Szakmai segédanyag a jogszabályban előírt könyvvizsgálati feladatok, illetve nem jogszabályban előírt feladatok értelmezéséhez

A Szakértői Bizottság kidolgozott egy olyan összeállítást, melyben megkísérelte összegyűjteni a különféle jogszabályokban előírt szerteágazó, és sok esetben a jellegüket tekintve is nagyon különböző azon könyvvizsgálói feladatokat, melyek a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény („Kkt.”) 3. § (1) bekezdése alá esnek, azaz jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységnek minősülnek. Ezen túlmenően a bizottság egy másik listába azokat az ismertebb könyvvizsgálói feladatokat gyűjtötte össze, melyek nem alapulnak jogszabályi előíráson, de a könyvvizsgálók gyakran kapnak felkérést ilyen jellegű feladatok elvégzésére.

A segédanyagban összegyűjtött egyes könyvvizsgálói feladatok tekintetében, azok jellegéhez igazodóan elvégeztük ezek besorolását a vonatkozó szakmai standardok hatóköre alapján, és megjelölve a könyvvizsgáló által kiadandó jelentés típusát. Egyes feladatok esetében az értelmezést segítő további szakmai iránymutatás vagy magyarázat a táblázat „Megjegyzés” oszlopában található.

Azokban az esetekben, amelyeknél egy jogszabály kimondottan egyetlen szervezetre vonatkozóan ír elő speciális könyvvizsgálói feladatot, a Szakértői Bizottság úgy döntött, hogy ezeket nem foglalja bele a most közzétett segédanyagba, mivel ilyen esetben jellemzően a megbízó gazdálkodó és a könyvvizsgáló együttes jogértelmezésük és a megbízó elvárásai alakítják ki a vizsgálat hatókörét, valamint a kiadandó jelentés formáját és tartalmát. Hangsúlyozzuk, hogy emiatt a segédanyagban található jogszabályi feladatgyűjtemény nem teljes körű, illetve a nem jogszabályi előíráson alapuló könyvvizsgálói megbízások köre sem a teljesség igényével készült.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a segédanyagban feltüntetett információk a Szakértői Bizottság szakmai ajánlásainak tekintendők. A szakmai ajánlás célja kamarai tagjainknak való jóhiszemű segítségnyújtás, azonban minden esetben a könyvvizsgálónak a konkrét megbízás tartalmát és körülményeit figyelembe véve kell kialakítania arra vonatkozó saját szakmai álláspontját, hogy az adott megbízás mely szakmai standard alapján végzendő el.

Az egyes jogszabályban előírt, valamint a nem jogszabályi előíráson alapuló könyvvizsgálói feladatok értelmezését segítő szakértői bizottsági ajánlást tartalmazó segédanyag a Tudástárban érhető el:

Szakmai segédanyag - jogszabályban előírt és nem előírt - könyvvizsgálati feladatok értelmezéséhez

  

Szakértői Bizottság

  

Betöltés...
X