Nemzetközi hírek

Az IESBA Kérdések és Válaszok kiadványa rávilágít az IESBA kódex bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseinek legfontosabb változásaira
2022.10.13.

Az IESBA által júliusban megjelentetett, kérdéseket és válaszokat tartalmazó kiadvány elmagyarázza a Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyve (az IESBA Kódex) bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatásokra (NAS) vonatkozó rendelkezéseinek legfontosabb módosításait. A kódex nemrégiben kiadott, a díjakkal kapcsolatos módosításaival együtt a NAS felülvizsgálatai jelentősen megerősítik a nemzetközi függetlenségi standardokat azáltal, hogy foglalkoznak a közérdeknek a függetlenséggel kapcsolatos  azon aggályaival, amikor a cégek bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatásokat nyújtanak audit ügyfeleiknek. A kiadvány elkészítését az érdekelt felek széles körével - köztük a szabályozók és a közfelügyeleti szervek, a befektetői és vállalatirányítási közösségek, a nemzeti standardalkotók, a könyvvizsgáló cégek és a szakmai szervezetek bevonásával - folytatott konzultációk alapozták meg. A kiadvány célja, hogy segítse a nemzeti standardalkotókat, a szakmai szervezeteket és a könyvvizsgálókat a felülvizsgált NAS-rendelkezések implementálása során.

tovább...
Megjelent az IAASB 2021. évi nyilvános jelentése
2022.10.13.

Az IAASB nyilvános jelentése részletezi a közérdek támogatása terén a 2021. december 31-én véget ért évre vonatkozóan elért eredményeket. Kifejti, hogy az IAASB 2021-ben hogyan gyorsította fel a könyvvizsgálathoz és a bizonyosságnyújtáshoz fűződő közérdek szolgálatára irányuló erőfeszítéseket. Ennek során az IAASB olyan témákra összpontosított, amelyek a legnagyobb közérdeklődésre tartottak számot, ideértve a csalást, a vállalkozás folytatását, a könyvvizsgálati bizonyítékokat és a fenntarthatósági jelentéstétellel kapcsolatos bizonyosságot.

tovább...
Az IAASB Gyakran Ismételt Kérdések (GY.I.K.) kiadványa a Vállalkozás folytatásával kapcsolatos témák megjelenítéséről a könyvvizsgálói jelentésben
2022.10.13.

A nem kötelező érvényű, gyakran ismételt kérdéseket tartalmazó kiadvány a könyvvizsgálói jelentésben szereplő, a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdések jelentésének témakörét érintő gyakran felmerülő kérdésekkel foglalkozik. Konkrétan a Vállalkozás folytatásával kapcsolatos lényeges bizonytalanság, a Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések, valamint a Figyelemfelhívó bekezdések használatára és egymáshoz való kapcsolatára összpontosít a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban készített könyvvizsgálói jelentések esetében.

tovább...
Új implementációs segédanyag érhető el az ISA 315 (2019-ben felülvizsgált) standardhoz
2022.10.13.

Az IAASB új implementációs segédanyagot adott ki az ISA 315. témaszámú „A lényeges hibás állítás kockázatainak azonosítása és felmérése” című (2019-ben felülvizsgált) standarddal kapcsolatban. A segédanyag a standardon végrehajtott lényegesebb változtatásokra összpontosít, és segíti az érdekelt feleket a felülvizsgált standard megértésében és rendeltetésszerű alkalmazásában.

tovább...
Az IESBA munkatársai elemzést tettek közzé, amely összehasonlítja a nemzetközi függetlenségi standardokat a U.S. SEC és PCAOB által alkalmazott függetlenségi szabályokkal
2022.06.28.

A kiadvány részletezi annak a tanulmánynak a megállapításait, amely összehasonlítja a Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvet (az IESBA Kódex-et) – különösen a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatára alkalmazandó függetlenségi rendelkezéseket – az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) és az Egyesült Államok Közfelügyeleti Testületének (PCAOB) vonatkozó szabályaival.

tovább...
Az IAASB iránymutatása a csalás témakörét érintően a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során
2022.06.28.

Az IAASB egy nem kötelező érvényű iránymutatást adott ki „Nagyítóban a csalás – Összefüggések az ISA 240 és egyéb ISA-k között” címmel.

tovább...
Új IAASB tájékoztató a megbízásért felelős munkacsoport definíciójával kapcsolatban
2022.06.28.

