IRÁNYMUTATÁS AZ 1. TÉMASZÁMÚ NEMZETKÖZI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI STANDARD (ISQM 1) ALKALMAZÁSÁHOZ

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottsága elkészítette és 2023. június 6-i ülésén elfogadta az „Iránymutatás az 1. témaszámú Nemzetközi Minőségirányítási Standard (ISQM 1) alkalmazásához” című segédanyagot, melyet a kamara elnökségének 2023. június 16-án megtartott ülésén meghozott döntésének (50/2023. (06.16) számú elnökségi határozat) megfelelően ezúton teszünk közzé a kamara honlapján.

Az iránymutatás elsősorban az egyedül dolgozó vagy néhány asszisztenssel dolgozó könyvvizsgálók sajátosságaira fókuszál a 2024. január 1-jétől bevezetésre kerülő 1. témaszámú Nemzetközi Minőségirányítási Standard (ISQM1) céljainak megfelelő belső minőségirányítási rendszer (MIR) kidolgozásához és működtetéséhez. Az új minőségirányítási standard kockázatalapú megközelítést ír elő a minőségirányítási rendszerben, ezért szemléletváltásra van szükség, és a könyvvizsgálóknak el kell végezniük a korábbi minőségellenőrzési rendszerük áttekintését, felülvizsgálatát és átdolgozását, hogy megfeleljenek az új standardban előírt követelményeknek.

Az iránymutatás arra fókuszál, hogy egy egyéni, vagy néhány asszisztenssel dolgozó könyvvizsgáló számára hogyan lehet értelmezni és végrehajtani a MIR egyes komponenseire vonatkozó követelményeket, valamint milyen méretre szabhatósági lehetőségek állnak rendelkezésére. Az iránymutatás tartalmaz egy „gyakorlati megfontolások” című kérdéssort is, amely komponensenként világít rá azokra a megfontolandó kérdésekre, melyeket a MIR rendszer kialakítása során a könyvvizsgálónak fontolóra kell vennie a minőségcélok, minőségi kockázatok és a kockázatokat kezelő válaszok meghatározása érdekében.

 
Az iránymutatás két hasznos melléklettel egészült ki:

  • 1. számú melléklet: Az ISQM1-ben meghatározott MIR komponensek rövid leírása a standard által kötelezően előírt minőségcélok, illetve a célok érdekében megvalósítandó tevékenységek hozzárendelésével és bemutatásával

Ez a melléklet lényegében az ISQM 1 standard azon részének rövidített ismertetése, melyben bemutatásra kerül az egyes MIR komponensek kötelező tartalma.

  • 2. számú melléklet: Iránymutatás a MIR komponensekre vonatkozó minőségcélok, a minőségi kockázatok és a kockázatokra adott válaszok kidolgozásához

Gyakorlati példákon keresztül komponensenként bemutatja a minőségcélok, az azokból fakadó minőségi kockázatok és a kockázatokra adott válaszok összefüggéseit, lehetséges opcióit, egyszerűsítési lehetőségeit, valamint ezek egyszerű formában való dokumentálásának egy lehetséges formáját.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ISQM 1 alkalmazására vonatkozó iránymutatást a kamara szakértői bizottsága azzal a céllal készítette, hogy érthető és áttekinthető összefoglalást adjon az egyéni könyvvizsgálók, illetve az egyetlen aláíró könyvvizsgálóval rendelkező könyvvizsgáló társaságok számára azokról a változásokról, szempontokról, melyek figyelembevételével a kockázatalapú megközelítés jegyében át kell alakítaniuk a megbízások elvárt minőségét mindenkor biztosító belső minőségirányítási rendszerüket. Az iránymutatás nem feleltethető meg, és nem helyettesíti, a korábbi „kamarai MER Mintaszabályzat”-ként ismertté vált minta dokumentumot. Minta MIR dokumentum készítésére – a standard által elvárt egyediségre tekintettel – a szakértői bizottság nem vállalkozhat.

A jelen közleménnyel közreadott iránymutatás a kamarai tag könyvvizsgálók számára ügyfélkapus belépést követően érhető el a kamara honlapján, alább letölthető formátumban, valamint a kamara Tudástárában.

ISQM 1 iránymutatás

1. számú melléklet - ISQM 1 iránymutatáshoz

2. számú melléklet - Minőségbiztosítási útmutató a kockázatok és válaszok kidolgozásához


Bízunk benne, hogy az iránymutatás hasznos segítségül szolgál tagjainknak a 2024. január 1-jétől érvénybe lépő belső minőségirányítási rendszerük kiépítéséhez!

                                    

MKVK Szakértői Bizottsága
 

Betöltés...
X