IFAC kezdeményezés a Jó Adózási Gyakorlatok Útmutató megvitatására és a G20-országokban végzett Felmérés az Adózásba Vetett Bizalomról

Jó Adózási Gyakorlatok Útmutató Az IFAC közzétette új Jó Adózási Gyakorlatok Útmutatóját (good practice guide), melynek egyik célja az IFAC és a könyvvizsgáló kamarák közötti párbeszéd megkönnyítése, valamint az ismeretek megosztásának elősegítése. Az IFAC eszmecserét kezdeményez, és reméli, hogy sokan csatlakoznak a párbeszédhez. Az útmutató készítése során figyelembe vették az Adózásba Vetett Bizalomról készült felmérést is, melyről további részleteket olvashatnak cikkünkben.

Felmérés az Adózásba Vetett Bizalomról

Napjainkban kiemelt fontosságú az adórendszerek és adózási gyakorlatok jövőre való alkalmasságának biztosítása, amely olyan terület, ahol a könyvvizsgálók vezető szerepet tölthetnek be.

Az ACCA, a CA ANZ és az IFAC felmérést készített az adózás iránti közbizalom 2019. évi helyzetéről a G20 országokban (G20 Adózásba Vetett Bizalom). A felmérés megállapította, hogy az emberek továbbra is a legmagasabb fokú bizalommal vannak az adószakértők felé. Ezt a bizalmi helyzetet nagyszerűen fel tudjuk használni az adórendszerbe vetett bizalom növelésére.

A közvélemény szemében az etika és az adózás elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz. Az Adózásba Vetett Bizalom felmérése szerint az emberek úgy vélik, hogy a könyvvizsgálók hozzájárulnak a jobb adórendszerekhez azáltal, hogy hatékonyabbá, eredményesebbé és méltányosabbá teszik azokat.

Jó Adózási Gyakorlatok Útmutató

Az IFAC azon feladatának részeként, hogy a szakma hírnevének javításával szolgálja a közérdeket, és az Adózásba Vetett Közbizalom felmérésre alapozva közzétette új Jó Gyakorlat Útmutatóját (good practice guide). Az Útmutató célja, hogy támogassa a könyvvizsgáló kamarákat, hogy útmutatást nyújtsanak tagjaiknak az „Etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak kézikönyve (együtt a Függetlenségre Vonatkozó Nemzetközi Standardokkal)” című kiadvány alkalmazásában az adótanácsadási tevékenységük során.

Az igazság az, hogy az adózás egyre összetettebb terület. Az adótanácsadást nyújtó kamarai tag könyvvizsgálók összetett üzleti és pénzügyi környezetben működnek. A könyvvizsgáló kamarák és tagjaik viselkedése nemcsak önmagukat, hanem a könyvvizsgálói szakmát is visszatükrözik. A könyvvizsgáló kamarák felelőssége annak biztosítása, hogy tagjaik - akik adótanácsadást nyújtanak ügyfeleik vagy a munkáltatók érdekeinek kiszolgálására vonatkozó felelősségük részeként - fenntartsák a szakma hírnevét. Reméljük, hogy ez az útmutató segít megvilágítani, hogy az Etikai Kódex betartása milyen következményekkel járhat az adózás területén.

A Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (International Ethics Standards Board for Accountants - IESBA) kijelentette, hogy az útmutató nagymértékben támogatja a Kódex alkalmazását. Ezen kívül, az IESBA - a 2019-2023 évi Stratégiájával és Munkatervével összhangban - elkezdett egy projektet az agresszív adóelkerülés témájának tanulmányozására, annak meghatározása érdekében, hogy indokolt-e valamilyen standard kialakítása vagy más intézkedés meghozatala. Az útmutató nem helyettesíti az IESBA projektet, hanem értékes kiindulási alapot nyújt ehhez a kezdeményezéshez.

Párbeszéd az Jó Adózási Gyakorlatok Útmutatóról

Az útmutató célja az IFAC és a könyvvizsgáló kamarák közötti párbeszéd megkönnyítése, valamint az ismeretek megosztásának elősegítése. Az IFAC eszmecserét kezdeményez, és reméli, hogy sokan csatlakoznak a párbeszédhez.

Az IFAC kezdeményezése alapján felhívjuk a kamarai tag könyvvizsgálókat, hogy osszák meg velünk a témához kapcsolódó ismereteiket, konkrét példákkal és esetekkel illusztrálva azokat, és segítsék ezzel az útmutató gazdagítását.

Felmérés az Adózásba Vetett bizalomról 2019-ben a G20 országokban
A G20-államok polgárai aggódnak az adórendszerek átláthatósága, összetettsége és egyenlőtlensége miatt. Ugyanakkor tisztában vannak a nemzetközi adókörnyezettel és megértik az adópolitikában a kompromisszumok szükségességét. E kérdések kapcsán az emberek azt mondják, hogy bíznak a szakértőkben és a szakemberekben és többet szeretnének hallani tőlük, ám szkeptikusak lettek a politikusok és a média iránt.
Ez a jelentés több mint 8400 ember hangját tükrözi vissza a G20-ak országaiból, felmérve azt, kiben bíznak az emberek, és mely kérdések érdeklik őket leginkább az adórendszerrel kapcsolatosan. Ez az első frissítés a 2017. évi Bizalom az adóügyekben Tanulmányt követően. Ez a frissítés jobban elmélyed az emberek adóhatóságokkal kapcsolatos véleményében és az adórendszerekkel kapcsolatos aggodalmaikban.

Betöltés...
X