AZ IAASB tájékoztatót adott ki annak érdekében, hogy segítse a felhasználókat az új minőségirányítási standardokban a megbízásért felelős munkacsoport tisztázott és felülvizsgált definíciójának alkalmazásában. 

tovább...
Az IESBA a nemzetközi függetlenségi standardok felülvizsgálatát javasolja a függetlenségi követelmények tisztázása és megerősítése érdekében a csoport könyvvizsgálatok során
2022.06.08.

A javasolt módosítások olyan rendelkezéseket állapítanak meg, amelyek átfogóan foglalkoznak a csoport pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatában részt vevő vállalkozások és magánszemélyek függetlenségi megfontolásaival.

tovább...
Megjelent az ISA 220 felülvizsgált nemzetközi könyvvizsgálati standard implementálását segítő útmutató
2022.06.08.

Ez az útmutató segíthet az érdekelt feleknek megérteni az ISA 220, a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának minőségellenőrzéséről szóló felülvizsgált nemzetközi könyvvizsgálati standard követelményeit, és abban, hogy standardot a kívánt módon implementálják.

tovább...
Gyakran Ismételt Kérdések az IESBA kódex díj rendelkezéseinek felülvizsgálatáról
2022.06.08.

Az IESBA munkatársai közzétettek egy sor gyakran feltett kérdést az IESBA kódex díjjal kapcsolatos felülvizsgált rendelkezéseiről. A kérdéseket az érdekelt csoportok széles körével folytatott kiterjedt megbeszélések és konzultációk, valamint az IESBA-n belül a standard kidolgozása és véglegesítése során folytatott saját megbeszélések alapján alakították ki.

tovább...
Kihirdették a tőzsdén jegyzett gazdálkodó és a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó definícióinak felülvizsgálatát az IESBA Etikai kódexben
2022.06.08.

A felülvizsgált rendelkezések a "közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó" (PIE) kibővített meghatározását tartalmazzák a kódexben a PIE-kategóriák szélesebb listájának meghatározásával, beleértve egy új kategóriát is, amely a "tőzsdén jegyzett gazdálkodó" kategóriát váltja fel.

tovább...
Megjelent a felülvizsgált ISA 600. könyvvizsgálati standard a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáról
2022.06.08.

Az ISA 600 (felülvizsgált) standard robusztusabb kockázatalapú megközelítést vezet be a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezésére és végrehajtására vonatkozóan.

tovább...
Európai Bizottság nyilvános konzultációja „A vállalati jelentéstétel minőségének és végrehajtásának javítása" címmel
2021.11.18.

Az Európai Bizottság szerint e konzultáció célja a vállalati jelentéstétel minőségének és végrehajtásának javítása. A konzultációban szereplő kérdések az uniós Számviteli Irányelv, az Átláthatósági Irányelv, az Audit Irányelv és az Audit Rendelet által szabályozott kérdésekre vonatkoznak.

tovább...
Fenntarthatósági Konferencia az ACCA szervezésében
2021.10.26.

A Szakértő Bizottság felhívja tagjaink figyelmét az ACCA Fenntarthatósági Konferenciájára, amely 2021. november 23-án kerül megrendezésre KLÍMA INTÉZKEDÉS ÉS A SZÁMVITELI SZAKMA: FENNTARTHATÓ JÖVŐ ÉPÍTÉSE címmel.

tovább...
EU Virtuális Állásbörze az ACCA szervezésében
2021.10.12.

Felhívjuk tagjaink figyelmét az EU Virtuális Állásbörze 2021 rendezvényre, amely október 21-én online kerül megrendezésre az ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) szervezésében.

tovább...
Könyvvizsgálókat érintő módosító javaslatok a DORA törvényjavaslatnál
2021.07.30.

Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága (ECON) módosításokat nyújtott be a Digitális Működési Alkalmazkodóképességről (DORA) szóló törvényjavaslattal kapcsolatban. Markus Ferber, Engin Eroglu és Bogdan Rzońca európai parlamenti képviselők javasolták törölni a javaslat 2. cikkében a jogszabály hatálya alá tartozó szereplők közül a könyvvizsgálókat és könyvelő cégeket, mivel azok nem részei a pénzügyi rendszernek, és technikailag sem kapcsolódnak hozzá.

tovább...
Az Európai Bizottság bejelentette: 2022-ban Audit reform javaslatot fog tenni
2021.06.30.

