2017. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatánál alkalmazandó jelentésminták - FRISSÍTÉS

A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság 2017. elején kidolgozott számos könyvvizsgálói jelentésmintát a 2016. decemberében kihirdetett módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban (MNKS-ben) foglalt követelmények alkalmazásának elősegítésére.

A 2017. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatánál alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták ezekhez képest némileg megváltoztak. A változások okát és jellegét ismertető, valamint más kapcsolódó közlemények szövege itt olvasható:

A konszolidált beszámolókkal kapcsolatos közleményében a Szakértői Bizottság felhívja a könyvvizsgálók figyelmet arra, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésnek a könyvvizsgáló felelősségét leíró szakaszába a vizsgált vállalatcsoport könyvvizsgálatának irányításáért, felügyeletéért és elvégzéséért, és ezzel összefüggésben a vállalatcsoport beszámolójára kiadott könyvvizsgálói véleményért való könyvvizsgálói felelősség leírását is bele kell foglalni.

A konszolidált beszámolókra kiadott jelentésekhez kapcsolódó megfontolásokat itt találja. 

- - -

  

Jelentésminták – 2017. december 15. után végződő üzleti évek

Egyszerűsített éves beszámoló
Tiszta jelentés (nincs melléklet)
Tiszta jelentés (van melléklet)
Jelentés figyelemfelhívással (nincs melléklet)
Minősített jelentés – hatókör korlátozás miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – véleményeltérés miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – ellenvélemény miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – véleménynyilvánítás visszautasítása miatt (nincs melléklet)
 

Éves beszámoló
Tiszta jelentés (nincs melléklet)
Tiszta jelentés (van melléklet)
Jelentés figyelemfelhívással (nincs melléklet)
Minősített jelentés – hatókör korlátozás miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – véleményeltérés miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – ellenvélemény miatt (nincs melléklet)
Minősített jelentés – véleménynyilvánítás visszautasítása miatt (nincs melléklet)
Illusztráció a könyvvizsgálói jelentés kötelezően előírt tartalmának szemléltetésére
 

Egyéb jelentésminták
Jelentésminta végelszámolást megelőző tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóra (nincs melléklet)
Jelentésminta végelszámolást megelőző tevékenységet lezáró éves beszámolóra (nincs melléklet)
Jelentésminta felszámolást megelőző tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóra(nincs melléklet)
Jelentésminta felszámolást megelőző tevékenységet lezáró éves beszámolóra (nincs melléklet)
 

Idegen nyelvű jelentésminták
Jelentés angol nyelven
Jelentés német nyelven
Jelentés francia nyelven  
 

Jelentésminták a költségvetési intézményi beszámolók és önkormányzatok könyvvizsgálatához
Jelentésminta önkormányzat zárszámadási rendelettervezetre - módszertani ajánlás (mellékletes)
Jelentésminta önkormányzat zárszámadási rendelettervezetre - módszertani ajánlás (nincs melléklet)
Jelentésminta önkormányzati konszolidált beszámolóra - módszertani ajánlás (mellékletes)
Jelentésminta önkormányzati konszolidált beszámolóra - módszertani ajánlás (nincs melléklet)
Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra - módszertani ajánlás (mellékletes)
Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra - módszertani ajánlás  (nincs melléklet)
Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra (eü szolg) - módszertani ajánlás (mellékletes)
Jelentésminta éves költségvetési beszámolóra (eü szolg) - módszertani ajánlás (nincs melléklet)


Befektetési alapoknál használatos jelentésminták
Kbft szerinti, éves jelentésre vonatkozó minta
Jelentésminta a tőzsdén jegyzett alapok esetén, ahol az éves jelentésben egyéb információk is szerepelnek
 

Speciális jelentésminták
Jelentésminta - Közhasznú szervezet egyszerűsített éves beszámoló (nincs melléklet)
Jelentésminta – Közhasznú szervezet éves beszámoló
Jelentésminta – Közbenső mérleg (nincs melléklet)
Jelentésminta – Áttérési mérleg (nincs melléklet)
 

Speciális jelentésminták bankokra
Jelentésminta_IFRS9_review_report_20180101_MNB_adatszolgáltatásról

   

Jelentésminták – Átalakulási vagyonmérlegekre

Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintáinak jegyzéke
Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintáinak tömörített mappája

  

Jelentésminták – Éves beszámolóra számviteli szétválasztásról való jelentéssel

Jelentésminta éves beszámolóra számviteli szétválasztásról való jelentéssel (nincs melléklet)

  

Betöltés...
X