Küldöttgyűlési választások

A kamara elnökét, alelnökeit, elnökségének 10 régiós tagját, fegyelmi megbízottját, és bizottságainak tagjait (ellenőrző, fegyelmi, felvételi, minőség-ellenőrzési, oktatási és szakértői bizottság) a küldöttgyűlés választja meg.

Központi Választások

A területi szervezetek tisztségviselőinek megválasztását követően került sor a központi kamarai választásokra, amely több lépésben zajlott, részét képezte a szüneteltető tagokat, illetve a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tagok megválasztása, illetve a küldöttgyűlési választások. A központi választások ütemtervét foglalja össze az alábbi táblázat:

KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK
Ajánlási eljárás Ajánlások összesítése
Indulók közzététele
Szavazólapok
beküldése
Ideiglenes
eredmény
2020. november 3.-ig 2020. november 05. 2020. november 6.-
2020. november 25.
2020. december 3.
SZÜNETELTETŐ KÜLDÖTTEK
Választási Ülés
napja
Ideiglenes
eredmény
2020. november 3. 2020. november 8.
VÁLASZTÁSI KÜLDÖTTGYŰLÉS
Ajánlási eljárás Meghívó
kiküldése
Jelölisták elkészítése
Jelölés elfogadás
Jelölőlisták
közzététele
Választási
küldöttgyűlés
Végleges eredmény
közzététele
2020. november 17. -
2020. november 30. 
2020. december 2. 2020. december 4. -
2020. december 7.
2020. december 10. 2020. december 18. folyamatban

  

   

Küldöttgyűlési választások

  

Választási küldöttgyűlés végleges eredményeinek kihirdetése

2020.12.22.
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a központi választás keretében 2020. december 18-án elektronikus hírközlő eszköz útján online választási küldöttgyűlés összehívására került sor, melynek keretében a választásokkal összefüggő szavazás a kamara honlapján keresztül zajlott le.

2020. december 18-ai választási küldöttgyűlés végleges eredménye

   

Jelölőlista közzététele

2020.12.09.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi választási bizottságához tartozó jelölőbizottság a kamara elnökének, alelnökeinek, fegyelmi megbízottjának, valamint bizottságai tagjainak személyére beérkezett küldötti ajánlásokat összesítette a választási szabályzat 54. pontja alapján, majd  annak alapján elkészítette a jelölőlistát.
A jelölőlistára azon jelöltek kerültek fel, akik a küldöttek legalább 10%-ának ajánlását megszerezték és a jelölést elfogadták.

A jelöltek által visszaküldött nyilatkozatok szerint a kamarai törvény, valamint kamarai szabályzatok alapján, a jelöléssel kapcsolatos összeférhetetlenség és kizáró körülmény egyik jelölt esetében sem áll fenn, nincs olyan ok, tény, körülmény, mely az adott tisztség elvállalását kizárná, vagy korlátozná. A nyilatkozatok szerint büntetőeljárás egyik jelölttel szemben sincs folyamatban.

Jelölőbizottság által jóváhagyott jelölőlista letöltése

    

    

   Központi választási bemutatkozások

  

A bemutatkozókat, illetve az önéletrajzokat a nevekre kattintva tudják letölteni.

  

Jelölőlista bemutatkozások

Tisztség Név Nyilvántartási szám

Kamara elnöke

Dr. Pál Tibor 001838
  

Kamara oktatási alelnöke

Dr. Hegedűs Mihály 006219
  

Kamara szakmai alelnöke

Barsi Éva 002945
  

Kamara fegyelmi megbízottja

Homor József 001742
  

Kamara ellenőrző bizottsági tagsága

Géresi Anna 000799
Priger Anikó 007366
Ribling Júlia 005290
Dr. Knapp József 003909
Fehérné Vikárius Éva 003195
  

Kamara fegyelmi bizottsági tagsága

Dr. Borzi Miklós 000481
Szárszó György 006508
Fejes Etelka 005785
Papp Zoltán 005782
Dr. Francsovics István 002144
Antal Iván Dániel 001093
  