Mairead McGuinness, a pénzügyi szolgáltatásokért felelős európai biztos május 27-én jelentette be, hogy az Európai Bizottság (EB) 2022 végéig javaslatot tesz az uniós audit reformra. A folyamat a nyár után konzultációval fog kezdődni. A bejelentés a biztosnak a „Vállalati jelentéstétel az EU tőkepiaci uniójában a Wirecard után” című webináron elmondott beszédének részeként hangzott el. 

tovább...
ESMA javaslat az Átláthatósági Irányelv módosítására a Wirecard ügy tapasztalatai alapján
2021.03.24.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) március 3-án közzétette az Európai Bizottságnak küldött levelét, amelyben az Átláthatósági Irányelv jogszabályi módosítására szólít fel a Wirecard-ügy kapcsán felmerült kérdések kezelése érdekében.

tovább...
ICAEW publikáció „Covid-19: a Lényegesség meghatározása”
2021.02.18.

Az ICAEW (Angliai és Walesi Bejegyzett Könyvvizsgálók Intézete) weboldalán nemrég megjelent publikáció célja, hogy hasznos emlékeztetőt adjon a könyvvizsgálati lényegesség meghatározásával kapcsolatos megfontolásokról, valamint arról, hogy ezek a megfontolások hogyan lehetnek relevánsak a jelenlegi környezetben.

tovább...
Fokozódó koncentráció a közérdeklődésre számot tartó cégek könyvvizsgálatánál
2021.02.17.

Az Európai Bizottság jelentése megerősíti, hogy fokozódik a koncentráció a könyvvizsgálati piacon a közérdeklődésre számot tartó vállalkozások esetében.
Az Európai Bizottság (EB) közzétette a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatának uniós piaci alakulására vonatkozó értékelésének eredményeit. Az értékelés a 2015–2018-as évekre vonatkozik.

tovább...
Új ACCA-tanulmányok érhetőek el „Digitális számviteli szakember” és „Közfinanszírozás” címmel
2020.09.11.

Szeretnénk tájékoztatni tagjainkat, hogy a kamara – nemzetközi partnerével, az Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) közösen – közzéteszi honlapján magyar nyelven az alábbi tanulmányokat a legfrissebb ACCA-kutatásokról és ehhez kapcsolódó cikkekről.

tovább...
A CEAOB nyilatkozata a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáról
2020.04.18.

Az Európai Könyvvizsgálói Közfelügyeletek Bizottsága (Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB) 2020. március 24-ei nyilatkozatában számos területet ítélt rendkívül fontosak a folyamatban lévő könyvvizsgálatok elvégzése szempontjából.

tovább...
Praktikus ajánlások az európai KKV-k védelme érdekében
2020.04.03.

A koronavírus-járvány súlyos terhet jelent a kis és közepes vállalkozásokra (KKV-kra) is. Az Accountancy Europe, a járvány KKV-kra gyakorolt hatásának enyhítése érdekében, 2 cikket tett közzé honlapján, gyakorlati ajánlásokkal a politikai döntéshozók és a KKV-k könyvelői számára.

Frissítés! Az alábbiakban a kiadvány nem hivatalos magyar nyelvű fordítását közöljük, annak érdekében, hogy kamarai tagjaink széles köréhez eljuthassanak az európai szakmai szervezet felhívásában található hasznos gondolatok, melyek ebben a nehéz helyzetben hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozások könyvelőjeként vagy könyvvizsgálójaként ügyfeleinknek segítséget nyújthassunk a kiútkeresésben.  
COVID-19: 5 kulcsfontosságú lépés a számviteli szakemberek számára, hogy utat mutassanak a KKV-nak a válság idején

tovább...
Nemzetközi könyvvizsgáló szervezetek koronavírus tájékoztató oldalai
2020.04.02.

Számos nemzetközi szervezet, nagy könyvvizsgáló cég a koronavírus okozta helyzetre vonatkozó, dedikált oldalakat hozott létre a könyvvizsgálatot érintő hírek publikálására, így az Accountancy Europe és az IFAC is.

tovább...
Nemzetközi kitekintés: Állásfoglalások és iránymutatások nemzetközi szervezetektől
2020.03.25.

