Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

2018. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatára alkalmazandó standardok

A közfelügyeleti hatóság 2018. szeptember 14-én jóváhagyta a kamara elnöksége által 2018. június 4-én elfogadott módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardot (MNKS), valamint az MNKS részét képező nemzetközi könyvvizsgálati standardok közül 11 db módosított nemzetközi standard magyar nyelvű fordításának az aktualizált változatát. A módosított MNKS a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon, 2018. szeptember 15-én lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2018. december 15-én vagy azt követően végződő üzleti évekre vonatkozó, a Kkt. 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni.

   A módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) (2018. december 15. után végződő üzleti évekre alkalmazandó)

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság jóváhagyta: 2018. szeptember 14-én.

Hatályba lépett: 2018. szeptember 15-én, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság jóváhagyását követő napon, azzal, hogy rendelkezéseit a 2018. december 15-én vagy azt követően végződő üzleti évekre vonatkozó, a Kkt. 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni.

A kamara elnöksége elfogadta: 2018. június 4. napján kelt 52/2018. (06. 04.) számú elnökségi határozatával.

Az MNKS jelen módosításával az 1. számú függelékben felsorolt Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok közül a megváltozott standardok a felsorolásban vastag betűvel kerültek kiemelésre. A megváltozott 11 db Nemzetközi Könyvvizsgálati Standard (ISA) aktualizált magyar nyelvű fordításának alapjául az IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) „Handbook of International Quality control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, 2016-2017 Edition” (ISBN: 978-1-60815-318-3) című angol nyelvű kiadványában található ISA-k szolgáltak: ISA 200, ISA 300, ISA 315 (Revised), ISA 320, ISA 330, ISA 540, ISA 580, ISA 700 (Revised), ISA 705 (Revised), ISA 800, ISA 805.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard részét képező nemzetközi standardok alkalmazását segítő további szakmai kiadványok (úm. Előszó, Glosszárium, Keretelvek) az alábbi linkre kattintva érhetők el:

  

 - - -

Az egyes standardokat a kis ikonokra kattintva töltheti le.

Témaszám Letöltés Dokumentum címe
200

A független könyvvizsgáló átfogó céljai és a könyvvizsgálatnak a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban történő végrehajtása

210

Megegyezés a könyvvizsgálati megbízások feltételeiről

Függelékek:

1. sz.: Könyvvizsgálati megbízó levél mintája
2.sz.: Általános célú keretelvek elfogadhatóságának meghatározása

220 A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának minőségellenőrzése
230

Könyvvizsgálati dokumentáció

Függelék:

Más nemzetközi könyvvizsgálati standardok könyvvizsgálati dokumentációra vonatkozó speciális követelményei

240

A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál

Függelékek:

1. sz.: Példák csalási kockázati tényezőkre
2. sz.: Példák a csalásból eredő lényeges hibás állítás becsült kockázatainak kezelését célzó lehetséges könyvvizsgálati eljárásokra
3. sz.: Példák csalás lehetőségét jelző körülményekre

250 A jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
260

Kommunikáció az irányítással megbízott személyekkel

Függelékek:

1.sz.: Az 1. témaszámú nemzetközi minőségellenőrzési standard és más nemzetközi könyvvizsgálati standardok speciális követelményei az irányítással megbízott személyekkel folytatott kommunikációra vonatkozóan
2.sz.: A számviteli gyakorlat minőségi aspektusai

265 A belső kontroll hiányosságainak kommunikálása az irányítással megbízott személyek és a vezetés felé
300

A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezése

Függelék:

1. sz.: Az átfogó könyvvizsgálati stratégia kialakítása során mérlegelendő szempontok

315

A lényeges hibás állítás kockázatának azonosítása és felmérése a gazdálkodó egység és környezetének megismerésén keresztül

Függelékek:

1. sz.: A belső kontroll komponensei
2. sz.: Feltételek és események, amelyek lényeges hibás állítás kockázatait jelezhetik

320

Lényegesség a könyvvizsgálat tervezésében és végrehajtásában

330 A könyvvizsgáló válaszai a becsült kockázatokra
402 Szolgáltató szervezetet igénybe vevő gazdálkodó egységre vonatkozó könyvvizsgálati szempontok
450 A könyvvizsgálat során azonosított hibás állítások értékelése
500 Könyvvizsgálati bizonyítékok
501 Könyvvizsgálati bizonyítékok – egyes tételekre vonatkozó speciális szempontok
505 Külső megerősítések
510

