Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Dokumentumok - egyszerűen, egy kattintással

A tudástárba olyan szakmai anyagok, témák és linkek kerülnek fel, melyeket a könyvvizsgálók a saját tevékenységük során alkalmazhatnak egyrészt a törvényeknek, jogszabályoknak való megfelelés érdekében másrészt ezek olyan módszertani ajánlások és minták, melyek megkönnyítik a kollégák tájékozódását, munkáját.

A Szakértői Bizottság a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatok elvégzésére vonatkozó, mindenkor hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokat a kamara honlapján közzéteszi. A könyvvizsgálati standardok módosítása ugyan nem minden esetben vonja maga után a könyvvizsgálati munkához kapcsolódó dokumentáció részét képező dokumentumok és minta munkalapok elavulását, azonban mégis előfordulhat, hogy azok – részben vagy egészben – átdolgozást igényelnek. A kamara Szakértői Bizottsága a standardok változásához kapcsolódóan mindenkor törekszik a legfontosabb minta dokumentumoknak (a könyvvizsgálói jelentésmintáknak, a megbízási szerződésnek és a teljességi nyilatkozatnak) a követelmények legutóbbi módosításaihoz igazított (aktualizált) változatát rövid időn belül megjelentetni. Ugyanakkor, a könyvvizsgálat munkafolyamatát átfogóan ismertető, egyes ágazati vagy tematikus módszertani útmutatókat, amelyek sok esetben számos dokumentum mintát is tartalmaznak, nem lehetséges ugyanilyen gyakorisággal átdolgozni és minden évben újra kiadni. Ennél fogva, ezek gyakorlati alkalmazása során mindenkor figyelemmel kell lenni az éppen hatályos szakmai és jogszabályi előírásokra, amelyek ismerete minden könyvvizsgáló és könyvvizsgáló cég saját felelőssége.

A honlapon található keresettebb oldalak, dokumentumok

Jelentésminták (Idegen nyelvű jelentésminták)

A könyvvizsgálói jelentés megújulása - Barsi Éva szakmai alelnök előadása

Folyamatábra: A könyvvizsgálói vélemény fajtái a vállalkozás folytatása elv érvényesülésének vizsgálatával összefüggésben - új!

Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok
Megbízási szerződésminta (GDPR előírásainak megfelelően aktualizálva 2018. augusztus 6-án), elfogadó nyilatkozat minta
Teljességi nyilatkozat minta (aktualizálva 2018. április 13-án)
icon_link.gif

Könyvvizsgálói óradíjak minimumának meghatározása - új!

Konzultációs szolgálat
Kreditpontos előadások
Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (International Standards on Auditing) - (Előszó, Glosszárium és Keretelvek magyarul; frissítve 2020.10.22-én!)
Nemzetközi Számviteli Standardok (magyarul, + link további nyelvekre,    lásd. IFRS kiadványok címszó alatt >> )
Pénzmosás elleni mintaszabályzat
Külföldi könyvvizsgálói kamarák elérhetőségei
Mintaszabályzatok
Könyvvizsgálati politikáról szóló jogszabályok (537/2014/EU rendelet, illetve 2014/56/EU irányelv) - hatályos 2014. június 16-tól
Mikor kötelező a könyvvizsgálat? - 2012-ben készített tájékoztató letöltése

A könyvvizsgálati reformról - 2019-ben készített tanulmány letöltése

CEAOB iránymutatásai az ESEF könyvvizsgálati feladatokról 2021.11.09. - angol nyelven
CEAOB iránymutatásai az ESEF könyvvizsgálati feladatokról 2021.11.09. – magyar nyelvű fordítás

  

Módszertani útmutatók

Iránymutatás az 1. témaszámú Nemzetközi Minőségirányítási Standard (ISQM 1) alkalmazásához - ÚJ! (2023.06.20)

1. számú melléklet ISQM 1 iránymutatáshoz

2. számú melléklet Minőségbiztosítási útmutató a kockázatok és válaszok kidolgozásához

Pénzmosás elleni irányelvek: Alapvetések - az IFAC-ICAEW közös kiadványai magyarul a pénzmosási kockázat felderítéséről – (2021.05.20.)

