Konzultáció az IESBA Etikai kódex módosításáról

Az IAASB bátorítja az érdekelt feleket, hogy minél szélesebb körben vegyenek részt a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók definíciójával kapcsolatos IESBA-konzultációban.
A Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (IESBA) közzétette módosítási javaslat tervezetét (ED) az IESBA kódex-szel kapcsolatban. A tervezet kiszélesíti a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó (PIE) meghatározását, annak érdekében, hogy a jogalanyok szélesebb körét foglalja magába, tekintettel a pénzügyi helyzetükhöz fűződő közérdek szintjére. Továbbá, a "tőzsdén jegyzett gazdálkodó egység" (listed entity) kifejezést is felváltja a "nyilvánosan forgalmazott gazdálkodó egység" (publically traded entity) kifejezéssel, és újradefiniálja a kategóriát.

Az IAASB szorosan együttműködött az IESBA-val ebben a projektben, felismerve, hogy a közérdekű szervezetek döntő szerepet játszanak a globális piacokon. A könyvvizsgálati és etikai standardok konvergenciája közérdeket szolgál, így az IAASB mérlegelte a standardokra gyakorolt lehetséges hatásokat, és sürgeti az IAASB valamennyi érdekelt felét, hogy vegyenek részt a konzultációban az IAASB standardokra gyakorolt lehetséges jövőbeli következmények miatt.

A javaslat jobb megértése és a nyilvános konzultációban való részvétel ösztönzése érdekében az IESBA februárban további útmutató anyagokat tesz közzé, márciusban pedig két webinárt is tartanak.

Teljes tájékoztató:
      IAASB Encourages Broad Stakeholder Participation in IESBA Consultation on Public Interest Entity Definition | IFAC

  

Szakértői Bizottság

     

Betöltés...
X