Figyelem! Emlékeztető az (összevont) konszolidált éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésben szükséges további kijelentésekről

A Szakértői Bizottság ez úton hívja fel a könyvvizsgálók figyelmét és emlékeztet arra, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésnek a könyvvizsgáló felelősségét leíró szakaszába a vizsgált vállalatcsoport könyvvizsgálatának irányításáért, felügyeletéért és elvégzéséért, és ezzel összefüggésben a vállalatcsoport beszámolójára kiadott könyvvizsgálói véleményért való könyvvizsgálói felelősség leírását is bele kell foglalni.

Ezt a követelményt a 2016. december 15-én kihirdetett, és a jelenleg is hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (MNKS) függeléke szerinti, a könyvvizsgálói véleményalkotásról és a könyvvizsgálói jelentésről szóló ISA 700-as standard tartalmazza az alábbiak szerint:

„39. A könyvvizsgálói jelentésben a könyvvizsgálónak a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelősségei szakasznak továbbá:
(c) amennyiben a 600. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standardot* kell alkalmazni, tartalmaznia kell a könyvvizsgáló csoportaudit-megbízásban fennálló felelősségeinek leírását is, az alábbiak kijelentésével:

(i) a könyvvizsgáló felelőssége a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény nyilvánításához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a csoporton belüli gazdálkodó egységek vagy üzleti tevékenységek pénzügyi információinak vonatkozásában;
(ii) a könyvvizsgáló felelős a csoportaudit irányításáért, felügyeletéért és elvégzéséért; és
(iii) a könyvvizsgálói véleményért kizárólag a könyvvizsgáló felelős.

* Megjegyzés: Ez a hivatkozás a 600. témaszámú, „Speciális szempontok― Csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai (beleértve a komponensek könyvvizsgálóinak munkáját is)” című nemzetközi könyvvizsgálati standardra vonatkozik.

Előzőek szerinti követelményekre tekintettel, például az alábbi megfogalmazást lehet alkalmazni ezekre a kijelentésekre az összevont (konszolidált) beszámolóra adott könyvvizsgálói jelentésben:

  • Az összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó vélemény nyilvánításához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek(ünk) a Csoporton belüli gazdálkodó egységek vagy üzleti tevékenységek pénzügyi információiról. Felelős(ek) vagyok(unk) a csoportaudit irányításáért, felügyeletéért és elvégzéséért. Továbbra is kizárólagos felelősséggel tartozom(unk) a könyvvizsgálói véleményem(ünk)ért.

Ezt a bekezdést a könyvvizsgálói jelentésben „A könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelősségei” című szakasz végére, a „Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé…” vagy „Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom(zuk)…” kezdetű bekezdés elé kell elhelyezni.

Szakértői bizottság

Betöltés...
X