Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A PTT rendezvényein elhangzott előadások - archívum

 

LETÖLTÉSELŐADÁS CÍME / ELŐADÓ
2014-BEN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK
 2014. december 18.
Kónya Zsolt: Pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai
2014. december 17.
Dóczi Istvánné: A pénztárak könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok
2014. december 10.
Erős Gergely Péter - Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere
2014. december 8.
Bánhegyi Réka - Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára
Bíróné Zeller Judit - A számviteli törvény és számviteli kormányrendeletek 2015. évi változásai
Csáki Zsuzsanna – Jogszabályi megfelelés- A kiegészítő jelentés (hitelintézetek)
Dobner András - Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára_Biztosításfelügyelet
Farkas Ákos - Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára_Piacfelügyelet
Kiss Szilvia - Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára_Befektetési Vállalkozások
Mádi Szabó Zoltán - A minőség-ellenőrzés tapasztalatai
Malatinszki Julianna - Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára_Bankcsoportok
Molnár Andrea - Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára_Pénztárak
Molnár Csilla - A közfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai
2014. november 12.
Agócs Gábor: Szakmai nap - bevezetés
Agócs Gábor: Európai audit reform hatásai a magyarországi könyvvizsgálókra
Bíró Ferenc: A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok – avagy elég éberek vagyunk?
Biróné Zeller Judit: Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve
Könczöl Enikő: Új IFRS szabványok
Lipcsei János: Szövetkezeti hitelintézeti integráció
Seregdi László: Az új Hpt., a CRD IV és CRR, ICAAP
Szalai Péter: Bázel III oktatás
2013-BAN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK
2013. december 9.
Erős Gergely Péter: Befektetési alapok
Erős Gergely Péter: Befektetési alapok audit
2013. december 4.
Csendes Zsoltné Kiss Szilvia: Könyvvizsgálói különjelentések feldolgozásának tapasztalatai – Befektetési vállalkozások
Kamrás Gábor: Könyvvizsgálói különjelentések feldolgozásának tapasztalatai – Hitelintézetek
Malatinszki Julianna: Könyvvizsgálói különjelentések feldolgozásának tapasztalatai – Bankcsoportok
Somogyvári Sándorné: Könyvvizsgálói különjelentések feldolgozásának tapasztalatai – Biztosító társaságok
Molnár Csilla: Törvényi változások
Molnár Csilla: Közfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai
Szabó Zsuzsa: A minőség-ellenőrzés tapasztalatai
2013. november 22.
Fodor Angéla: A nyugdíjpénztárak könyvvizsgálatának specialitásai
2013. november 6.
Agócs Gábor: Bevezető
Brehószkiné Mile Adrien: A közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálatának módszertana, alkalmazása a gyakorlatban
Gábor Gabriella: EMIR
Könczöl Enikő: IFRS fejlemények
Mátrai Károly - Juhász Ágnes: KELER
Szalai Péter: CRDIVCRR
2013. június 5.
Agócs Gábor: PSZÁF rendelet
Ámon Gábor: A csalási kockázatok kezelése
Bodnár Ottó:Az OTIVA bemutatkozása
Csicsáky Péter: Takarékbank
Varga Antal: 2013 magyar integrációs előadás története
Varga Lajos: Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai
2012-BEN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK
2012. december 6.
Pálffy László, Bense Dániel: A nyugdíjpénztárak könyvvizsgálatának specialitásai
2012. december 3.
Miklós László - Közfelügyelet szerepe és munkája, a könyvvizsgálók a Közfelügyelet szemével
Molnár Csilla - Független ellenőrzés (inspekció) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál
Pankucsi Zoltán - A számvitel és a könyvvizsgálat aktuális kérdései
Rakó Ágnes - Kihívások a könyvvizsgálók számára az elkövetkezendő 5 évben
Szabó Zsuzsanna, Rédei Emese - A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál
2012. november 12.
Batka Anna - Bemutatkozik a Magyar Bankszövetség
Brehószkiné Mile Adrien - A közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálatának módszertana, alkalmazása a gyakorlatban
Pintér Zoltán - A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán
Sulyok Krisztina - IFRS Változások - Pénzügyi eszközök és egyéb főbb változások
Szalai Péter - Basel III challenges
Szántó Csaba - A pénzügyi vállalkozások (faktoring, pénzügyi lízing) könyvvizsgálatának specialitásai
2012. október 16.
Biróné Zeller Judit - Befektetési alapok könyvvizsgálata
A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény könyvvizsgálókat érintő legfontosabb rendelkezései
