Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Standardok változásai 2005 és 2009 között

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok módosításai 2005-2009 években

A standardok letöltéséhez kattintson az ikonra.

Témaszám 2005 2007. évben módosult 2008. évben módosult 2009. évben módosult Dokumentum címe
Előszó - -  Előszó a minőség-ellenőrzésre, a könyvvizsgálatra, a bizonyosságot nyújtó és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardokhoz
Glosszárium  - -  Glosszárium

Magyar Nemzeti Minőségellenőrzési Standardok

Témaszám 2005 2007. évben módosult 2008. évben módosult 2009. évben módosult   
1. - -  Minőség-ellenőrzés a múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és a kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében
Keretelvek - - - Keretelvek a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokhoz

100-999 Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok

Témaszám 2005 2007. évben módosult 2008. évben módosult 2009. évben módosult
200-299
Hatáskörök, felelősség
200 - - A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának célja és általános alapelvei
210 - - A könyvvizsgálati megbízások feltételei
220 - - - A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálata minőségének ellenőrzése
230 - Dokumentálás
240 - A könyvvizsgálónak a csalás és a hiba mérlegelésére vonatkozó felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
250 - - - Törvények és jogszabályok figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
260 - - Az irányítással megbízott személyek tájékoztatása a könyvvizsgálati kérdésekről
265 A belső kontroll hiányosságainak kommunikálása az irányítással megbízott személyek és a vezetés felé
300-499
Kockázatbecslés és a becsült kockázatokra adott válasz
Témaszám 2005 2007. évben módosult 2008. évben módosult 2009. évben módosult
300 - - A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezése
315 - - A gazdálkodó és környezetének megismerése, valamint a lényeges hibás állítás kockázatának felmérése
320 - - - Lényegesség a könyvvizsgálatban
330 - A könyvvizsgáló által a becsült kockázatokra adott válaszként alkalmazott eljárások
402  -  -  - Szolgáltató szervezeteket igénybe vevő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó könyvvizsgálati szempontok
450 A könyvvizsgálat során azonosított hibás állítások értékelése
500-599
Könyvvizsgálati bizonyítékok
Témaszám 2005 2007. évben módosult 2008. évben módosult 2009. évben módosult
500 - - - Könyvvizsgálati bizonyítékok
501 - - Könyvvizsgálati bizonyítékok, kiegészítő módszerek alkalmazása specifikus tételekre
505 - - Külső megerősítések
510 - - - Első megbízás - Nyitó egyenlegek
520 - - - Elemző eljárások
530 - - - Könyvvizsgálati mintavételezési és egyéb szelektív vizsgálati eljárások
540 - - Számviteli becslések könyvvizsgálata
545  -  - A valósérték-meghatározások és -közzétételek könyvvizsgálata
550  -  -  - Kapcsolt vállalkozások
560  -  - A fordulónap utáni események
570  -  - Vállalkozás folytatásának elve
580  - Vezetés nyilatkozatai
600-699
Mások munkájának elismerése
Témaszám 2005 2007. évben módosult 2008. évben módosult 2009. évben módosult
600  -  - Másik könyvvizsgáló munkájának felhasználása
610  -  - - A belső audit munkájának figyelembevétele
620  -  - Szakértő munkájának felhasználása
700-799 Könyvvizsgálói következtetések és jelentés
Témaszám 2005 2007. évben módosult 2008. évben módosult 2009. évben módosult
700  -  -

Független könyvvizsgálói jelentés a teljes általános célú pénzügyi kimutatásokról

Figyelem! Kérjük olvassák el a Szakértői Bizottság közleményét a 700-as témaszámú standard alkalmazásával kapcsolatban!
701  -  -  - A független könyvvizsgálói jelentés minősítései
705 A független könyvvizsgálói jelentésben szereplő vélemény minősítései
706 Figyelemfelhívó bekezdések és egyén kérdések bekezdések a független könyvvizsgálói jelentésben
710  -  -  - Összehasonlító adatok
720  -  - Egyéb információk az auditált pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó iratanyagokban
800-899
Speciális területek
Témaszám 2005 2007. évben módosult 2008. évben módosult 2009. évben módosult
800  -  -  - Könyvvizsgálói jelentés különleges célú könyvvizsgálati megbízásoknál
805 Speciális szempontok — Egyedüli pénzügyi kimutatásoknak és egy pénzügyi kimutatás konkrét elemeinek, számláinak vagy tételeinek könyvvizsgálatai
810 Összesített pénzügyi kimutatásokra vonatkozó jelentések kibocsátására vonatkozó megbízások
2000-2699
Átvilágítási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
Témaszám 2005 2007. évben módosult 2008. évben módosult 2009. évben módosult
2400  -  - Megbízás a pénzügyi kimutatások átvilágítására
2410  -  - Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása
3000-3699
A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatától és átvilágításától eltérő, bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízások
3000  -  -  - Múltbeli időszakra vonatkozó információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások
3400  -  -  - A pénzügyi előrejelzések vizsgálata
Kapcsolódó szolgáltatások
4000-4699 Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
4400  -  -  - Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására
4410  -  -  - Megbízás pénzügyi információk összeállítására
1000-1100
Nemzetközi Könyvvizsgálati Állásfoglalások
Témaszám 2005 2007. évben módosult 2008. évben módosult 2009. évben módosult
1000  -  -  - Bankközi egyeztetési eljárások
1004  -  -  - Bankfelügyelet és külső könyvvizsgáló kapcsolata
1005  -  -  - A kisvállalkozások könyvvizsgálatának speciális szempontjai
1006  -  -  - Nemzetközi kereskedelmi bankok könyvvizsgálata
1010  -  -  - A környezetvédelmi ügyek figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
1012  -  -  - Származékos pénzügyi instrumentumok könyvvizsgálata
1013  -  -  - Az elektronikus kereskedelem hatása a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára
1014  -  -  - A könyvvizsgálók jelentése a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak való megfelelésrő

Betöltés...
X