő fókusza a kulcsfontosságú érdekelt felek meghallgatása volt a vállalati és fenntarthatósággal kapcsolatos jelentéstétel jövőjéről, valamint arról, hogy ezek hogyan illeszkednek a fenntartható üzleti és pénzügyi élet tágabb kontextusába, ahol a számviteli szakembereknek vezető szerepet kell játszaniuk, alapozva kompetenciáikra és etikai kódexükre.

tovább...
Elérhető 12 részes segédanyag az IESBA kódex értelmezéséhez
2021.03.22.

Az IFAC együttműködve a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete-vel (IESBA) egy 12 részes segédanyagot dolgozott ki és adott közre, melynek célja az IESBA-kódex ismertségének, adaptálásának és alkalmazásának az előmozdítása. Mindegyik rész a kódex egy adott aspektusára összpontosít, valós helyzeteket, gyakorlati példákat bemutatva.

tovább...
Konzultáció az IESBA Etikai kódex módosításáról
2021.02.22.

Az IAASB bátorítja az érdekelt feleket, hogy minél szélesebb körben vegyenek részt a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók definíciójával kapcsolatos IESBA-konzultációban.
A Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (IESBA) közzétette módosítási javaslat tervezetét (ED) az IESBA kódex-szel kapcsolatban. A tervezet kiszélesíti a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó (PIE) meghatározását, annak érdekében, hogy a jogalanyok szélesebb körét foglalja magába, tekintettel a pénzügyi helyzetükhöz fűződő közérdek szintjére. Továbbá, a "tőzsdén jegyzett gazdálkodó egység" (listed entity) kifejezést is felváltja a "nyilvánosan forgalmazott gazdálkodó egység" (publically traded entity) kifejezéssel, és újradefiniálja a kategóriát.

tovább...
Újabb Figyelemfelhívás a Covid-19 miatti visszaélések veszélyére
2021.02.16.

Az IFAC publikálta az IESBA-IAASB-IRBA közös kiadványát, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a Covid-19 miatti helyzet lehetőséget teremthet fokozott visszaélések elkövetésére, melyek felderítésében a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálóinak vezető szerepet kell vállalniuk.

tovább...
Kevésbé összetett gazdálkodókra külön könyvvizsgálati standard kidolgozásának részletei
2021.01.29.

Az IAASB közzétett egy közleményt, amely részletezi az új – a kevésbé összetett gazdálkodók könyvvizsgálatára vonatkozó – standard terveit, beleértve a jelenlegi elképzeléseket arról, hogy hogyan fog kinézni a standard, milyen szervezetekre vonatkozik majd, valamint a fejlesztési ütemtervet.

  

tovább...
Új és felülvizsgált (nemzetközi) minőségbiztosítási standardok kihirdetése
2021.01.28.

Az IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board - Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület) 2020. december 17-én kihirdette honlapján a következő felülvizsgált és új minőségbiztosítási standardokat:

  

tovább...
IFAC válaszlevél az IFRS Foundation konzultációjára a Fenntarthatósági jelentéstételről
2021.01.21.

Az IFAC kezdeményezte az IFRS Foundation felé egy külön testület felállítását, amely a befektetők, döntéshozók és szabályozók azon egyre növekvő igényeivel foglalkozna, mely arra irányul, hogy egy következetes, összehasonlítható, megbízható jelentéstételi rendszer kerüljön kialakításra a vállalati értékteremtés és fenntarthatóság szempontjából.

tovább...
IFAC szakanyagok a Megállapodás Szerinti Vizsgálatokhoz
2021.01.11.

2020. decemberben két szakanyag jelent meg az IFAC, a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége, weboldalán az Agreed Upon Procedures (AUP = Megállapodás szerinti vizsgálatok) jellegű megbízásokkal kapcsolatosan.
Ezek időszerűségét az adja, hogy nemrégiben publikálták az „ISRS 4400 Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására” témájú nemzetközi standard felülvizsgált (módosított) változatát.

tovább...
IAASB csalásról és a vállalkozás folytatásának elvéről szóló kerekasztal-sorozatának főbb üzenetei
2020.11.25.

Az IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board - Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület) november 17-én adta közre összefoglalóját arról a közelmúltban megtartott három virtuális kerekasztal beszélgetés sorozatnak a főbb üzeneteiről, amelyeket meghívott szakértők és vezetők részvételével a csalással és a vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatos főbb kérdések és kihívások feltárása céljából tartottak.

tovább...
Kevin Dacey-t újraválasztották az IFAC vezérigazgatójának a következő ciklusra
2020.11.24.