Módszertani segédlet a kisebb gazdálkodók (KKV-k) könyvvizsgálatához – átdolgozott kiadás ÚJ! (2024.03.13)

Módszertani segédlet a kisebb gazdálkodók (KKV-k) könyvvizsgálatához (2020.11.14.)

 
 

Útmutató a nemzetközi könyvvizsgálati standardok használatához a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálata során

(IFAC SME Audit Guide, 2018. évi kiadás c. angol nyelvű kiadvány - IFAC KKV Útmutató magyar nyelvű fordítása, 2020.05.22)

1. Kötet

2. Kötet

Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához
Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve
Uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzése
Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója
Kisvállalkozások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója
Informatikai audit a könyvvizsgálatban
Igazságügyi Könyvszakértők Módszertani Útmutatója
Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai
Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának ágazati módszertani füzete
Közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak szóló módszertani útmutató

  

Idegen nyelvű dokumentumok

Könyvvizsgálói jelentésminták idegen nyelven - lásd aktuális jelentésminták
„Megbízási szerződésminta idegen nyelven (2018. február 7-én aktualizált, magyar nyelvű szerződésminta alapján)”
Teljességi nyilatkozat (angolul)
Teljességi nyilatkozat (németül)
Kamarai törvény (angolul)
Kamarai törvény (németül)

  

IFRS Kiadványok

Nemzetközi Számviteli Standardok (magyarul, + link további nyelvekre)
IFRS-ek kísérő dokumentumai magyar nyelven:
IFRS standardokhoz kapcsolódó Szemléltető példák, Bevezetési útmutató és Következtetések Alapja 2018. évi kiadásának magyar nyelvű fordítása - új!

  

Állásfoglalások, iránymutatások

Szakmai állásfoglalás: A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana - új! (2022.12.15)

A Szakértői Bizottság segédanyaga a jogszabályban előírt könyvvizsgálati feladatok, illetve nem jogszabályban előírt feladatok értelmezéséhez (2022.03.17.)
A Szakértői Bizottság iránymutatása az utólag elvégzett könyvvizsgálatról

A Szakértői Bizottság iránymutatása az apportértékelés felülvizsgálatáról, mint könyvvizsgálói feladatról (2020.10.07.)

Az állandó könyvvizsgálói megbízatás időtartamával kapcsolatos közlemény és IM állásfoglalás
A Szakértői Bizottság iránymutatása a könyvvizsgálói jelentés dátumozásáról – részletes álláspont (2017.05.03.)
A Szakértői Bizottság állásfoglalása a könyvvizsgálói jelentés dátumozásáról (2017.03.31.)
NGM állásfoglalás - Devizában fennálló tételek év végi átértékelése (2012.03.21.)
  
Közúti áruforgalmi engedély, illetve az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat
Közúti áruforgalmi engedély, illetve az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat (jelentés) kiadására vonatkozó tájékoztató (2022.08.12-én FRISSÍTETT)
Árufuvarozási illetve autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához egységes jelentésminta (2020.11.20.) - új!

  

  

A Szakértői Bizottsághoz beérkezett dokumentumok

EKÁER folyamatábra

A 2014. évi adótörvény módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság kifehérítését szolgáló rendelkezései között kiemelt szerepet tölt be az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bevezetése. A 2015. január 1-jétől elindult rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba olyan áru, amely előzetesen nem volt bejelentve az adóhatósághoz.

Mátyás Pál bejegyzett könyvvizsgáló kollégánk elkészítette a március 1-től hatályos EKAER folyamatábráját, amelyet felkínált minden kedves kamarai tag kollégának hasznosításra.

A folyamatábra innenn letölthető.

