Megjelent IESBA hirdetmény az IESBA kódex bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatások és a díjak rendelkezéseinek felülvizsgálatáról

A Kódex felülvizsgált rendelkezései olyan érdemi módosításokat tartalmaznak, amelyek javítják a nemzetközi függetlenségi standardokat (IIS) azáltal, hogy tisztázzák és kezelik azokat a körülményeket, amelyek között a cégek és a hálózati cégek nyújthatnak, illetve nem nyújthatnak bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatást audit ügyfeleiknek. A felülvizsgált rendelkezések olyan új követelményeket tartalmaznak, amelyek kifejezetten tiltják a cégeknek és a hálózati cégeknek, hogy bizonyos típusú szolgáltatásokat nyújtsanak audit ügyfeleiknek, különösen akkor, ha közérdeklődésre számot tartó szervezetekről van szó.

A kódex díjakra vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata magában foglalja

  • annak tilalmát, hogy a cégek a könyvvizsgálati díjat az audit ügyfélnek nyújtott könyvvizsgálattól eltérő szolgáltatásokkal befolyásolják;
  • közérdeklődésre számot tartó ügyfelek esetében a könyvvizsgálói tevékenység megszüntetésének követelményét, ha a könyvvizsgáló függősége az adott audit ügyféltől származó díj tekintetében egy meghatározott időszakon túl is fennáll;
  • a díjjal kapcsolatos információk közlését az irányítással megbízott személyekkel és azok nyilvánossá tételét, ezzel segítve a könyvvizsgáló függetlenségével kapcsolatos közmegítélést;
  • a függetlenséget fenyegető veszélyek azonosítására, értékelésére és kezelésére vonatkozó fokozott iránymutatást.

A publikációk a következő linkeken érhetők el:
Final Pronouncement: Revisions to the Non-Assurance Service Provisions of the Code | IFAC (ethicsboard.org)
Final Pronouncement: Revisions to the Fee-related Provisions of the Code | IFAC (ethicsboard.org)

  

Szakértői Bizottság

     

Betöltés...
X