Újabb nemzetközi szervezetektől származó állásfoglalásokat és iránymutatásokat ajánlunk a könyvvizsgálók szíves figyelmébe. A CEAOB – Committee of European Audit Oversight Bodies, az ESMA – European Securities and Markets Authority és az EBA – European Banking Authority is közlemény adtak ki azokról a kihívásokról, melyekkel a könyvvizsgálók szembesülhetnek a koronavírus világjárvány gazdaságot érintő negatív hatásai miatt a könyvvizsgálatuk során, illetve a kormányzatok által hozott, a gazdaság számos ágazatát segítő (pl. a fizetési könnyítési, hitel- és adófizetési kedvezményekre vonatkozó) intézkedések kapcsán.

tovább...
Nemzetközi kitekintés: Accountancy Europe és az IFAC közleményei a koronavírus hatásairól
2020.03.25.

A könyvvizsgálói kamarák európai szervezete, az Accountancy Europe most jelentette meg a COVID-19 vírusjárványnak a pénzügyi beszámolásra és a könyvvizsgálatra vonatkozó hatásaival foglalkozó közleményét, melyet a könyvvizsgálók szíves figyelmébe ajánlunk. Az európai szervezetnek a könyvvizsgálattal kapcsolatos iránymutatásában foglaltak teljes mértékben összhangban állnak a Szakértői Bizottság által múlt pénteken megjelentetett tájékoztatóban foglaltakkal.

  • Az Accountancy Europe másik közleményben összegyűjtötte az európai könyvvizsgálói kamarai tagszervezetek, illetve néhány nagy könyvvizsgáló cég, valamint olyan jelentős más szervezetek, mint a Bank of England, az ESMA, az Európai Központi Bank, az Európai Bizottság stb. eddig napvilágot látott tájékoztatóit a koronavírus helyzettel kapcsolatban, melyek szintén hasznos információkkal szolgálhatnak tagjainknak.
  • Frissítés! Az IFAC COVID-19 weboldalán további hasznos iránymutatások, összegzések találhatók.
tovább...
ICAEW esszé a pénzügyi beszámolással kapcsolatban elkövetett csalások felderítéséről
2020.03.22.

ICAEW esszé a pénzügyi beszámolással kapcsolatban elkövetett csalások felderítésérőlNapjaink változó könyvvizsgálati szerepkörét vizsgálva az ICAEW (Angliai és Walesi Bejegyzett Könyvvizsgálók Intézete - Institute of Chartered Accountants in England and Wales) Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Tagozata egy véleményvezér esszésorozatot dolgoz ki, amely közvetlenül vagy közvetve releváns kérdéseket vet fel a könyvvizsgálat jövőjéről szóló nemzetközi vitában. A sorozat célja, hogy segítse az igazgatókat, az ellenőrző bizottságokat, a részvényeseket, a politikusokat, az újságírókat és a politikai döntéshozókat a kulcsfontosságú kérdések megértésében, és többek között elősegítse a tájékoztatást az ellenőrzésre, annak szabályozására és a könyvvizsgálói szolgáltatások piacára vonatkozó ajánlások kidolgozásáról és végrehajtásáról az Egyesült Királyságban.

tovább...
Nyolc tagállam mulasztása az 5. pénzmosás elleni irányelv végrehajtása során
2020.03.20.

A pénzmosás elleni küzdelem EU-n belüli erősítése témakörében a 2020. márciusi hírlevelünkben közölt összefoglaló részeként adunk hírt arról, hogy az Európai Bizottság vizsgálja az 5. pénzmosás elleni irányelv végrehajtását 8 tagállamban, köztük Magyarországon is.

tovább...
Közelgő EU Intézkedési terv a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
2020.03.20.

A pénzmosás elleni küzdelem EU-n belüli erősítése témakörében az Európai Bizottság terveiről és kapcsolódó konzultációról olvashatnak, melyról a 2020 márciusi hírlevelünkben is összefoglalót közlünk.

tovább...
Big Data és az adatelemzések hatása a könyvvizsgálói szakmára
2020.01.07.