2011-BEN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK
2011. december 9.
Biróné Zeller Judit - A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál
Fekete Imréné - Közfelügyelet szerepe és munkája 2011-es évben, avagy a könyvvizsgálók a Közfelügyelet szemével
Görbe János - IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok - Az IFRS szerinti szabályozás változásai
Kéri Anna - A pénz és tőkepiaci törvények, és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek 2012. január 1-től hatályos változásai
Molnár Csilla - Független ellenőrzés (inspekció)a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál
Szabó Gergely - A pénzügyi intézmények könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok
Trautmann Jánosné - Módszertani útmutató gyakorlati alkalmazása a kis- és közepes hitelintézetek számára
2011. november 23.
Pálffy László - Pénztárak könyvvizsgálatának specialitásai
2011. november 16.
Nagy Péter - Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere
Nagy Péter - Befektetési alapokkal kapcsolatos könyvvizsgálati módszertan
2011. november 14.
A PSZÁF visszajelzései a könyvvizsgálók számára, a könyvvizsgálói külön jelentések tapasztalatairól (hitelintézetek, befektetési szolgáltatók, biztosító intézetek)
Malatinszki Julianna
Juhász Csaba
Csendes Zsoltné, Kiss Szilvia
Somogyvári Sándorné
A PSZÁF által végzett helyszíni ellenőrzések, könyvvizsgálói tevékenység során figyelmet érdemlő tapasztalatai (pénztárak, biztosító intézetek, befektetési szolgáltatók, pénzügyi intézmények)
Stefanicsné Németh Éva
Somogyvári Sándorné
Csendes Zsoltné, Kiss Szilvia
Major Antal
Dr. Lentner Csaba - A másodlagos jelzálogpiaci válsághoz vezető okok és körülmények – hitelintézet centrikusan
Balázs Árpád - Problémás hitelek számvitele
Bíró Ferenc - A könyvvizsgáló visszaélésekkel összefüggő felelőssége
Agócs Gábor - Változások a PSzÁF-nak évente készítendő külön kiegészítő jelentésben
2011. november 11.
Kónya Zsolt - A befektetési vállalkozások könyvvizsgálatának specialitásai
2010-BEN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK
2010. december 9.
Taggyűlés (és szakmai konferencia)
A pénz és tőkepiaci törvények és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek 2011. január 1-től hatályos változásai
A kis- és közepes hitelintézetek könyvvizsgálói számára készített Módszertani útmutató gyakorlati alkalmazása
A minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál
Basel III - új tőkeszámítási szabályok 2013/15-tól
A belső minőség ellenőrzési rendszer (MER) kialakítása és szervezése az egyéni rendszerben dolgozó könyvvizsgálók esetében
Az átláthatósági jelentések elkészítése és közzététele
2010. november 30. (kedd) 10:00 órától 13:00 óráig
A befektetési vállalkozások könyvvizsgálatának specialitásai, a gyakorlati problémák, kérdések és válaszok
Kónya Zsolt, Ernst & Young
2010. november 18. és 2010. november 22.
Solvencia II, avagy új tőkekövetelmények a biztosítóknál - avagy hol tart a szabályozás ma
Előadók: Dr. Hajdú Gabriella és Szokol Anikó
A PSzÁF visszajelzései a könyvvizsgálók számára - Különjelentések előző évi tapasztalatai
Előadók: Somogyvári Sándorné, Csendes Zsoltné és Malatinszki Julianna
  (11.18)Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - számítás egy gyakorlati példán - Bankszövetség
Előadók: Dr. Pálosi-Németh Balázs és Tamás Sándor
(11.22)
  (példa)
Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai
Előadó: Farkas Ákos
A tőzsdén jegyzett (közérdeklődésre számot tartó) cégek könyvvizsgálatának specialitásai
Előadó: Mádi-Szabó Zoltán
Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások
Előadó: Seregdi László
2010. november 12.
Befektetési alapok könyvvizsgálatának specialitásai, kérdések és válaszok
Gálos Gréta
2010. október 28.
A belső minőség ellenőrzési rendszer (MER) kialakítása és szervezése kisvállalkozások esetén
Ügyfelekkel szembeni követelések könyvvizsgálati eljárásai hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál
Az IFRS-szek változásai, avagy mennyiben más a 2012-től hatályba lépő IFRS 9, mint a jelenlegi szabályok
A Közfelügyelet tapasztalatai a kamarai minőségellenőrzésben a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál, Közfelügyelet szerepe és munkája 2010-2011-es években, tervezett jogszabály módosítások, A Közfelügyelet tapasztalatai az átláthatósági jelentéseknél
A biztosítók könyvvizsgálatának specialitásai, gyakorlati problémák, kérdések és válaszok
2010. október 22.
Pénztárak könyvvizsgálatának specialitásai, kérdések és válaszok
Dienes Péter

 

 

Betöltés...
X