Útmutatók

IRÁNYMUTATÁS AZ 1. TÉMASZÁMÚ NEMZETKÖZI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI STANDARD (ISQM 1) ALKALMAZÁSÁHOZ
2023.08.23.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottsága elkészítette és 2023. június 6-i ülésén elfogadta az „Iránymutatás az 1. témaszámú Nemzetközi Minőségirányítási Standard (ISQM 1) alkalmazásához” című segédanyagot, melyet a kamara elnökségének 2023. június 16-án megtartott ülésén meghozott döntésének megfelelően ezúton teszünk közzé a kamara honlapján.

tovább...
Új IFAC-ICAEW 6 részes oktatási segédanyag a Pénzmosás elleni védekezéshez magyarul
2021.05.20.

Elérhető az IFAC-ICAEW együttműködésével a könyvvizsgálóknak készült 6 részes oktatási segédanyag magyar nyelvű fordítása a Pénzmosás elleni védekezés témakörében.

tovább...
Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója – 2021
2021.03.29.

Tájékoztatjuk könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának módszertani útmutatója frissítésre került, melyet az alábbiakban adunk közre.

tovább...
Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához
2021.01.14.

2021. január 1-jétől új, felülvizsgált könyvvizsgálói jelentésminták alkalmazandók, melyek a 2021. január 1-jével hatályba lépő megújult, magyar nyelvű IESBA Etikai Kódex változásai miatt aktualizálásra került, 2020. december 30-án hatályba lépő Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) módosításait követik, az MNKS függelékeiben megjelentek. Így a 2020. szeptember 14-én közzétett útmutatóhoz kapcsolódó lenti anyagok közül az Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintái is frissítésre kerültek. (Részletes tájékoztató a jelentésminták aktualizálásának a részleteiről a 2021. január 1-jét követően alkalmazandó Jelentésminták közleményben.)

tovább...
Módszertani segédlet a kisebb gazdálkodók könyvvizsgálatához - Frissítés 2020.11.04!
2020.11.04.

KKV módszertani segédletFRISSÍTÉS!
A módszertani segédletben, a Szakértői Bizottság jóváhagyásával, kisebb javításokra került sor 2020. október 29-én. Az anyag 2020. október 2-án megjelentetett változata e miatt került le a honlapról. A módszertani segédlet alkalmazása során a jelen frissítésként megjelentetett javított változat az irányadó.
2020.10.02
Örömmel tájékoztatjuk a kamarai tagságot, hogy a Szakértői Bizottság felkérésére elkészült és a bizottság 2020. augusztus 27-ei ülésén elfogadásra került a kisebb gazdálkodók számviteli beszámolójának könyvvizsgálati módszertanát bemutató segédlet, melyet a kamara elnökségének 2020. szeptember 25-én megtartott ülésén meghozott döntésének megfelelően ezúton teszünk közzé a kamara honlapján. A Szakértői Bizottság 2019. évben határozott két, a kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatának a módszertanát bemutató, valamint e gazdálkodói körben a nemzetközi könyvvizsgálati standardok alkalmazását segítő és támogató szakmai projekt elindításáról.

tovább...
Új kiadványunk a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának IFAC által kiadott, 2018-ban aktualizált módszertani útmutatója magyar nyelven
2020.05.22.

IFAC KKV Útmutató - IFAC SME Audit Guide magyarulElkészült a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által kiadott és 2018-ban aktualizált „Útmutató a nemzetközi könyvvizsgálati standardok használatához a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálata során” (IFAC SME Audit Guide, 2018. évi kiadás) c. angol nyelvű kiadvány (IFAC KKV Útmutató) magyar nyelvű fordítása.

  

tovább...
Kézikönyv a kis és középvállalkozások könyvvizsgálatához a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján - 2010-2011. évi aktualizált változat - MUNKAPAPÍROK, MUNKALAPOK, IRATMINTÁK
2018.02.08.

 A Szakértői bizottság feladatául tűzte ki, hogy azoknak a kollégáknak a munkáját segítse, akik a kis és közép vállalkozások könyvvizsgálatát végzik. Ezért az SzB 2009. nyarán pályázatot írt ki, a „Magyar KKV-k könyvvizsgálatának kézikönyve a nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján” címmel módszertani útmutató elkészítésére.
A kézikönyv, ami egy módszertani útmutató elkészült, és a honlapon is megtekinthető. A kézikönyvben hivatkozott dokumentumok a Dokumentumtár címszó alatt érhetők el.

A kézikönyv nem az előzőekben kiadott módszertani anyag frissítése. Erre való tekintettel a jelenleg is elérhető módszertani anyag a honlapon továbbra is fentmarad. Ezen korábbi anyag használatakor szükséges azonban a Dokumentumtárban összegyűjtött anyagok alkalmazása.

Jó munkát kívánunk mindenkinek!