Big Data és az adatelemzések hatása a könyvvizsgálói szakmáraAz (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) jelentései közül a következő gondolatébresztő, big datával és adatelemzéssel foglalkozó kezdeményezés frissített verziójára kívánjuk felhívni figyelmüket.
Az angol nyelven elérhető Big Data és az adatelemzések hatása a könyvvizsgálói szakmára jelentés felvázolja a könyvvizsgálóknak az új és fejlett adattechnológiákból adódó lehetőségeit és kockázatait, és gyakorlati példákon keresztül szemlélteti, hogyan változik meg a könyvvizsgálói szakma a big data és az adatelemzések hatására.

tovább...
EU-tagállamok blokkolják az adózás átláthatóságát érintő javaslatot
2020.01.07.

Az EU versenyképességért felelős miniszterei 2019. november 28-ai találkozójukon nem tudtak megállapodásra jutni az országonkénti nyilvános jelentéstételről (CBCR). A tagállamok javaslatot blokkoló kisebbsége elutasította a kompromisszumos megoldást, így a javaslat politikailag lezáratlan helyzetbe került.

tovább...
Az Európai Tanács következtetései a pénzmosás elleni küzdelemről
2020.01.07.

Az Európai Tanács következtetései a pénzmosás elleni küzdelemrőlA december 5-én megtartott ECOFIN ülésén az Európai Tanács következtetéseket fogadott el a pénzmosás elleni küzdelem stratégiai prioritásairól. A következtetések a Bizottság közleményén és négy jelentésén alapulnak, amelyek rámutattak a pénzmosás elleni szabályok végrehajtásának hiányosságaira.

tovább...
Egyesült Királyság: „Fehér lista” a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói számára engedélyezett szolgáltatásokról
2019.10.30.

UK FRC javaslata „fehér lista” bevezetéséreAz FRC (Financial Reporting Council) javasolja a „fehér lista” bevezetését a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (PIEs) könyvvizsgálói számára engedélyezett szolgáltatásokról

tovább...
Egyesült Királyság: Sir Donald Brydon, az Egyesült Királyság könyvvizsgálói ágazatát átvizsgáló szakértőjének felszólalása
2019.10.30.

Brydon review - az Egyesült Királyság könyvvizsgálói ágazatának átvizsgálásaA könyvvizsgálókkal szemben megnyilvánuló nyilvános harag ellen emelte fel a szavát Sir Donald Brydon, az Egyesült Királyság könyvvizsgálói ágazatát átvizsgáló szakértője

tovább...
A könyvvizsgálat terén mutatkozó túlzott elvárások megszüntetése
2019.09.30.

A könyvvizsgálói szakmához szorosan kapcsolódó valamennyi szereplőnek, a szabályozóktól a közvéleményig, együtt kell működnie a túlzott elvárások (az ún. elvárási rés) megszüntetésében.

tovább...
A Bizottság közzétette iránymutatásait a nem-pénzügyi beszámolókra beleértve az ellátási láncokban jelen lévő KKV-kat
2019.07.15.

Az Európai Bizottság új, nem-kötelező erejű iránymutatásokat tett közzé az éghajlatra vonatkozó közzétételekről.

tovább...
Az OECD közzétette a KKV-k teljesítményének legújabb trendjeiről szóló jelentését
2019.07.05.

OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019Az OECD közzétette a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) üzleti feltételeinek és szakpolitikai kereteinek áttekintését, annak érdekében, hogy a politikai döntéshozóknak értékes betekintést és példákat nyújtsanak a nemzeti KKV-politikák kidolgozására.

tovább...
A legnagyobb fenyegetést az auditra a technológia, nem a szabályozás jelenti
2019.04.24.

A szabályozás által megkövetelt változás valójában elsősorban nem jogi okokra vezethető vissza, hanem a technológia fejlődése kényszeríti azt ki.

tovább...
ICAEW tájékoztatója a Brexit auditra gyakorolt hatásáról
2019.04.09.

Ahogy az már tisztán látszik, a Brexit mély nyomokat hagy majd egyes vállalatok működésében. Az is egyértelmű ugyanakkor, hogy annak jelentős könyvvizsgálati hatásai is lesznek. Az Angliai és Walesi Bejegyzett Könyvvizsgálók Intézete (ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales) útmutatót adott ki a közelgő Brexit hatásairól, melyet ezúton teszünk közzé.

tovább...

Betöltés...
X