Kamara felvételi bizottsági tagsága

Grósz Józsefné 000158
Vesztergom Lajosné 004495
Smider Tünde 000089
Kovács Brigitta 007154
Szabó Györgyi 002393
  

Kamara minőségellenőrzési bizottsági tagsága

Mádi-Szabó Zoltán 003247
Megyebíró Anikó 002815
Gáberné Szellem Éva 000664
Csanaky Tünde 001936
Tóthné Rákosa Erika 007283
  

Kamara oktatási bizottsági tagsága

Dr. Adorján Csaba Imre 001089
Madarasiné Szirmai Andrea 005552
Jacsmenik Gyula Attila 005523
Barabás Csaba 005787
  

Kamara szakértői bizottsági tagsága

Bohus Zoltánné 004510
Wágner Vilmos 007038
Zsoldos-Horváth Andrea 005428
Dr. Bor Zoltán 001126
Nagy Péter 005929
  

Kamara elnökségébe régiós alapon tagjelöltek

Agócs Gábor

Közép-Magyarország

Atkári Árpádné

Dél-Alföld

Dr. Lami Mária

Közép-Magyarország

Nyirati Ferenc

Dél-Dunántúl

Ratku Antal

Észak-Alföld

S. Csizmazia György

Közép-Dunántúl

Szabó Anna

Nyugat-Dunántúl

Szilágyi Judit

Közép-Magyarország

Szőllősi Sándor

Észak-Magyarország

Tölgyes András

Közép-Dunántúl

Vada Erika

Közép-Magyarország

  

  

  Főtitkári Hivatal

  

Online választási küldöttgyűlés összehívása

Az elnöki kabinet ismerve a jelenlegi közegészségügyi veszélyhelyzetet, kereste a törvényességi felügyeletet gyakorló minisztériummal annak lehetőségét, hogy a választásoknak - a jelölési és ajánlási eljáráson felül - minél több eleme elektronikusan történhessen.
Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján lehetőség nyílik arra, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt a választási küldöttgyűlés online módon kerüljön megtartásra azzal, hogy belső szabályozás hiányában az ülésezésre és a döntéshozatalra a kamara elnöke által meghatározott és közzétett szabályokat kell alkalmazni.
A kamara elnöksége 125/2020. (11.20.) számú elnökségi határozatával, az előzőekre tekintettel akként döntött, hogy 2020. december 18-án elektronikus hírközlő eszköz útján online választási küldöttgyűlés összehívására kerül sor, melynek keretében a választásokkal összefüggő szavazás a kamara honlapján keresztül zajlik.   

  Főtitkári Hivatal

  

Ajánlások megnyitása

2020.11.27.
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a központi választás keretében 2020. november 17-én megnyílt az ajánlási lehetőség. Az ajánlásokat a kamara küldöttgyűlésének szavazati joggal rendelkező tagjai (küldöttek, területi szervezet elnökei) online nyújthatják be a kamara honlapján, bejelentkezést követően, javaslatot téve bármely aktív kamarai tagra, legkésőbb 2020. november 30-a 24. óráig.
A központi választási bizottsághoz tartozó jelölőbizottság a küldöttgyűlés tagjai részére elektronikus levélcímükre és ügyfélkapun keresztül tájékoztató levelet és felhívást küldött ki az ajánlási lehetőség megnyitásáról és az ajánlás részleteiről.
A Végleges választói névjegyzék elérhető honlapunkon, amely tartalmazza az egyes területi szervezetek, a szüneteltető kamarai tagok által újólag megválasztott 88 fő küldöttet (megyei elnököt).

Főtitkári Hivatal

Online felületek
A jelentkezések, ajánlások, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatok, valamint a könyvvizsgáló cégek esetében a szavazatok online módon, bejelentkezést követően, azaz a központi azonosítási ügynökön (KAÜ-n) keresztüli azonosítást követően nyújthatóak be a kamara honlapján, melyeket az alábbi módon lehet elérni: Be kell jelentkezni a www.mkvk.hu oldalon » Saját adatok (Bejelentkezés gomb helyén jelenik meg felül) » Bal oldali menüben az Alapadatok alatt » a Választás almenüben, illetve a Választási nyilatkozat almenüben érhetőek el.  

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X