Az EU megállapodásra jutott a Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételről szóló irányelvről (CSRD): történelmi pillanat a vállalati jelentéstétel számára

Az uniós döntéshozók megállapodásra jutottak a Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételről (CSRD) szóló irányelvről.

Az Irányelv arra kötelezi a vállalatokat, hogy a kötelező fenntarthatósági jelentéstételi standardok alapján vezetői jelentéseikben nyilvánosan közzétegyék a fenntarthatóságnak a szervezetüket érintő hatásaira, kockázataira és a lehetőségeikre vonatkozó információkat. A jelentésbe foglalt fenntarthatósági információkat független ellenőrzésnek kell alávetni. Az irányelv kiterjeszti a hatályt valamennyi, több mint 250 alkalmazottat foglalkoztató nagy és tőzsdén jegyzett vállalatra, de az EU-ban jelentős tevékenységet folytató nem uniós vállalatokra is. A tőzsdén jegyzett kis- és középvállalkozásokra arányos követelmények vonatkoznak majd, amelyek segítenek csökkenteni az adatszolgáltatási terheket, miközben továbbra is kielégítik a pénzügyi intézmények megbízható, fenntarthatósággal kapcsolatos adatokra vonatkozó igényét.

A CSRD a fenntarthatósági jelentéstételi standardokon alapuló közzétételeket ír elő, amelyeket ki kell dolgozni. Az irányelv előírja továbbá a fenntarthatósági jelentéstételi standardok arányos alkalmazását és közzétételi követelményeik fokozatos bevezetését. Az irányelv fokozatos megközelítést vezet be a jelentéstétel terén, kezdve a Nem Pénzügyi Információk Közzétételéről (NFRD) szóló irányelv hatálya alá tartozó vállalatokkal. Ezeknek a vállalatoknak várhatóan 2024. január 1-jétől kell közzétenniük a fenntarthatósági információkat. Más tőzsdén jegyzett és tőzsdén nem jegyzett vállalatoknak várhatóan egy évvel később kell jelenteniük ezeket az információkat.

Az irányelv uniós szintű követelményt vezet be a fenntarthatósági információkkal kapcsolatos korlátozott bizonyosságnyújtásra vonatkozóan, és végső célként a kellő bizonyosság irányába mozdul el. Az állandó könyvvizsgáló, egy másik könyvvizsgáló vagy egy független bizonyosságot nyújtó szolgáltató végezheti az erre vonatkozó megbízást.

Az Accountancy Europe CSRD-ről szóló híre az alábbi linken érhető el:
EU reaches agreement on the CSRD: a historic moment for corporate reporting - Accountancy Europe

Szakértői Bizottság

    

Betöltés...
X