Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához - 2020.09-2021.01

Örömmel adunk tájékoztatást, hogy a 2018-ban kiadott Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához (Módszertani útmutató) című szakmai kiadvány aktualizálása és kiegészítése a Szakértői Bizottság felkérésére megtörtént, melyet a bizottság 2020. augusztus 27-ei ülésén elfogadott.

Módosításra került 2019. október 1-jei hatállyal a 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról. Az egyik legjelentősebb változást az hozta, hogy a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket ettől az időponttól kezdve csak abban az esetben kötelező független könyvvizsgálóval ellenőriztetni, ha az átalakuló társaság a számviteli törvény értelmében egyébként könyvvizsgálatra kötelezett.

Módosultak továbbá a részvénytársaságok egyesülésére és szétválására vonatkozó különös szabályok: 2019. október 1-jétől a különös szabályok már csak a nyilvánosan működő részvénytársaságok egyesülésére vonatkoznak. A megváltozott szabályok értelmében tehát a zártkörűen működő részvénytársaságokra is a gazdasági társaságokra előírt általános szabályokkal egyező feltételek vonatkoznak.

A Módszertani útmutató aktualizálását indokolták továbbá a vagyonmérleg-tervezetek és a végleges vagyonmérlegek könyvvizsgálata során a lényegesség meghatározásával és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban felmerült szakmai kérdések az első kiadás megjelenését követően. Ezt a témakört szükségesnek látszott a második kiadásban részletesebben kifejteni.  

A Módszertani útmutató megújult, második kiadása a kamarai tag könyvvizsgálók számára továbbra is ügyfélkapus belépést követően érhető el a kamara honlapján.

Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálatának módszertani útmutatója (második kiadás, 2020)
Mellékletek jegyzéke
Mellékletek (tömörített file formátum)
Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintáinak jegyzéke 
Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintái (tömörített file formátum)
   

A módszertani útmutató felhasználásához sok sikert kívánunk!

  

Szakértői Bizottság

  

Kapcsolódó anyagok

    

Betöltés...
X