MEGJELENT AZ ASSZISZTENS NÉLKÜL, EGYEDÜL DOLGOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓK BELSŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSÁT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

A kamara szakértői bizottsága ezennel közreadja a „Minőségirányítási kézikönyv egyéni, egyedül dolgozó könyvvizsgálók számára” című kiadványát.

Jelen minőségirányítási kézikönyv (MIR kézikönyv) célja, hogy gyakorlati támogatást nyújtson az egyedül, asszisztens nélkül dolgozó könyvvizsgálóknak az 1. témaszámú minőségirányítási standard bevezetéséhez és a saját belső minőségirányítási rendszerük kidolgozásához és dokumentálásához. A kézikönyv a könyvvizsgáló minőségirányítási rendszere standardban előírt egyes komponenseinek tartalmi kidolgozását a politikák és eljárások tekintetében szemléltető példákkal, a lehetséges minőségi kockázatok és azokra adott lehetséges válaszok kockázati mátrixokba foglalt bemutatásával, valamint a dokumentálást segítő ellenőrző lista sablonokkal mutatja be. A kézikönyvben felsorolt példák nem teljes körűek, vagy adott esetben nem minden könyvvizsgálóra egységesen vonatkoznak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyakorló kamarai tag könyvvizsgálóknak a kézikönyvet saját szakmai megítélésüket alkalmazva, valamint a saját praxisuk és az általuk végzett megbízások jellegét és körülményeit figyelembe véve, ahhoz igazítva szükséges felhasználniuk. 

A kézikönyv a bevezető részében felsorolja azokat a legfontosabb szakmai kiadványokat, amelyek a jelen kézikönyv mellett a könyvvizsgáló (társaság) saját belső minőségirányítási rendszerének a kialakításához hasznos segítséget és támogatást nyújtanak.

A kézikönyvhöz 14 db melléklet tartozik, melyek listája megtalálható a kézikönyv legvégén. 

A teljes kézikönyv a mellékletekkel együtt egyetlen tömörített mappába összegyűjtve is letölthető erről az oldalról, mely a kamarai tagok számára ügyfélkapus bejelentkezést követően érhető el.

LETÖLTHETŐ ANYAGOK

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV
3.1  -  Éves nyilatkozat a függetlenségről és
3.2  -  Függetlenségi veszélyekről szóló összefoglaló memorandum
4.1  -  Ellenőrző lista az ügyfél és a megbízás elfogadásához / megtartásához
4.2  -  Nyitó adatok vizsgálata
5.1  -  Az elvégzett munka áttekintése ellenőrző lista
5.2  -  Ellenőrző lista külső szakértő igénybevételéhez
5.3  -  Szakértői lista
5.4  -  A megbízás minőségének áttekintése szükségességének felmérése
5.5  -  Megbízás minőségének áttekintése összefoglaló formanyomtatvány
5.6  -  Véleménykülönbségek kezelése
8.1  -  Önértékelő kérdőív
8.2  -  Megállapítások nyilvántartása és értékelése
8.3  -  Ügyfélpanasz-nyilvántartás
9.1  -  A minőségirányítási rendszer értékelése
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV + Mellékletek (tömörített zip fájl)


 


 

Betöltés...
X