A közelmúltban a honlapon megjelentetett hasznos és érdekes konzultációs válaszokról, bizottsági iránymutatásokról

A szakértői bizottság örömmel ajánlja a könyvvizsgáló kollégák figyelmébe a kamarai honlap rendszeres figyelemmel kísérését, ahol a közelmúltban többféle formában jelentetett meg a bizottság olyan aktuális, és általános érdeklődésre számot tartó témákat érintő szakmai álláspontokat, melyek nagy segítségére lehetnek több könyvvizsgálónak a jelenleg zajló, a 2021. évi beszámolók könyvvizsgálatának fő időszakában, illetve akár a későbbiekben is.
 

a) A Konzultációs Szolgálathoz érkezett szakmai kérdések megjelentetése havi rendszerességgel

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: „kamara”) szakértői bizottságához az általa működtetett Konzultációs Szolgálaton keresztül nagyon sok érdekes, időszerű kérdés érkezik könyvvizsgáló kollégáktól. A szakértői bizottság 2021. elejétől új gyakorlatot vezetett be a beérkezett kérdések és azokra adott szakértői válaszok közreadását illetően, melynek eredményeként lényegében minden választ - amelynek közzétételéhez a kérdés feltevője hozzájárult - elérhetővé tesz a kamara honlapján. A Konzultációs Szolgálat keretében közzétett „Kérdések és Válaszok” a kamara honlapján az alábbi oldalon érhetők el ügyfélkapus bejelentkezést követően:

MKVK - Konzultáció

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a honlapra havi gyakorisággal felkerülő kérdéseket, mert értékes szakértői válaszok születnek, amelyek nagy segítséget nyújthatnak konkrét megbízások teljesítése során felmerülő problémák megoldásához. A kamara szakértői bizottsága úgy tapasztalja, hogy a könyvvizsgálók nem minden esetben ismerik ezeket a tartalmakat. Több esetben olyan kérdések érkeznek, amelyekre egy korábbi kérdés kapcsán született szakértői válasz már tartalmazza a szakértői álláspontot, amely tehát már megismerhető volt az új kérdés beérkezése időpontjában. A Konzultációs Szolgálat keretén belül kialakított szakértői álláspontok teljesebb körű közreadásával a bizottságnak az is célja, hogy ne csak közvetlenül ahhoz a könyvvizsgálóhoz jussanak el a szakértői válaszok, aki a kérdést feltette, hanem a honlapon elérhető „Kérdések és Válaszok” révén minél több kollégához, akiknek ezáltal már nem lesz szüksége arra, hogy az őket is foglalkoztató kérdést ismételten beküldjék a Konzultációs Szolgálathoz. Ilyen esetben egyébként az a bizottság gyakorlata, hogy a honlapon már fönt lévő korábbi válasz linkjét küldi meg egy korábbival azonos témát érintő újabb kérdezőnek.

b) A szakértői bizottság közleményei és iránymutatásai

Az elmúlt 3 hónapban három nagyobb lélegzetvételű, komplexebb témát érintő részletes szakmai iránymutatás, illetve segédanyag jelent meg a szakértői bizottság közleményei között olyan aktuális, újszerű témákról, mint az ukrán-orosz konfliktus hatásai az éves beszámolók könyvvizsgálatára, a késedelmesen (pótlólag) elvégzett könyvvizsgálat sajátosságai, vagy a könyvvizsgálók részére készült segédanyag a jogszabályban előírt könyvvizsgálati feladatok, illetve nem jogszabályban előírt feladatok értelmezéséről, melyeket szintén hangsúlyozottan ajánlunk tagjaink figyelmébe. A szakértői bizottság közleményei a kamara honlapján a következő oldalon érhetők el:

MKVK - A Szakértői Bizottság közleményei

Jelen figyelemfelhívással és ajánlással szeretnénk arra bátorítani könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy rendszeresen kövessék nyomon a kamara honlapján található igen hasznos és sokféle témát érintő szakmai tartalmakat, segédanyagokat, közleményeket, elsősorban a szakértői bizottság közleményei, valamint a Konzultációs Szolgálat fentiekben megadott weboldalain, továbbá a Tudástárban az alábbi linken:

MKVK - Dokumentumok - egyszerűen, egy kattintással

Szakértői Bizottság
 

Betöltés...
X