A megosztást ezúton is köszönjük.

Jelen tájékoztatás nem minősül a Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos vagy szakértői véleményének.
 

  

A 2009. évi éves beszámolók könyvvizsgálatához kapcsolódóan a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés vizsgálata, annak teljessége kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon, tekintettel arra, hogy a társaságok jövőjével kapcsolatos információk csak ezekben a dokumentumokban kerülnek bemutatásra.

A Deloitte Kft. könyvvizsgáló munkatársai évről évre aktualizálják azokat a kérdőíveket, amelyek alkalmazásával tételesen ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kiegészítő mellékletei illetve üzleti jelentései tartalmazzák-e a Számviteli törvényben előírt valamennyi adatot, információt. A 2009. év könyvvizsgálata során alkalmazott kérdőíveket a Deloitte Kft. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara rendelkezésére bocsátja. Társaságunk ezzel kíván segítséget nyújtani a könyvvizsgálóknak a kiegészítő mellékletek és az üzleti jelentések vizsgálatához. A kérdőívek azonban csak segédletként szolgálhatnak, azok alkalmazása nem helyettesítheti a könyvvizsgálói munka elvárt színvonalon való elvégzését. A kérdőíveket minden szakember illetve társaság saját felelősségére használja, és tudomásul veszi, hogy a Deloitte Kft. munkatársai semminemű felelősséget nem vállalnak a kérdőív tartalmával, sem annak alkalmazásával kapcsolatban.

Gion Gábor
Deloitte Kft.
Ügyvezető

Üzleti jelentés - ellenőrző lista; 2009

Általános kiegészítő - ellenőrző lista, 2009

  

  

Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléga!

Az alábbi linkkel elérhető EXCEL táblákat több éve használom, mely jelentősen segíti a vállalkozások zárlati munkáinak szervezését, a leltározást és táblákra alapuló könyvvizsgálati ellenőrzést.

Az alkalmazás előnyei:

- a vállalkozásnál

 • megfelel a számviteli törvénynek (alapelvek, leltár, számviteli bizonylat),
 • javul a mérleg alátámasztásának dokumentációs színvonala,
 • világos útmutatást ad a könyvvizsgáló elvárásairól,
 • cégcsoportra alkalmazva egységes szakmai utasítás a zárlati munkák ütemezésére és tartalmára vonatkozóan,
 • a vezetés számára könnyen áttekinthető vagyonkimutatás és részletezés.

- a könyvvizsgálónál

 • valamennyi vállalkozásnál azonos szerkezetű ütemterv készülhet,
 • javul a munkaszervezés hatékonysága,
 • csökken az értelmezések pontatlanságának kockázata,
 • gyorsabb áttekintésre van lehetőség a feszített munkavégzés során,
 • alkalmas a leányvállalatok könyvvizsgálóival történő kommunikáció szervezésére,
 • elektronikus úton továbbítható dokumentáció készül az ellenőrzéshez.

A táblarendszer egyben a DigitAudit könyvvizsgálói program része (elérhető: www.dimenzio-kft.hu), de a letöltött fájl önállóan is működik

További információk a letöltött fájlban olvashatók.

http://kristalyzrt.hu/audit/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=52

JÓ MUNKÁT!!

 Nyirati Ferenc
KRISTÁLY-Audit Kft.

  

"A könyvvizsgálati munkában az egyik legfontosabb szempont a bizonyosság megszerzése, ami néha nem is olyan könnyű. A vállalkozás folytatásának elve alátámasztását támogatja az általam most közreadott módszer. Tíz éve használom, és kijelenthetem jól követi a pénzügyi stabilitás változásait."

Varga Péter
PénzMentor Kft.

Letöltés

Letöltés

  

Segédlet a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységért járó díjak meghatározásának szempontjaihoz

Dr. Ladó Judit anyaga a szakma 2009/11 számának 491. oldalán megjelent "A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenységért járó díjak meghatározásának szempontjai" című cikkéhez.

