2016. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatánál alkalmazandó jelentésminták

A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság kidolgozott néhány könyvvizsgálói jelentésmintát a múlt év decemberében kihirdetett módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban (MNKS-ben) foglalt új követelmények megfelelő alkalmazásának elősegítésére.

A Szakértői Bizottság egyúttal közreadja „A könyvvizsgálói jelentés megújulása” című szakmai előadás anyagát, amely a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fővárosi Szervezetének 2017. március 29-én megtartott taggyűlése keretében Barsi Éva szakmai alelnök előadásában hangzott el.

Az új könyvvizsgálói jelentésről készült szakmai előadás prezentációját ide kattintva tudja letölteni.

Jelentésminták 2016. december 15-től:
(A jelentésmintákhoz kapcsolódó közlemény szövege itt olvasható)

Egyszerűsített éves beszámoló
Tiszta jelentés
Jelentés figyelemfelhívással
Minősített jelentés – hatókör korlátozás miatt
Minősített jelentés – véleményeltérés miatt
Minősített jelentés – ellenvélemény miatt
Minősített jelentés – véleménynyilvánítás visszautasítása miatt

Éves beszámoló
Tiszta jelentés
Jelentés figyelemfelhívással
Minősített jelentés – hatókör korlátozás miatt
Minősített jelentés – véleményeltérés miatt
Minősített jelentés – ellenvélemény miatt
Minősített jelentés – véleménynyilvánítás visszautasítása miatt

Illusztráció a könyvvizsgálói jelentés kötelezően előírt tartalmának szemléltetésére

Egyéb jelentésminták
Jelentésminta végelszámolást megelőző tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóra
Jelentésminta végelszámolást megelőző tevékenységet lezáró éves beszámolóra
Jelentésminta felszámolást megelőző tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóra
Jelentésminta felszámolást megelőző tevékenységet lezáró éves beszámolóra

Idegen nyelvű jelentésminták

Jelentés angol nyelven
Jelentés német nyelven
Jelentés francia nyelven

Jelentésminták a költségvetési intézményi beszámolók és önkormányzatok könyvvizsgálatához

Jelentésminta önkormányzat zárszámadási rendelettervezetre - módszertani ajánlás
Jelentésminta önkormányzati konszolidált beszámolóra - módszertani ajánlás

Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra - módszertani ajánlás
Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra (eü szolg) - módszertani ajánlás
 
Befektetési alapoknál használatos jelentésminták 

Kbft szerinti, éves jelentésre vonatkozó minta
Jelentésminta a tőzsdén jegyzett alapok esetén, ahol az éves jelentésben egyéb információk is szerepelnek

Speciális jelentésminták
Jelentésminta - Közhasznú szervezet egyszerűsített éves beszámoló
Jelentésminta – Közhasznú szervezet éves beszámoló

Jelentésminta – Közbenső mérleg
Jelentésminta – Áttérési mérleg
Jelentésminta – Vagyonmérleg-tervezetek (egyesülés esetén)
Jelentésminta – Végleges vagyonmérlegek (egyesülés esetén)

Betöltés...
X