Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Nemzeti kockázatelemzés

A nemzeti kockázatelemzés elkészítését az alábbiak teszik szükségessé:

  • nemzetközi követelmény,
  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás kockázatainak megismerése, megértése és kezelése létfontosságú a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni hazai rezsim (jogszabályok, intézményi háttér) megerősítése, a hatékonyság növelése és az erőforrások megfelelő allokálása érdekében.

A nemzetközi követelmény az FATF 2012-ben kibocsátott 40 ajánlásának 1. ajánlásában (és az EU 4. pénzmosás elleni irányelvében ) található, amely a nemzeti kockázatelemzés követelményét és annak alapelveit is megfogalmazza: Egy adott országnak szükséges azonosítania, megvizsgálnia és megértenie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás kockázatait. Az ajánlás előírja, hogy szükséges egy olyan hatóság kijelölése vagy eljárásrend kialakítása, amely felelős a kockázatelemzés koordinálásáért és naprakészen tartásáért, valamint a források alkalmazásáért. Az ajánlás célja tehát, hogy az egyes országok olyan kockázatelemzéssel rendelkezzenek, amely megalapozza a kockázatérzékenységi alapon történő eljárások alkalmazását, és biztosítsa, hogy az alkalmazott eljárások arányosak és összhangban állók legyenek a kockázatelemzésben azonosított kockázatok mértékével. A nemzeti kockázatelemzés megalapozza továbbá az erőforrások hatékony elosztását, a feladatok priorizálását. Az ajánlás alapján a nemzeti kockázatelemzésben szükséges alacsonyabb és magasabb kockázatokat meghatározni, amelyek alapján alkalmazható a fokozott, illetve az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárás. Az ajánlásban meghatározásra kerül továbbá, hogy a pénzügyi és a nem pénzügyi szolgáltatók kötelesek azonosítani, megvizsgálni a kockázatokat és kötelesek megfelelő eljárásokat alkalmazni a kockázatok enyhítése céljából, illetve a kockázatok mértékével arányos eljárásokat alkalmazni. A nemzeti kockázatelemzés nem egyszeri feladat, szükséges annak folyamatos vizsgálata és naprakészen tartása.

A nemzeti kockázatelemzés célja a kockázatok megismerése a fenyegetések és a sebezhető pontok feltárásával a döntéshozók és politikaformálók, valamint a Pmt . szerinti felügyeletet ellátó hatóságok, bűnüldöző szervek, és szolgáltatók számára.

A nemzeti kockázatelemzés tehát elősegíti:

  • a hatóságok erőforrásainak hatékony beosztását, pozícionálását, prioritások felállítását;
  • a kockázatérzékenységi alapon történő felügyeleti eljárások hatékonyságának növelését és/vagy kialakítását;
  • a pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatók saját (intézményi, vagy szektorális) kockázatelemzéseinek elkészítését és eljárásaik hatékonyabbá tételét;
  • a kockázatérzékenységi alapon történő ügyfél-átvilágítás hatékonyabb végrehajtását;
  • a bűnüldözés stratégiájának, súlypontjainak meghatározását a pénzmosás, annak alapbűncselekményei, valamint a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés terén;
  • a pénzeszközt, vagyont generáló bűncselekmények pénzmosási kockázatának megbecsülését;
  • fokozott vagy speciális eljárások kidolgozását, egyszerűsített eljárás alkalmazását, illetve azon kivételek meghatározását, amelyet részben vagy teljesen mentesíteni lehet/szükséges a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni rendelkezések alól
  • információkat biztosít egy új termék bevezetéséhez, stb.

A nemzeti kockázatelemzés publikálása:

A Nemzeti Kockázatelemzés című dokumentum és annak mellékletei nyilvánosan nem tehetőek közzé, ugyanakkor bizalmas kezelés mellett bármely szolgáltató megismerheti e dokumentumnak tartalmát, ha kezdeményezik azt a felügyeletet ellátó szervnél (kamaránál).

A dokumentum igényléséhez kérjük, az alábbi űrlapot töltse ki, és küldje be postai úton a kamarához (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.)

KÉRELEM - A Nemzeti Kockázatelemzés című dokumentum megismeréséhez

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X