IFAC elképzelés a fenntarthatósági információkról magas színvonalú bizonyosságnyújtáshoz

Az IFAC a fenntarthatósági információkra vonatkozó bizonyosságnyújtással kapcsolatos éves, globális kampánya során azonosított legjobb gyakorlatokat foglalta össze a közzétett vízióban. Ez az elképzelés foglalkozik a globális standardok, a döntéshozatal szempontjából hasznos közzétételt támogató szabályozás fontosságával, valamint a fenntarthatóság és a pénzügyi információk jelentéstételének és a velük kapcsolatos bizonyosságnyújtás összekapcsolt megközelítésének értékével.

A magas színvonalú, globális standardok – a jelentéstétel, a bizonyosságnyújtás és az etikus szakmai magatartás területén – kulcsszerepet játszanak e cél elérésében, a szükségtelen költségek elkerülésében, valamint a szabályozási széttagoltságból eredő alacsonyabb összehasonlíthatóság és következetesség csökkentésében.

Az egy oldalas összefoglaló dokumentum az IFAC weboldalán érhető el az alábbi linken:

IFAC Vision for High-Quality Sustainability Assurance | IFAC

   

Szakértői Bizottság

    

Betöltés...
X