Az IFAC, a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége bejelentette, hogy Kevin Dancey marad a szövetség vezérigazgatója a következő 2021. június 1-től 2024. május 31-ig tartó ciklusra.

tovább...
Az IFAC Alan Johnsont jelölte az IFAC elnökének
2020.11.24.

Az IFAC, a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége bejelentette, hogy Alan Johnsont választotta elnökének. Mr. Johnson 2 éves megbízatással fogja betölteni a posztot 2022 novemberéig. Mr. Johnson korábban a szervezet alelnöki tisztségét töltötte be 2018 novembere óta. Az IFAC igazgatótanács tagjairól és az IFAC alelnökének kinevezéséről is hírt adunk.

tovább...
IESBA Technológiai Munkacsoportjának online felmérései
2020.10.26.

A Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete, az IESBA Technológiai Munkacsoportja két napirenden lévő témában várja az érintettek visszajelzéseit, online kérdőíves felmérés formájában 2020. november 10-ig:
- Technológia és komplexitás a szakmai környezetben
- A technológia hatása a könyvvizsgálói függetlenségre

tovább...
IESBA-IAASB-AICPA útmutató a szakértő bevonására vonatkozó jelentős megfontolásokról a COVID-19 miatti körülmények között
2020.10.22.

IESBA-IAASB-AICPA útmutató címoldalaA három neves nemzetközi testület (az International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA, az International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB és a American Institute of CPAs  - AICPA) COVID-19 témához kapcsolódó közös kiadványa 2020. október 6-án jelent meg.

  

tovább...
Ismertető az IFAC Igazgatótanácsának szeptemberi üléséről
2020.10.22.

Cikkünk összefoglalóként szolgál az IFAC Igazgatótanácsának szeptemberi virtuális ülésén elhangzott főbb témákról.

tovább...
IFAC ellenőrző lista kis és középvállalkozások részére a járványhelyzet átvészelésére
2020.10.15.

IFAC ellenőrző lista kis és középvállalkozások részéreAz IFAC, a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége, felismerve hogy a COVID-19 járvány aránytalanul nagy mértékben sújtja a kis- és közepes vállalkozásokat, kidolgozott egy ellenőrző listát, amely segítséget nyújthat a vállalatvezetőknek és könyvvizsgálóiknak, hogy felmérjék azokat a kulcs területeket, ahol a megfelelő lépések megtételével a vállalkozás képes lesz átvészelni a járványhelyzetet és hosszabb távon biztosítani a működését.

tovább...
IFAC webinar sorozat „A könyvvizsgálati eljárás minőségének praktikus kérdéseiről a járványhelyzetre tekintettel"
2020.10.09.

IFAC webinar sorozatAz IFAC, a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége, a COVID-19 járvány kapcsán 3 részből álló webes előadás sorozatott tartott, melyben a könyvvizsgálati munka minőségével kapcsolatos praktikus megfontolásokat részletezték a járványhelyzetre tekintettel. Az egyes előadások a könyvvizsgálati eljárás egy-egy szakaszára bontva kerültek megrendezésre, és azokra a kérdésekre fókuszálnak, melyek a COVID-19 járvány miatt még inkább előtérbe kerültek az elmúlt hónapokban.

tovább...
Milyen következményeket von maga után a COVID-19 járvány a pénzügyi beszámolók terén?
2020.04.15.

Az IFAC (Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége) a COVID-19 járvány pénzügyi beszámolásra gyakorolt hatásairól tett közzé újabb összefoglalót.

tovább...
A COVID-19 hatásai miatt folyamatosan változó könyvvizsgálati környezet kulcsfontosságú területeinek kiemelése
2020.04.09.

Az alábbiakban a kiadvány nem hivatalos magyar nyelvű összegzését, illetve nem szó szerinti fordítását közöljük, annak érdekében, hogy kamarai tagjaink széles köréhez eljuthassanak az IFAC felhívásában található hasznos gondolatok, melyek ebben a nehéz helyzetben hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy a könyvvizsgálat végrehajtása során a lehető legtöbb aspektusból vegyük figyelembe a COVID-19 járványból eredő kérdéseket és kockázatokat.

tovább...
IAASB útmutatás a COVID-19 könyvvizsgálati hatásaihoz
2020.04.09.

