2021. január 1-től alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták

2021. január 1-jével lép hatályba a megújult IESBA Etikai Kódex magyar nyelven. Sok egyéb változás mellett a kódex elnevezése, valamint az azt megalkotó nemzetközi etikai standardalkotó testület elnevezése is némileg módosult. Ezek az elnevezésbeli változások átvezetésre kerültek a közfelügyeleti hatóság által 2020. december 15-én jóváhagyott módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) függelékeiben lévő könyvvizsgálói jelentésmintákban. (Az aktualizált könyvvizsgálói jelentésminták az MNKS 4/A, 4/B, 5/A és 5/B függelékeiben találhatók.)

A felülvizsgált könyvvizsgálói jelentésminták 2021. január 1-jétől alkalmazandók.

Amennyiben egy könyvvizsgálati megbízás végrehajtását a megújult IESBA Etikai Kódex hatálybalépésének a napja előtt megkezdett a könyvvizsgáló, abban az esetben a megbízással kapcsolatban 2021. január 1-jét követően kiadásra kerülő könyvvizsgálói jelentés esetében már az alább következő aktualizált jelentésmintákat kell alapul venni. Ha azonban bármely okból a könyvvizsgáló az ilyen megbízásra a 2020. december 31-ig érvényben volt korábbi jelentésmintát alkalmazta, még az is elfogadható.

A konszolidált beszámolókkal kapcsolatos 2018.06.12-i közleményében a Szakértői Bizottság felhívta a könyvvizsgálók figyelmet arra, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésnek a könyvvizsgáló felelősségét leíró szakaszába a vizsgált vállalatcsoport könyvvizsgálatának irányításáért, felügyeletéért és elvégzéséért, és ezzel összefüggésben a vállalatcsoport beszámolójára kiadott könyvvizsgálói véleményért való könyvvizsgálói felelősség leírását is bele kell foglalni. A közlemény az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:
A konszolidált beszámolókra kiadott jelentésekhez kapcsolódó megfontolásokat itt találja

FRISSÍTÉS! 2022.01.01-jétől változtak az egyes ágazatokban jogszabály által előírt számviteli szétválasztásról való könyvvizsgálói jelentéstételek, melyhez kapcsolódó új könyvvizsgálói jelentésmintákat a lap alján található linkeken lehet elérni.

FRISSÍTÉS! Elérhetőek a 2022.01.01-jétől érvényes Egységes Elektronikus Beszámolási formátumban (ESEF) készült pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésre szóló ajánlások a 'Tőzsdei kibocsátóknál használatos ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez' címszó alatt.

  

- - -

    

2021. január 1-jét követően alkalmazandó Jelentésminták

Egyszerűsített éves beszámoló

Tiszta jelentés (nincs melléklet)
Tiszta jelentés (van melléklet)
Jelentés figyelemfelhívással (nincs melléklet)
Minősített jelentés – hatókör korlátozás miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – véleményeltérés miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – ellenvélemény miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – véleménynyilvánítás visszautasítása miatt (nincs melléklet)

  

Éves beszámoló

Tiszta jelentés (nincs melléklet)
Tiszta jelentés (van melléklet)
Jelentés figyelemfelhívással (nincs melléklet)
Minősített jelentés – hatókör korlátozás miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – véleményeltérés miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – ellenvélemény miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – véleménynyilvánítás visszautasítása miatt (nincs melléklet)
Illusztráció a könyvvizsgálói jelentés kötelezően előírt tartalmának szemléltetésére

  

Egyéb jelentésminták

Jelentésminta végelszámolást megelőző tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóra (nincs melléklet)
Jelentésminta végelszámolást megelőző tevékenységet lezáró éves beszámolóra (nincs melléklet)
Jelentésminta felszámolást megelőző tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóra (nincs melléklet)
Jelentésminta felszámolást megelőző tevékenységet lezáró éves beszámolóra (nincs melléklet)

  

Idegen nyelvű jelentésminták

Jelentés angol nyelven
Jelentés német nyelven
Jelentés francia nyelven 

  

Jelentésminták a költségvetési intézményi beszámolók és önkormányzatok könyvvizsgálatához

Jelentésminta önkormányzat zárszámadási rendelettervezetre - módszertani ajánlás (mellékletes)
Jelentésminta önkormányzat zárszámadási rendelettervezetre - módszertani ajánlás (nincs melléklet)
Jelentésminta önkormányzati konszolidált beszámolóra - módszertani ajánlás (mellékletes)
Jelentésminta önkormányzati konszolidált beszámolóra - módszertani ajánlás (nincs melléklet)
Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra - módszertani ajánlás (mellékletes)
Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra - módszertani ajánlás  (nincs melléklet)
Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra (eü szolg) - módszertani ajánlás (mellékletes)
Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra (eü szolg) - módszertani ajánlás (nincs melléklet)

   

Befektetési alapoknál használatos jelentésminták

Kbft szerinti, éves jelentésre vonatkozó minta
Jelentésminta a tőzsdén jegyzett alapok esetén, ahol az éves jelentésben egyéb információk is szerepelnek

   

Tőzsdei kibocsátóknál használatos ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez - 2022.01.01-jétől - ÚJ!

Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez éves beszámolóra ESEF nem vizsgált (nincs melléklet)
Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez konszolidált éves beszámolóra ESEF nem vizsgált (nincs melléklet)

Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez éves beszámolóra ESEF nem készült, nem vizsgált (nincs melléklet)
Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez konszolidált éves beszámolóra ESEF nem készült, nem vizsgált (nincs melléklet)

Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez ISAE 3000 egyedi beszámoló ESEF megfelelesről
Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez ISAE 3000 konszolidált beszámoló ESEF megfelelesről

    

Speciális jelentésminták

Jelentésminta Közhasznú szervezet egyszerűsített éves beszámoló (nincs melléklet)
Jelentésminta – Közhasznú szervezet éves beszámoló
Jelentésminta – Közbenső mérleg (nincs melléklet)
Jelentésminta – Áttérési mérleg (nincs melléklet)
Jelentésminta a KATA/KIVA alól áttérő nyitómérlegre

  

Jelentésminták – Átalakulási vagyonmérlegekre

Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintáinak jegyzéke
Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintáinak elérhetősége

   

Jelentésminták – Éves beszámolóra számviteli szétválasztásról való jelentéssel 2021.01.01-jétől

Jelentésminta éves beszámolóra számviteli szétválasztásról való jelentéssel (nincs melléklet)

  

Jelentésminták – Éves beszámolóra számviteli szétválasztásról való jelentéssel 2022.01.01-jétől - ÚJ!

Jelentésminta éves beszámolóra számviteli szétválasztásról való jelentéssel (nincs melléklet) – Földgázellátási-, villamos energia-, valamint távhőszolgáltatási ágazat ÚJ!
Jelentésminta éves beszámolóra számviteli szétválasztásról való jelentéssel (nincs melléklet) Víziközmű-szolgáltatási ágazat ÚJ!

       

Betöltés...
X