2023. január 1-től alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták

Az MNKS 2022 szeptemberében kihirdetett módosítása miatt szövegpontosításra került sor a kamara honlapján elérhető könyvvizsgálói jelentésmintákban. A módosított jelentésminták 2023. január 1-jétől alkalmazandók.

   

2023. január 1-jét követően alkalmazandó Jelentésminták

Egyszerűsített éves beszámoló

Tiszta jelentés (nincs melléklet)
Tiszta jelentés (van melléklet)
Jelentés figyelemfelhívással (nincs melléklet)
Minősített jelentés – hatókör korlátozás miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – véleményeltérés miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – ellenvélemény miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – véleménynyilvánítás visszautasítása miatt (nincs melléklet)

  

Éves beszámoló

Tiszta jelentés (nincs melléklet)
Tiszta jelentés (van melléklet)
Jelentés figyelemfelhívással (nincs melléklet)
Minősített jelentés – hatókör korlátozás miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – véleményeltérés miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – ellenvélemény miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – véleménynyilvánítás visszautasítása miatt (nincs melléklet)
Illusztráció a könyvvizsgálói jelentés kötelezően előírt tartalmának szemléltetésére

  

Egyéb jelentésminták

Jelentésminta végelszámolást megelőző tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóra (nincs melléklet)
Jelentésminta végelszámolást megelőző tevékenységet lezáró éves beszámolóra (nincs melléklet)
Jelentésminta felszámolást megelőző tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóra (nincs melléklet)
Jelentésminta felszámolást megelőző tevékenységet lezáró éves beszámolóra (nincs melléklet)

  

Idegen nyelvű jelentésminták

Jelentés angol nyelven
Jelentés német nyelven
Jelentés francia nyelven 
 

  

Jelentésminták a költségvetési intézményi beszámolók és önkormányzatok könyvvizsgálatához

Jelentésminta önkormányzat zárszámadási rendelettervezetre - módszertani ajánlás (mellékletes)
Jelentésminta önkormányzat zárszámadási rendelettervezetre - módszertani ajánlás (nincs melléklet)
Jelentésminta önkormányzati konszolidált beszámolóra - módszertani ajánlás (mellékletes)
Jelentésminta önkormányzati konszolidált beszámolóra - módszertani ajánlás (nincs melléklet)
Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra - módszertani ajánlás (mellékletes)
Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra - módszertani ajánlás  (nincs melléklet)
Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra (eü szolg) - módszertani ajánlás (mellékletes)
Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra (eü szolg) - módszertani ajánlás (nincs melléklet)

   

Befektetési alapoknál használatos jelentésminták

Kbft szerinti, éves jelentésre vonatkozó minta
Jelentésminta a tőzsdén jegyzett alapok esetén, ahol az éves jelentésben egyéb információk is szerepelnek

   

Tőzsdei kibocsátóknál használatos ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez

Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez ISAE 3000 egyedi beszámoló ESEF megfelelesről
Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez ISAE 3000 konszolidált beszámoló ESEF megfelelesről

    

Speciális jelentésminták

  

Jelentésminták – Átalakulási vagyonmérlegekre

Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintáinak jegyzéke
Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintáinak letöltése tömörített fájlként
Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintáinak elérhetősége

  

Jelentésminták – Éves beszámolóra számviteli szétválasztásról való jelentéssel 2024.01.01-től - ÚJ!

Jelentésminta éves beszámolóra számviteli szétválasztásról való jelentéssel (nincs melléklet) – Földgázellátási-, villamos energia-, valamint hulladékgazdálkodási ágazat - ÚJ!
Jelentésminta éves beszámolóra számviteli szétválasztásról való jelentéssel (nincs melléklet) – Távhőszolgáltatási ágazat - ÚJ!
Jelentésminta éves beszámolóra számviteli szétválasztásról való jelentéssel (nincs melléklet) – Víziközmű-szolgáltatási ágazat (nem változott)


 

Jelentésminták – Éves beszámolóra számviteli szétválasztásról való jelentéssel 2023.01.01-2023.12.31-ig

Jelentésminta éves beszámolóra számviteli szétválasztásról való jelentéssel (nincs melléklet) – Földgázellátási-, villamos energia-, valamint távhőszolgáltatási ágazat

       

Betöltés...
X