Letöltés

  

Inez Audit Kft anyaga

„A magam részéről kisvállalkozások könyvvizsgálatát végzem, nem használok programokat, ugyanakkor szeretnék igényes, jó munkát végezni, ezért sok kidolgozott munkapapírom van, ami a feladatok maradéktalan ellátását segíti."
..." Ezért bátorkodom néhány munkapapíromat felajánlani, hozzátéve, hogy azokat a program nélkül dolgozó kisvállalkozások körében működő könyvvizsgáló kollégák részére ajánlom."

Dr. Takácsné Grúz Erzsébet

Az anyagot az Inez Audit Kft. könyvvizsgáló munkatársai állították össze és bocsátották a Magyar Könyvvizsgáló Kamara (MKVK) rendelkezésére. Az Inez Audit Kft. ezzel segítséget kíván nyújtani a könyvvizsgálóknak a kisvállalkozások könyvvizsgálatával kapcsolatos gondolkodásban, azonban a kérdőív és annak tartalma pusztán segédlet, alkalmazása nem helyettesít egyetlen könyvvizsgálati munkálatot, szakmai ellenőrzést sem és nem minősül sem szabályzatnak, sem előírásnak. Ennek értelmében, minden szakember illetve társaság kizárólag a saját felelősségére használja a kérdőívet és tudomásul veszi, hogy az Inez Audit Kft. és munkatársa semminemű felelősséget nem vállal sem a kérdőív tartalmával, sem annak harmadik személy általi alkalmazásával kapcsolatosan.

A kérdőívet a MKVK Szakértői Bizottsága 2009. március 2-i ülésén áttekintette, és egyetértett annak a Kamara honlapján történő publikálásával.

B 003 számviteli politika
D 002 Vállalkozás folytatása
D 003 Fordulónap utáni események
D 004 Kapcsolt felek
D 005 Nyitó egyenlegek áttekintése
D 006 Számviteli alapelvek betartása
D 099 Kieg melléklet

  

Deloitte Kft anyaga

Az alábbi kérdőívek alkalmazása a könyvvizsgálati dokumentáció részeként ajánlott minden megbízásnál.

A kérdőív kitöltése nem helyettesíti a könyvvizsgálatot, és nem feltétlenül tár fel minden, a pénzügyi krízis következtében kérdéses, kiemelten vizsgálandó területet, eseményt, tényezőt.
Az egyes szekciókban azon eljárások kerültek összegzésre, melyekkel az ügyfélre szabott munkaprogramot célszerű kiegészíteni, illetve hangsúlyossá tenni.

A kérdőívet a Deloitte Kft. könyvvizsgáló munkatársai állították össze és bocsátották a Magyar Könyvvizsgáló Kamara (MKVK) rendelkezésére. A Deloitte Kft. ezzel segítséget kíván nyújtani a könyvvizsgálóknak a pénzügyi krízissel kapcsolatos gondolkodásban, azonban a kérdőív és annak tartalma pusztán segédlet, alkalmazása nem helyettesít egyetlen könyvvizsgálati munkálatot, szakmai ellenőrzést sem és nem minősül sem szabályzatnak, sem előírásnak. Ennek értelmében, minden szakember illetve társaság kizárólag a saját felelősségére használja a kérdőívet és tudomásul veszi, hogy a Deloitte Kft. és munkatársai semminemű felelősséget nem vállalnak sem a kérdőív tartalmával, sem annak harmadik személy általi alkalmazásával kapcsolatosan.

A kérdőívet a MKVK Szakértőí Bizottsága 2009. február 2-i ülésén áttekintette, és egyetértett annak a Kamara honlapján történő publikálásával.

Könyvvizsgálati megfontolások a pénzügyi szektort érintő jelen gazdasági környezetben
Könyvvizsgálati megfontolások a jelen gazdasági környezetben

  

Betöltés...
X