Első könyvvizsgálati megbízások – Nyitóegyenlegek

Függelék:

Szemléltető példák minősített véleményt tartalmazó könyvvizsgálói jelentésekre

520 Elemző eljárások
530

Könyvvizsgálati mintavételezés

Függelékek:

1. sz: Rétegezés és érték alapján súlyozott kiválasztás
2. sz.: Példák a kontrollok tesztelései esetében a minta méretét befolyásoló tényezőkre
3. sz.: Példák az adatok tesztelései esetében a minta méretét befolyásoló tényezőkre
4. sz.: A minta kiválasztásának módszerei

540

Számviteli becslések – beleértve a valós értékre vonatkozó számviteli becsléseket is – és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata

Függelék:

Valós értéken történő értékelések és közzétételek különböző pénzügyi beszámolási keretelvek szerint

550 Kapcsolt felek
560 Fordulónap utáni események
570 A vállalkozás folytatása
580

Írásbeli nyilatkozatok

Függelékek:

1. sz.: Írásbeli nyilatkozatokra vonatkozó követelményeket tartalmazó nemzetközi könyvvizsgálati standardok felsorolása
2. sz.: Minta a teljességi nyilatkozatra

600

Speciális szempontok? Csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai (beleértve a komponensek könyvvizsgálóinak munkáját)

Függelékek:

1. sz.: Minta korlátozott véleményre abban az esetben, amikor a csoport részére végzett megbízásért felelős munkacsoport nem tud olyan elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni, amelyre a csoportra vonatkozó könyvvizsgálói véleményt alapozza
2. sz.: Példák olyan kérdésekre, amelyekről a csoport részére végzett megbízásért felelős munkacsoport ismereteket szerez
3. sz.:Példák olyan feltételekre vagy eseményekre, amelyek lényeges hibás állítás kockázatát jelezhetik a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatásokban
4. sz.: Példák a komponens könyvvizsgálója által adott megerősítésekre
5. sz.: A csoport részére végzett megbízásért felelős munkacsoport instrukciós levelében foglalt előírt és kiegészítő kérdések

610

A belső auditorok munkájának felhasználása

620  A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása
700

 A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény kialakítása és jelentéskészítés

Függelék:

Példák a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésekre

701

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések kommunikálása a független könyvvizsgálói jelentésben

ÚJ! - Hatályos a 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.

705

 A független könyvvizsgálói jelentésben szereplő vélemény minősítései

Függelék:

Példák minősített véleményt tartalmazó könyvvizsgálói jelentésekre

706

Figyelemfelhívó bekezdések és egyéb kérdések bekezdések a független könyvvizsgálói jelentésben

Függelékek:

1. sz.: A figyelemfelhívó bekezdésre vonatkozó követelményeket tartalmazó nemzetközi könyvvizsgálati standardok listája
2. sz.: Az egyéb kérdések bekezdésre vonatkozó követelményeket tartalmazó nemzetközi könyvvizsgálati standardok listája
3. sz.: Szemléltető példa figyelemfelhívó bekezdést tartalmazó könyvvizsgálói jelentésre

710

 Összehasonlító adatok – Előző időszak megfelelő adatai és összehasonlító pénzügyi kimutatások

Függelék:

Könyvvizsgálói jelentések szemléltető példái

720  A könyvvizsgálónak az auditált pénzügyi kimutatásokat tartalmazó dokumentumokban szereplő egyéb információkkal kapcsolatos felelőssége
800 Speciális szempontok – Speciális célú keretelvekkel összhangban készített pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai
805 Speciális szempontok — Egyedüli pénzügyi kimutatásoknak és egy pénzügyi kimutatás konkrét elemeinek, számláinak vagy tételeinek könyvvizsgálatai
810 Összesített pénzügyi kimutatásokra vonatkozó jelentések kibocsátására vonatkozó megbízások
ISQC1

Minőségellenőrzés a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében

Standardok letöltése egyben, tömörített zip formátumban

  

Betöltés...
X