Az IAASB, a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (International Auditing and Assurance Standards Board), folyamatosan frissülő Koronavírus Tájékoztató oldalán tette közzé első Figyelemfelhívását a koronavírus járvány könyvvizsgálatra gyakorolt következményeiről, melyeket további kiadványok fognak követni.

tovább...
AZ IAASB legfrissebb közleménye a könyvvizsgálói jelentés projektről
2020.02.27.

AZ IAASB legfrissebb közleménye a könyvvizsgálói jelentés projektrőlA Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) Könyvvizsgálói Jelentések Implementációs Munkacsoportja (ARIWG) nemrég kommüniké formájában adott tájékoztatást annak a projektnek a jelenlegi állásáról, amely a felülvizsgált könyvvizsgálói jelentésekre vonatkozó standardok bevezetése utáni IAASB értékelésről (Post Implementation Review, PIR) nyújt friss információt.

tovább...
IFAC kezdeményezés a Jó Adózási Gyakorlatok Útmutató megvitatására és a G20-országokban végzett Felmérés az Adózásba Vetett Bizalomról
2019.11.28.

Jó Adózási Gyakorlatok Útmutató Az IFAC közzétette új Jó Adózási Gyakorlatok Útmutatóját (good practice guide), melynek egyik célja az IFAC és a könyvvizsgáló kamarák közötti párbeszéd megkönnyítése, valamint az ismeretek megosztásának elősegítése. Az IFAC eszmecserét kezdeményez, és reméli, hogy sokan csatlakoznak a párbeszédhez. Az útmutató készítése során figyelembe vették az Adózásba Vetett Bizalomról készült felmérést is, melyről további részleteket olvashatnak cikkünkben.

tovább...
Válasz a Brydon vizsgálatra
2019.09.30.

Sir Donald Brydon ReviewDr. Thomadakis, az IESBA elnöke és Arnold Schilder professzor – a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) korábbi elnöke – közösen dolgozták ki válaszukat Sir Donald Brydon független jelentésére, amely az Egyesült Királyságban végzett könyvvizsgálatok minőségének és hatékonyságának vizsgálata alapján készült.

tovább...
Dr. Stavros Thomadakist újból megválasztották az IESBA elnökévé
2019.09.15.

Dr. Stavros Thomadakist újból megválasztották az IESBA elnökévéA Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA) örömmel jelenti be Dr. Stavros Thomadakis újraválasztását az IESBA elnökévé 2020. január 1-jétől kezdődő további egyéves időszakra, amelyet a Közfelügyeleti Bizottság (Public Interest Oversight Board - PIOB) júliusban jóváhagyott.

tovább...
Az IFAC a KKV-k Könyvvizsgálóinak véleményét kéri 5-perces kérdőívében
2019.08.08.

Felkérést kaptunk az IFAC-tól egy rövid kérdőív közzétételére, amelyben az Ön véleményére is számítanak. A kérdőív célja az, hogy feltárják a nemzetközi könyvvizsgálati szabványok (ISA-k) alkalmazásának kihívásait a kevésbé összetett szervezeteknél (ez közismert elnevezéssel a KKV szektorra utal), valamint megismerjék a könyvvizsgálók nézeteit arról, hogy milyen megoldásokat látnak ezen kihívások kezelésére. Vegyen Ön is részt a párbeszédben és töltse ki a kérdőívet 2019. szeptember 12-ig.

tovább...
A Globális Etikai Standard Testület elindította az eKódexet – az Etikai kódex használhatóságát és hozzáférhetőségét a következő szintre emelve
2019.07.26.

IESBA Etikai kódexA Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA) június 26-án indította útjára az eKódex-et - egy webalapú eszközt, amely egy digitális platformon biztosítja a Nemzetközi Etikai Kódex Könyvvizsgálóknak (benne foglalva a Függetlenségre Vonatkozó Nemzetközi Standardokat) kiadványt, röviden az eKódexet.

tovább...
Integrált Éves Áttekintés 2018: Értékteremtés az IFAC globális hálózatán keresztül
2019.07.25.

