Az IFAC és a globális számviteli szakma vezetőinek ülése a fenntarthatósági program előrehaladásáról

Az IFAC világszerte több mint 150 vezető tisztségviselőt hívott össze a számviteli szakmai szervezetek részéről, hogy megvitassák a számviteli szakma jövőjével kapcsolatos kritikus kérdéseket.
A megbeszélés egyik fő fókusza a kulcsfontosságú érdekelt felek meghallgatása volt a vállalati és fenntarthatósággal kapcsolatos jelentéstétel jövőjéről, valamint arról, hogy ezek hogyan illeszkednek a fenntartható üzleti és pénzügyi élet tágabb kontextusába, ahol a számviteli szakembereknek vezető szerepet kell játszaniuk, alapozva kompetenciáikra és etikai kódexükre.

Kevin Dancey, az IFAC vezérigazgatója elmondta, hogy „Ha figyelembe vesszük a globális gazdaság és tőkepiacok jövőjét, és annak szükségességét, hogy a fenntarthatósággal és értékteremtéssel kapcsolatban jobb beszámolási gyakorlat alakuljon ki, továbbra is egyértelműen szükség van azokra a készségekre, üzleti érzékre, ítélőképességre és etikus magatartásra, amelyet a számviteli szakemberek képviselnek. Szakmaként aktív lépéseket teszünk annak érdekében, hogy készen álljunk a kihívások és lehetőségek következő generációjának kezelésére, többek között azáltal, hogy kezdeményezzük egy nemzetközi fenntarthatósági standard testület létrehozását az IFRS Alapítvány égisze alatt, amely a közérdeket és végső soron a fenntartható gazdaságok fejlődését szolgálja.”

   

  

   

Alan Johnson, az IFAC elnöke azt mondta: "Az IFAC egyik olyan előnye, mely megkülönbözteti más szervezetektől, a stratégiai megbeszélések összehívása és a nemzetközi szervezetekkel való együttműködése. Globális szakmánk kulcsszerepet játszik a gazdaságok fenntartható és méltányos növekedésének támogatásában, és szükséges és kifizetődő is, hogy ezeket a fontos témákat tagszervezeteinkkel együtt, valamint tagszervezeteink számára időben felvessük. Bízunk benne, hogy továbbra is a számviteli szakma áll ezeknek a beszélgetéseknek a középpontjában, biztosítva, hogy segíteni tudjuk a szervezeteket és a kormányokat az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak teljesítésében."

   

A hír az IFAC honlapján érhető el:

IFAC Convenes Leadership of Global Accountancy Profession to Progress Sustainability Agenda | IFAC

  

  

  

Szakértői Bizottság

    

Betöltés...
X