Sir Donald Brydon jelentése a könyvvizsgálat minőségének és hatékonyságának független felülvizsgálatáról

Sir Donald Brydon jelentésSir Brydon közzétette az Egyesült Királyság kormányának szóló ajánlásait tartalmazó Zárójelentését.
Az alábbiakban a Zárójelentésben foglalt ajánlásokról olvashatnak rövid összefoglalót.

  

  

Kiinduló általános szempontok

 • Sir Brydon kiindulópontja azon a feltételezésen alapult, hogy a könyvvizsgálat jelenleg nem elég jó.
 • A könyvvizsgálatból hiányoznak a világos megnevezések és a teljesen átfogó célkitűzések.
 • Az ajánlások nemcsak a könyvvizsgálóknak szólnak, hanem más érdekhordozóknak is.
 • A fő cél a könyvvizsgálat és bizonyosságnyújtás javítása a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók vonatkozásában (PIE-k).
 • A jelentés nem foglalkozik közvetlenül a piaci versennyel kapcsolatos kérdésekkel, mivel ezeket a CMA felülvizsgálat széles körben lefedi.

  

Fő ajánlások

A jelentés, többek között, az alábbi javaslatokat tartalmazza:

 • „Vállalati audit” (corporate auditing):
  • A jelentés javasolja a vállalati audit, mint új szakma létrehozását, amelybe beletartoznak a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot végzők és más, új szakterületre szakosodott auditorok (például kiberbiztonsági vagy környezetvédelmi intézkedésekkel foglalkozók).
  • Az oktatásnak és képzésnek következetesen kell megvalósulnia ezen új szakmán belül.
  • A szakmai standardokat meg kell határozni az új területeken.
 • Könyvvizsgálói jelentés és hatókör:
  • az Alternatív Teljesítménymérőket a könyvvizsgálat tárgyává kellene tenni.
  • A vezetői javadalmazás kiszámításához használt Kulcsfontosságú Teljesítménymutatók (KPIs) könyvvizsgálata szükséges.
  • A „megbízható és valós” szófordulatot a „minden lényeges szempontból valósan mutatják” kifejezésre kellene cserélni.
  • A társaság tulajdonosainak meg kellene tudni határozni, hogy mely ügyletekre terjedjen ki a könyvvizsgálat (úgy, hogy az Audit Bizottságnak megmarad a döntéshozatali jogköre).
 • Könyvvizsgáló cég / Könyvvizsgáló átláthatósága:
  • A könyvvizsgáló cégeknek közzé kell tenniük a könyvvizsgálatból származó nyereségüket, a vezető könyvvizsgálók díjazását és a javadalmazással kapcsolatos teljesítménymutatókat.
  • A könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kellene az eltöltött időt ember-órában a könyvvizsgálati csapat szintenkénti bontásában.
  • Ajánlott a könyvvizsgálati csapat elkülönítése a könyvvizsgálati díjban megállapodók és a könyvvizsgálatot végrehajtók tekintetében.
 • Az igazgatók jelentése:
  • Az igazgatóknak közzé kell tenniük
  • egy „Ellenálló-képességről szóló nyilatkozatot” (Resilience Statement), (amely felváltja a vállalkozás folytatására és életképességre vonatkozó nyilatkozatokat) (Going Concern and Viability Statements), amely magába foglalna egy véleményt a vállalkozás folytatásának képességéről  rövid távra vonatkozóan (ugyanúgy a könyvvizsgálat tárgya lenne, mint az Egyesült Királyságban a vállalkozás folytatásának képességéről szóló nyilatkozat), egy középtávú ellenálló képességről szóló nyilatkozatot (független bizonyosságot igényelhet) és az ellenálló-képesség hosszú távú kockázatainak mérlegelését.
  • egy Jelentést a jelentős csalások megelőzésével és felderítésével kapcsolatban tett intézkedésekről, valamint
  • egy éves Közérdekű Nyilatkozatot (Public Interest Statement), amely elmagyarázza a társaság elképzelését a közérdekkel szemben támasztott kötelezettségeivel kapcsolatosan.
 • Csalás:
  • Fel kellene állítani egy független Könyvvizsgálói Csalásokkal Foglalkozó Bizottságot (Auditor Fraud Panel), amely képes szankciókat kiszabni a könyvvizsgálókra.
  • Társaságok által elkövetett csalásokról szóló esettanulmány gyűjteményt kellene fenntartani szabad hozzáféréssel.
  • Igazságügyi könyvszakértésnek és a csalással kapcsolatos tudatosságnak része kellene lennie a hivatalos minősítésnek és a folyamatos továbbképzésnek.
  • A könyvvizsgáló kötelezettsége, hogy igyekezzen feltárni a jelentős csalásokat az összes lehetséges módon.

  

Egyéb kérdésekre vonatkozó nézetek

 • Közös könyvvizsgálat (joint audit): Nem egyértelmű még hosszú távon sem, hogy a közös könyvvizsgálatok (joint audit) javítják-e az ellenőrzések minőségét.
 • Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések (KAM-ok): A könyvvizsgálóknak nyomon kell követniük a későbbi jelentéseket (el kell magyarázni a társaság intézkedéseit).
 • Könyvvizsgálói díjak: Az ellenőrzött szervezet eredménykimutatásában kell közzétenni

A teljes jelentés elérhetősége: Sir Brydon jelentése a könyvvizsgálat minőségének és hatékonyságának független felülvizsgálatáról

A 2019. június közepén közzétett Accountancy Europe válasza a jelentésre. Jelenleg az Accountancy Europe egy lehetséges Cogito projekt megvalósítását tervezi a könyvvizsgálatok hatóköréről, valamint a könyvvizsgáló és más érdekelt felek szerepéről.

Forrás: Accountancy Europe hírlevél

  

MKVK Szakértői Bizottság

  

Betöltés...
X