Integrált Éves Áttekintés 2018: Értékteremtés az IFAC globális hálózatán keresztülAz IFAC megosztotta a 2018-as Integrált Éves Áttekintését: Értékteremtés a Globális Hálózaton Keresztül címmel. A tagszervezetek és az érdekelt felek felé való elszámoltathatóság növelése mellett az áttekintés betekintést nyújt abba, hogy az IFAC missziója és célkitűzései hogyan állnak összhangban az IFAC közérdek érdekében elért legfontosabb eredményeivel. Azt is megmutatja, hogy az IFAC értékteremtését hogyan támogatja az erős irányítás, a világos stratégia, valamint a hatásos és hatékony erőforrás-felhasználás.

tovább...
Hatályba lépett az IESBA új etikai kódexe
2019.06.30.

Etikai KódexIdén június 15-én lépett hatályba a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA) által tavaly áprilisban megjelentetett, jelentősen felülvizsgált és szerkezetileg teljesen újraszerkesztett, a könyvvizsgálóknak szóló Etikai Kódex (Új nevén: "Nemzetközi Etikai Kódex Könyvvizsgálóknak (benne foglalva a Függetlenségre Vonatkozó Nemzetközi Standardok").

tovább...
Új elnök az IAASB élén
2019.06.25.

Thomas R. Seidenstein-t nevezték ki a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot nyújtó szolgáltatási Standardok Testület (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) elnökévé.

tovább...
IAASB párizsi konferencia: Válasz a Kevésbé Összetett Szervezetekkel kapcsolatos kihívásokra
2019.06.20.

Publikáció a kis- és nem-komplex szervezetek könyvvizsgálati szabványainak egyszerűsítése címmelA 2019. május 16-17-én Párizsban tartott konferencia első napja a kevésbé összetett szervezetek könyvvizsgálatáról szólt, míg a második napon az etikai és minőség-menedzsment kérdéseit elemezte. A kevésbé összetett szervezetek könyvvizsgálata kérdéskörben kiemelt szerepet kapott témák: a könyvvizsgálat értéke, az egyes országok nemzeti kezdeményezései, valamint az ISA-k használatával kapcsolatos kihívások alapvető okainak és a lehetséges IAASB-akcióterveknek megvitatása voltak.

  

tovább...
Jövőre felkészült Könyvvizsgálók az Üzleti Életben
2019.05.20.

Jövőre felkészült Könyvvizsgálók az Üzleti ÉletbenEz a jelentés betekintést nyújt abba, hogy mi szükséges a jövőre kész könyvvizsgálók felkészítéséhez.

tovább...
A minőség-menedzsment fejlesztése
2019.04.24.

Az IAASB nemrégiben közzétette három standard tervezetét véleményezésre, mindhármat minőség menedzselése témában. A tervezetek nagy változást jelentenek majd a számviteli cégek számára. Az észrevételeket 2019. július 1-jéig lehet eljuttatni.

tovább...
A KKV-k növekedési potenciálja
2019.04.24.

A KKV-k nagyobb sikereket érhetnek el, ha maguk is alkalmazzák a gyorsan növekvő cégek gyakorlatait. Az ACCA új globális kutatási jelentése azt vizsgálja, hogyan tudja növelni a kkv szektor a termelékenységet, a forgalmat és a munkahelyteremtést.

tovább...
Az európai és a globális KKV szektor kihívásai
2019.04.24.

Az IFAC 2018-ban egy átfogó, nemzetközi kérdőív segítségével mérte fel, hogy a kis és közepes méretű könyvvizsgáló cégeknek mely kihívásokkal kell leginkább szembenézniük. A 150 ország 6258 válaszadójának csaknem 40 százaléka európai volt. Az alábbi linken található cikkben az európai válaszokat hasonlítja össze az IFAC a globális helyzetképpel.

tovább...
Európai tanulmány a könyvvizsgálói jelentés továbbfejlesztéséről (angol nyelven)
2014.04.01.

Az IFAC Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot nyújtó szolgáltatási Standard Testülete javaslatokat fogalmazott meg arról, hogy milyennek kellene lenni az auditált pénzügyi beszámolókról szóló jelentéseknek. Ezek a javaslatok módosítanának számos meglévő nemzetközi standardot (ISA 260, 570, 700, 705 és 706) és egy új (ISA 701) is napvilágot látna. Az új standard meghatározza azokat a kulcsfontosságú elemeket, melyeket a független könyvvizsgálói jelentés mindenképp kell, hogy tartalmazzon. Többek között megtalálható benne egy minta a független könyvvizsgálói jelentésre is.

tovább...

Betöltés...
X