Útmutatók

Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához
2021.01.14.

2021. január 1-jétől új, felülvizsgált könyvvizsgálói jelentésminták alkalmazandók, melyek a 2021. január 1-jével hatályba lépő megújult, magyar nyelvű IESBA Etikai Kódex változásai miatt aktualizálásra került, 2020. december 30-án hatályba lépő Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) módosításait követik, az MNKS függelékeiben megjelentek. Így a 2020. szeptember 14-én közzétett Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintái is frissítésre kerültek a lenti anyagok között. (Részletes tájékoztató a módosítás részleteiről a 2021. január 1-jét követően alkalmazandó Jelentésminták közleményben.)

tovább...
Módszertani segédlet a kisebb gazdálkodók könyvvizsgálatához - Frissítés 2020.11.04!
2020.11.04.

KKV módszertani segédletFRISSÍTÉS!
A módszertani segédletben, a Szakértői Bizottság jóváhagyásával, kisebb javításokra került sor 2020. október 29-én. Az anyag 2020. október 2-án megjelentetett változata e miatt került le a honlapról. A módszertani segédlet alkalmazása során a jelen frissítésként megjelentetett javított változat az irányadó.
2020.10.02
Örömmel tájékoztatjuk a kamarai tagságot, hogy a Szakértői Bizottság felkérésére elkészült és a bizottság 2020. augusztus 27-ei ülésén elfogadásra került a kisebb gazdálkodók számviteli beszámolójának könyvvizsgálati módszertanát bemutató segédlet, melyet a kamara elnökségének 2020. szeptember 25-én megtartott ülésén meghozott döntésének megfelelően ezúton teszünk közzé a kamara honlapján. A Szakértői Bizottság 2019. évben határozott két, a kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatának a módszertanát bemutató, valamint e gazdálkodói körben a nemzetközi könyvvizsgálati standardok alkalmazását segítő és támogató szakmai projekt elindításáról.

tovább...
Új kiadványunk a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának IFAC által kiadott, 2018-ban aktualizált módszertani útmutatója magyar nyelven
2020.05.22.

IFAC KKV Útmutató - IFAC SME Audit Guide magyarulElkészült a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által kiadott és 2018-ban aktualizált „Útmutató a nemzetközi könyvvizsgálati standardok használatához a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálata során” (IFAC SME Audit Guide, 2018. évi kiadás) c. angol nyelvű kiadvány (IFAC KKV Útmutató) magyar nyelvű fordítása.

  

tovább...
Kézikönyv a kis és középvállalkozások könyvvizsgálatához a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján - 2010-2011. évi aktualizált változat - MUNKAPAPÍROK, MUNKALAPOK, IRATMINTÁK
2018.02.08.

 A Szakértői bizottság feladatául tűzte ki, hogy azoknak a kollégáknak a munkáját segítse, akik a kis és közép vállalkozások könyvvizsgálatát végzik. Ezért az SzB 2009. nyarán pályázatot írt ki, a „Magyar KKV-k könyvvizsgálatának kézikönyve a nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján” címmel módszertani útmutató elkészítésére.
A kézikönyv, ami egy módszertani útmutató elkészült, és a honlapon is megtekinthető. A kézikönyvben hivatkozott dokumentumok a Dokumentumtár címszó alatt érhetők el.

A kézikönyv nem az előzőekben kiadott módszertani anyag frissítése. Erre való tekintettel a jelenleg is elérhető módszertani anyag a honlapon továbbra is fentmarad. Ezen korábbi anyag használatakor szükséges azonban a Dokumentumtárban összegyűjtött anyagok alkalmazása.

Jó munkát kívánunk mindenkinek!

Szakértői Bizottság

tovább...
Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve
2017.11.09.

Örömmel tájékoztatjuk a kollégákat, hogy a Szakértői Bizottság felkérésére a Leitner + Leitner Audit Kft. elkészítette a 2010-ben kiadott „Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve” aktualizált változatát. Az aktualizálás az egyes adónemek változásainak figyelembe vételével történt, annak érdekében, hogy ily módon a kézikönyv a jelenleg hatályos adózási előírások és egyes, 2010. óta bevezetett új adónemek tekintetében is jobban tudja segíteni a könyvvizsgálók munkáját.

tovább...
Munkalapok az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatához
2017.08.01.

