Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

2010. évi beszámolók könyvvizsgálatánál alkalmazandó standardok

2009. december 15. és 2010. december 31. között kezdődő időszakra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok.

A standardok letöltéséhez kattintson az ikonra.

Témaszám Letöltés Dokumentum címe
Előszó  Előszó a minőség-ellenőrzésre, a könyvvizsgálatra, a bizonyosságot nyújtó és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardokhoz
Glosszárium   Glosszárium

Magyar Nemzeti Minőségellenőrzési Standardok

1.  Minőség-ellenőrzés a múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és a kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében
Keretelvek Keretelvek a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokhoz

100-999 Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok

200-299
Hatáskörök, felelősség
200 A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának célja és általános alapelvei
210 A könyvvizsgálati megbízások feltételei
220 A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálata minőségének ellenőrzése
230 Dokumentálás
240 A könyvvizsgálónak a csalás és a hiba mérlegelésére vonatkozó felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
250 Törvények és jogszabályok figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
260 Az irányítással megbízott személyek tájékoztatása a könyvvizsgálati kérdésekről
300-499
Kockázatbecslés és a becsült kockázatokra adott válasz
300 A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezése
315 A gazdálkodó és környezetének megismerése, valamint a lényeges hibás állítás kockázatának felmérése
320 Lényegesség a könyvvizsgálatban
330 A könyvvizsgáló által a becsült kockázatokra adott válaszként alkalmazott eljárások
402 Szolgáltató szervezeteket igénybe vevő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó könyvvizsgálati szempontok
500-599
Könyvvizsgálati bizonyítékok
500 Könyvvizsgálati bizonyítékok
501 Könyvvizsgálati bizonyítékok, kiegészítő módszerek alkalmazása specifikus tételekre
505 Külső megerősítések
510 Első megbízás - Nyitó egyenlegek
520 Elemző eljárások
530 Könyvvizsgálati mintavételezési és egyéb szelektív vizsgálati eljárások
540 Számviteli becslések könyvvizsgálata
545 A valósérték-meghatározások és -közzétételek könyvvizsgálata
550 Kapcsolt vállalkozások
560 A fordulónap utáni események
570 Vállalkozás folytatásának elve
580 Vezetés nyilatkozatai
600-699
Mások munkájának elismerése
600 Másik könyvvizsgáló munkájának felhasználása
610 A belső audit munkájának figyelembevétele
620 Szakértő munkájának felhasználása
700-799 Könyvvizsgálói következtetések és jelentés
700

Független könyvvizsgálói jelentés a teljes általános célú pénzügyi kimutatásokról

Figyelem! Kérjük olvassák el a Szakértői Bizottság közleményét a 700-as témaszámú standard alkalmazásával kapcsolatban!
701 A független könyvvizsgálói jelentés minősítései
710 Összehasonlító adatok
720 Egyéb információk az auditált pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó iratanyagokban
800-899
Speciális területek
800 Könyvvizsgálói jelentés különleges célú könyvvizsgálati megbízásoknál
2000-2699
Átvilágítási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
2400 Megbízás a pénzügyi kimutatások átvilágítására
2410 Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása
3000-3699
A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatától és átvilágításától eltérő, bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízások
3000 Múltbeli időszakra vonatkozó információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások
3400 A pénzügyi előrejelzések vizsgálata

Kapcsolódó szolgáltatások

4000-4699 Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
4400 Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására
4410 Megbízás pénzügyi információk összeállítására
1000-1100
Nemzetközi Könyvvizsgálati Állásfoglalások
1000 Bankközi egyeztetési eljárások
1004 Bankfelügyelet és külső könyvvizsgáló kapcsolata
1005 A kisvállalkozások könyvvizsgálatának speciális szempontjai
1006 Nemzetközi kereskedelmi bankok könyvvizsgálata
1010 A környezetvédelmi ügyek figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
1012 Származékos pénzügyi instrumentumok könyvvizsgálata
1013 Az elektronikus kereskedelem hatása a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára
1014 A könyvvizsgálók jelentése a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak való megfelelésrő

Betöltés...
X