Ismertető az IFAC Igazgatótanácsának szeptemberi üléséről

Cikkünk összefoglalóként szolgál az IFAC Igazgatótanácsának szeptemberi virtuális ülésén elhangzott főbb témákról.

 • Megvitatták a Monitoring Group által összeállított Strengthening the International Audit And Ethics Standard Setting System című munkaanyagot (magyar fordításban: Nemzetközi Könyvvizsgálati és Etikai Standardalkotási Rendszer erősítéséről, melyet 2020 júliusában adott közre a Monitoring Group). A témával kapcsolatban 2020. október 29. 6:00 (NYT) virtuális információs értekezletet szerveznek, amely során az érdeklődők megvitathatják felvetéseiket és visszacsatolást adhatnak az anyaggal kapcsolatban.
  (A Monitoring Group az IFAC mellett létrehozott, afféle megfigyelő testület, melynek tagjai az Európai Bizottság, a Világbank, a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság, a Nemzetközi Értékpapír Felügyeletek Szervezete, a Pénzügyi Stabilitási Bizottság, a Biztosítási Felügyeletek Nemzetközi Szervezete, valamint a Könyvvizsgálati Közfelügyeletek Nemzetközi Fóruma.)
 • Az ülésen 3 vendégelőadót köszönthettek,
  Hans Hoogervorst, az IASB elnöke beszámolt az IASB munkaprogramjának változásairól a Covid-19 hatására, valamint arról, hogy az IFRS Foundation konzultációs kérdőívet tett közzé egy új Fenntarthatósági Bizottság létrehozásáról.
  Ian Carruthers, az IPSASB elnöke szintén beszámolt a Covid-19 hatásairól az IPSASB munkatervére, valamint az IPSASB-t érintő kritikus sikertényezőkről a 2024-ig tartó időszakra vonatkozóan.
  Donny Shimamtoto, az Intraprise TechKnowlogies ügyvezetője kiemelte a folyamatosan fejlődő technológiai megoldások hatását és kockázatait a számviteli szakma több szegmensére vonatkozóan.
 • Az Igazgatótanács az ülésen jóváhagyta többek között az IFAC Stratégiai tervét a 2021-es és azt követő időszakok tekintetében, az IFAC szabályzatainak módosításait, valamint ezzel kapcsolatban az IPSASB hatókörének módosítását, az IFAC Kötelezettségvállalási szabályzatát, valamint az IFAC 2021-es büdzséjét és fő teljesítménymutatóit.
 • Szintén jóváhagyásra kerültek a 2021. évi IFAC tagdíjak, azzal a javaslattal, hogy azoknál a tagoknál, ahol emelkedne a tagdíj mértéke, ott egy egyszeri díjkedvezmény kerüljön alkalmazásra, és ezek a tagok a díjfizetésüket az előző évi mértéknek megfelelően teljesíthessék.
 • Fentieken kívül az Igazgatótanács megkapta és megvitatta In-Ki Joo, az IFAC elnökének a beszámolóját az elért eredményekről, a pénzügyi vezető beszámolóját az IFAC 2020 I. félévi pénzügyi teljesítményéről, valamint az IFAC IT stratégiája, az Munkavállalói Elkötelezettség c. felmérés előzetes eredményei, és a különböző bizottságok beszámolói is napirenden voltak.

Az IFAC évi rendes (virtuális) taggyűlésére 2020. november 11-12-én kerül sor.

Szakértői Bizottság

  

Betöltés...
X