Szakértői Bizottság

tovább...
Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve
2017.11.09.

Örömmel tájékoztatjuk a kollégákat, hogy a Szakértői Bizottság felkérésére a Leitner + Leitner Audit Kft. elkészítette a 2010-ben kiadott „Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve” aktualizált változatát. Az aktualizálás az egyes adónemek változásainak figyelembe vételével történt, annak érdekében, hogy ily módon a kézikönyv a jelenleg hatályos adózási előírások és egyes, 2010. óta bevezetett új adónemek tekintetében is jobban tudja segíteni a könyvvizsgálók munkáját.

tovább...
Munkalapok az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatához
2017.08.01.

A Költségvetési Tagozat legutóbbi rendezvényén tájékoztatást adtunk arról, hogy az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatához ajánlott munkalapok felülvizsgálatát az újabb változások és tapasztalatok alapján folytatjuk.
Ennek eredményeként elkészültek a könyvvizsgálati dokumentáció aktualizált munkalapjai, amely összeállítás a korábbi útmutatónkban foglaltak Zsinkó Lajos által átdolgozott változatára épül.

tovább...
Igazságügyi könyvszakértők módszertani útmutatója - 2014
2014.10.16.

A Szakértői bizottság felkérésének megfelelően elkészült az „Igazságügyi Szakértők Módszertani Útmutatójának” aktualizálása, amely segíti e témakörben való eligazodást azon kollégák számára, akik igazságügyi szakértőként is dolgoznak.

tovább...
Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai (2014)
2014.07.08.

Az építőipari vállalkozások sajátos működési mechanizmusa számos helyen eltér a megszokott vállalkozási formák működésétől. Ezért a nemzeti könyvvizsgálati standardok alkalmazása során figyelemmel kell lenni ezen sajátosságokra.
A most kiadásra kerülő, immár második kiadásban elkészült módszertani füzet elsődleges célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az építőipari vállalkozások sajátosságait, és azt, hogy ezek a sajátosságok hogyan értelmezhetők a nemzeti könyvvizsgálati standardok keretében.

tovább...
Jelentésminták - mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra és közbenső mérlegre
2013.12.06.

A Szakértői Bizottság példákat dolgozott ki a „Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre”, valamint a „Közbenső mérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre".

tovább...
Mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatának ágazati módszertani füzete - 2013
2013.10.30.

A mezőgazdasági vállalkozások könyvvizsgálatára kidolgozott módszertani füzet elsődleges célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az agrárágazat specialitásait, megfelelő módszereket kapjanak a termelés, a támogatások igénybevétele és elszámolása, valamint a környezetvédelmi feladatok könyvvizsgálata területén. A módszertani füzet segítséget nyújt a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat lefolytatásához.
 

tovább...
Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez
2011.11.18.

Felkerült a honlapra a az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez készített módszertani útmutató 2011-es, frissített változata. Jelen módszertan a többszintű ellenőrzési folyamaton belül a kedvezményezettnél történő projektszintű vizsgálatok módszerét kívánja összefoglalni, vizsgálva a nemzetközi és egyben hazai könyvvizsgálati standardok alkalmazási lehetőségeit.

Az útmutató használatához jó munkát kívánunk!

tovább...
Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója - 2011
2011.11.18.

Az államháztartás (az állami szektor) könyvvizsgálata számos sajátosság figyelembevételét, érvényesítését követeli meg.
Ennek jegyében készült el 2003-ban az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának kamarai módszertani útmutatója, amelynek megújítására legutóbb 2006-ban került sor. Az útmutató részletes felülvizsgálata alapján nem volt indokolt a módszertan struktúrájának lényeges módosítása, a jogszabályi változásokkal, a standardokkal való összevetése és felfrissítése azonban teljes körűen megtörtént.
A módszertani útmutató a 2010-re érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokra figyelemmel, a 2011-ből érvényes standardokkal felfrissítve készült, melynek lezárása a 2011. október 31-ei állapotnak megfelelően történt.

tovább...
Informatikai audit a könyvvizsgálatban
2008.08.06.
Az „Informatikai audit a könyvvizsgálatban" című módszertani útmutató elsődleges célja az, hogy a könyvvizsgálók részére olyan elvi, gyakorlati és eljárási útmutatást adjon, amely segíti az informatikai rendszerek megismerését, az informatikai rendszerekből fakadó kockázatok felismerését. Ezek alapján képesek legyenek azonosítani és értékelni a hatékonyan működő kontrollokat, a levont következtetéseket hasznosítani tudják a kockázat becslésénél, valamint a bizonyítékok megszerzésénél, továbbá a vizsgálati eljárások tervezése során felismerjék azokat az eseteket, amikor informatikai szakértő bevonása szükséges a pénzügyi kimutatás ellenőrzésének folyamatában.
tovább...

Betöltés...
X