Az IESBA Kérdések és Válaszok kiadványa rávilágít az IESBA kódex bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseinek legfontosabb változásaira

Az IESBA által júliusban megjelentetett, kérdéseket és válaszokat tartalmazó kiadvány elmagyarázza a Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyve (az IESBA Kódex) bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatásokra (NAS) vonatkozó rendelkezéseinek legfontosabb módosításait. A kódex nemrégiben kiadott, a díjakkal kapcsolatos módosításaival együtt a NAS felülvizsgálatai jelentősen megerősítik a nemzetközi függetlenségi standardokat azáltal, hogy foglalkoznak a közérdeknek a függetlenséggel kapcsolatos  azon aggályaival, amikor a cégek bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatásokat nyújtanak audit ügyfeleiknek. A kiadvány elkészítését az érdekelt felek széles körével - köztük a szabályozók és a közfelügyeleti szervek, a befektetői és vállalatirányítási közösségek, a nemzeti standardalkotók, a könyvvizsgáló cégek és a szakmai szervezetek bevonásával - folytatott konzultációk alapozták meg. A kiadvány célja, hogy segítse a nemzeti standardalkotókat, a szakmai szervezeteket és a könyvvizsgálókat a felülvizsgált NAS-rendelkezések implementálása során.

A kódex változások magukban foglalnak olyan új követelményeket, illetve iránymutatásokat, amelyek:

  • megtiltják egy cégnek vagy hálózati cégnek, hogy olyan bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatást nyújtson közérdeklődésre számot tartó audit ügyfél számára, amely önellenőrzési veszélyt jelenthet
  • kifejtik, hogyan kell a cégeknek meghatározniuk, hogy mikor keletkezhet a függetlenséget fenyegető önellenőrzési veszély, többek között az audit ügyfélnek nyújtott tanácsokkal és ajánlásokkal kapcsolatban
  • relevánsak a kódex fogalmi keretelveinek alkalmazásában a függetlenséget fenyegető veszélyek azonosítására, értékelésére és kezelésére, amelyek akkor keletkezhetnek, amikor egy könyvvizsgáló cég bizonyosságot nem nyújtó szolgáltatást végez egy audit ügyfélnek
  • lehetővé teszik és előmozdítják NAS kapcsán felmerülő függetlenségi kérdésekkel kapcsolatos erőteljesebb kommunikációt és szerepvállalást a könyvvizsgáló cégek és a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek irányításával megbízott személyek között.

A felülvizsgált NAS rendelkezések a 2022. december 15-én vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára hatályosak.
A kiadvány itt érhető el:
IESBA Staff Q&A: Revised Non-Assurance Services Provisions of the Code | IFAC (ethicsboard.org)

   

Szakértői Bizottság

   

Betöltés...
X