A Költségvetési Tagozat legutóbbi rendezvényén tájékoztatást adtunk arról, hogy az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatához ajánlott munkalapok felülvizsgálatát az újabb változások és tapasztalatok alapján folytatjuk.
Ennek eredményeként elkészültek a könyvvizsgálati dokumentáció aktualizált munkalapjai, amely összeállítás a korábbi útmutatónkban foglaltak Zsinkó Lajos által átdolgozott változatára épül.

tovább...
Igazságügyi könyvszakértők módszertani útmutatója - 2014
2014.10.16.

A Szakértői bizottság felkérésének megfelelően elkészült az „Igazságügyi Szakértők Módszertani Útmutatójának” aktualizálása, amely segíti e témakörben való eligazodást azon kollégák számára, akik igazságügyi szakértőként is dolgoznak.

tovább...
Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai (2014)
2014.07.08.

Az építőipari vállalkozások sajátos működési mechanizmusa számos helyen eltér a megszokott vállalkozási formák működésétől. Ezért a nemzeti könyvvizsgálati standardok alkalmazása során figyelemmel kell lenni ezen sajátosságokra.
A most kiadásra kerülő, immár második kiadásban elkészült módszertani füzet elsődleges célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az építőipari vállalkozások sajátosságait, és azt, hogy ezek a sajátosságok hogyan értelmezhetők a nemzeti könyvvizsgálati standardok keretében.

tovább...
Jelentésminták - mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra és közbenső mérlegre
2013.12.06.

A Szakértői Bizottság példákat dolgozott ki a „Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre”, valamint a „Közbenső mérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre".

tovább...
Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának ágazati módszertani füzete - 2013
2013.10.30.

A mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatára kidolgozott módszertani füzet elsődleges célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az agrárágazat specialitásait, megfelelő módszereket kapjanak a termelés, a támogatások igénybevétele és elszámolása, valamint a környezetvédelmi feladatok könyvvizsgálata területén. A módszertani füzet segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat lefolytatásához.
 

tovább...
Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez
2011.11.18.

Felkerült a honlapra a az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez készített módszertani útmutató 2011-es, frissített változata. Jelen módszertan a többszintű ellenőrzési folyamaton belül a kedvezményezettnél történő projektszintű vizsgálatok módszerét kívánja összefoglalni, vizsgálva a nemzetközi és egyben hazai könyvvizsgálati standardok alkalmazási lehetőségeit.

Az útmutató használatához jó munkát kívánunk!

tovább...
Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója - 2011
2011.11.18.

Az államháztartás (az állami szektor) könyvvizsgálata számos sajátosság figyelembevételét, érvényesítését követeli meg.
Ennek jegyében készült el 2003-ban az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának kamarai módszertani útmutatója, amelynek megújítására legutóbb 2006-ban került sor. Az útmutató részletes felülvizsgálata alapján nem volt indokolt a módszertan struktúrájának lényeges módosítása, a jogszabályi változásokkal, a standardokkal való összevetése és felfrissítése azonban teljes körűen megtörtént.
A módszertani útmutató a 2010-re érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokra figyelemmel, a 2011-ből érvényes standardokkal felfrissítve készült, melynek lezárása a 2011. október 31-ei állapotnak megfelelően történt.

tovább...
Informatikai audit a könyvvizsgálatban
2008.08.06.
Az „Informatikai audit a könyvvizsgálatban" című módszertani útmutató elsődleges célja az, hogy a könyvvizsgálók részére olyan elvi, gyakorlati és eljárási útmutatást adjon, amely segíti az informatikai rendszerek megismerését, az informatikai rendszerekből fakadó kockázatok felismerését. Ezek alapján képesek legyenek azonosítani és értékelni a hatékonyan működő kontrollokat, a levont következtetéseket hasznosítani tudják a kockázat becslésénél, valamint a bizonyítékok megszerzésénél, továbbá a vizsgálati eljárások tervezése során felismerjék azokat az eseteket, amikor informatikai szakértő bevonása szükséges a pénzügyi kimutatás ellenőrzésének folyamatában.
tovább...

Betöltés...
X