A Szakértői bizottság közleménye az önkormányzatok könyvvizsgálatáról

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdését – mely szerint ”A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti” – a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója az önkormányzat jegyzője által elkészített és az önkormányzat polgármestere által a képviselő-testület elé terjesztett zárszámadási rendelettervezetnek nem képezi részét. Az előbbiek szerint az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló nem kerül a képviselő-testület elé jóváhagyásra. Az Áht. 91. §. (1) bekezdése ugyanakkor előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A Szakértői bizottság az önkormányzatok könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálóknak javasolja, hogy - az önkormányzat jegyzőjével és polgármesterével egyeztetve - indítványozzák, hogy az önkormányzat polgármestere a zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódóan terjessze a képviselő-testület elé az önkormányzat saját és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont (konszolidált) éves költségvetési beszámolóját. A könyvvizsgáló a zárszámadási rendelettervezetet és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót felülvizsgálva a zárszámadási rendelettervezetről és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentést és annak kiegészítését a képviselő-testületnek címezve adja át megbízójának.

Amennyiben valamilyen ok miatt az önkormányzat polgármestere nem terjeszti az éves összevont költségvetési beszámolót a képviselő-testület elé, s a zárszámadási rendelettervezetben nincs is kellő utalás a beszámolóra, ugyanakkor a könyvvizsgáló megbízása mindkettőre kiterjed, a könyvvizsgáló a zárszámadási rendelettervezetet és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót megvizsgálva a zárszámadási rendelettervezetről kiadott független könyvvizsgáló jelentést és annak kiegészítést a képviselő-testületnek címezve, az éves összevont költségvetési beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentést és annak kiegészítést az önkormányzat vezetésének címezve adja át megbízójának.

Abban az esetben, ha az éves összevont költségvetési beszámoló képviselő-testület elé terjesztésére nem került sor, de a zárszámadási rendelet tervezetében egyértelmű utalások, hivatkozások, mellékletek vannak a beszámolóra, annak adattartamára vonatkozóan, elfogadható megoldás, ha a könyvvizsgáló a zárszámadási rendelettervezetről és az éves költségvetési beszámolóról egyaránt a képviselő-testületnek címezve adja ki jelentését, a zárszámadási rendelet tervezetével kapcsolatos véleményében ilyen esetben is kitérve arra, hogy az éves költségvetési beszámolóval összhangban van-e.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a kérdés rendezése érdekében megkeresi a Nemzetgazdasági Minisztériumot azzal a javaslattal, hogy az Áht. módosításával a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelettervezetnek legyen része az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az MKVK szakértõi bizottságának közleménye a kamarai tagoknak szóló ajánlás, az nem tekinthetõ kötelezõ erejû állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelezõ tartalma.


 

EHHEZ A CIKKHEZ HOZZÁ LEHET SZÓLNI, DE EDDIG MÉG EGY SEM ÉRKEZETT.
HOZZÁSZÓLÁS ELKÜLDÉSÉHEZ KÉRJÜK, KATTINTSON IDE.

/A fórum csak bejelentkezett felhasználóink számára elérhető./
Betöltés...
X