Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Útmutatók

Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához - 2020.09-2021.01
2021.01.15.

Örömmel adunk tájékoztatást, hogy a 2018-ban kiadott Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához (Módszertani útmutató) című szakmai kiadvány aktualizálása és kiegészítése a Szakértői Bizottság felkérésére megtörtént, melyet a bizottság 2020. augusztus 27-ei ülésén elfogadott.

tovább...
Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához – 2018-2020
2020.09.11.

Örömmel tájékoztatjuk a kamarai tagságot, hogy a Szakértői Bizottság felkérésére elkészült és a bizottság 2018. július 19-ei ülésén elfogadásra került az átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a számviteli törvény alapján kötelezően elkészítendő vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatának módszertanát bemutató útmutató. Ennek a hiányt pótló szakmai kiadványnak a megjelentetésével a Szakértői Bizottság elsődleges célja az, hogy szempontokat és szakmai módszertant adjon a vagyonmérlegek és vagyonleltárak (a továbbiakban: „átalakulási vagyonmérlegek”) könyvvizsgálatának megtervezésére, végrehajtására, valamint a könyvvizsgálói jelentés kiadására az eddig kialakult legjobb gyakorlatot alapul véve. Így az útmutatóban nem törekedtünk az átalakulásra, egyesülésre, szétválásra vonatkozó legfontosabb jogszabályi előírások részletes bemutatására, hanem elegendőnek tartottuk a jelentős követelmények összefoglalását.

tovább...
Példa az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre
2015.03.25.

Mellékelten tesszük közzé a Szakértői Bizottság 2014-ben közzétett jelentésmintáinak - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően - a Költségvetési Tagozat javaslata alapján aktualizált változatát.

tovább...
Példa az éves elemi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre (2014)
2014.05.06.

A könyvvizsgálati munka segítésének érdekében a Szakértői Bizottság kidolgozta és közzéteszi a „Példa az éves elemi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre” mintát. Az Szakértői Bizottság ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a jelentés minta szószerinti alkalmazása nem kötelező.

tovább...
Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve - 2010
2010.10.05.

Örömmel tájékoztatom a tisztelt könyvvizsgálókat, hogy Siklós Márta vezetésével a Leitner + Leitner Audit kft munkacsoport által kidolgozott Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyv elkészült. A Szakértői bizottság 2010. szeptember 2-i ülésén határozatban a módszertani kézikönyvet elfogadta. A kézikönyv a Kamara honlapján a Tudástárban az útmutatók közt érhető el.

A szakmailag nagyon hasznos módszertani kézikönyv elektronikus forgatásához sok sikert kívánunk:

dr. Ladó Judit
Szakmai Alelnök
 

tovább...
Uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzése - 2007
2009.05.13.

Visszakerült a honlapra „Az Uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzése” című módszertani útmutató. Felhívjuk azonban tisztelt Kollégáink figyelmét, hogy az útmutató alkalmazásakor vegyék figyelembe, hogy az 2007. évben lezárásra került. „Az Uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzése” című módszertani útmutató használata során, kérjük vegyék figyelembe a jogszabályi változásokat.
A szakmai anyag aktualizálása jelenleg folyamatban van.

tovább...
Kisvállalkozások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója - 2006
2008.08.09.
Jelen kiadvány célja, hogy a magyar kisvállalkozások könyvvizsgálóinak minimális követelményrendszert fogalmazzon meg, amely követelményrendszernek valamennyi kisvállalkozás könyvvizsgálata során meg kell felelni. A követelményrendszer megtartása biztosítja, hogy a kisvállalkozás könyvvizsgálata megfeleljen a Magyarországon érvényben lévő, a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályoknak, valamint a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardoknak.
 
tovább...
Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója - 2006
2008.08.04.

Az államháztartás szervezetei működése, gazdálkodása több tekintetben eltér a vállalkozásoktól, ami számviteli, beszámolási rendjük szabályaiban is tükröződik. Ezért a nemzeti könyvvizsgálati standardok alkalmazása során kezdettől fogva figyelemmel kellett lenni az államháztartás (az állami szektor) sajátosságaira.
Ennek jegyében került kiadásra 2003-ban az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának kamarai módszertani útmutatója.

Az alább közzétett módszertan a 2003-ban megjelent útmutató átdolgozott, korszerűsített változata.

tovább...
Igazságügyi könyvszakértők módszertani útmutatója - 2007
2008.07.25.

Az igazságügyi könyvszakértés a könyvvizsgálati munka egy speciális területe.
A módszertani útmutató célja, hogy az igazságügyi könyvszakértőknek segítséget adjon a tevékenységükre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megismeréséhez, értelmezéséhez, amelyeknek meg kell felelniük.

tovább...
Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai
2008.07.25.

Az építőipar módszertani füzet elsődleges célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az építőipari vállalkozások sajátosságait, és azt, hogy ezek a sajátosságok hogyan értelmezhetők a nemzeti könyvvizsgálati standardok keretében.

tovább...
Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának ágazati módszertani füzete - 2006
2008.07.25.

A mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatára kidolgozott módszertani füzet elsődleges célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az agrárágazat specialitásait, megfelelő módszereket kapjanak a termelés, a támogatások igénybevétele és elszámolása, valamint a környezetvédelmi feladatok könyvvizsgálata területén. A módszertani füzet kitér arra is, hogy a sajátosságok hogyan értelmezhetők a nemzeti könyvvizsgálati standardok keretében.

tovább...

Betöltés...
X