Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Módszertani útmutató az átalakulási, egyesülési, szétválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatához – 2018-2020

Örömmel tájékoztatjuk a kamarai tagságot, hogy a Szakértői Bizottság felkérésére elkészült és a bizottság 2018. július 19-ei ülésén elfogadásra került az átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a számviteli törvény alapján kötelezően elkészítendő vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatának módszertanát bemutató útmutató. Ennek a hiányt pótló szakmai kiadványnak a megjelentetésével a Szakértői Bizottság elsődleges célja az, hogy szempontokat és szakmai módszertant adjon a vagyonmérlegek és vagyonleltárak (a továbbiakban: „átalakulási vagyonmérlegek”) könyvvizsgálatának megtervezésére, végrehajtására, valamint a könyvvizsgálói jelentés kiadására az eddig kialakult legjobb gyakorlatot alapul véve. Így az útmutatóban nem törekedtünk az átalakulásra, egyesülésre, szétválásra vonatkozó legfontosabb jogszabályi előírások részletes bemutatására, hanem elegendőnek tartottuk a jelentős követelmények összefoglalását.

A vagyonmérlegek könyvvizsgálatára a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardban kihirdetett Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA-k) speciálisan érvényesülnek. Az útmutató megkísérli ezeknek az éves beszámoló jogszabály szerinti könyvvizsgálatára kidolgozott nemzetközi standardoknak az adaptálását az átalakulási vagyonmérlegek sajátosságait figyelembe vevő könyvvizsgálati megközelítésmód és munkamódszerek kialakításához. Ez magában foglalja az átalakulási vagyonmérlegek felülvizsgálatára vonatkozó könyvvizsgálói megbízás elfogadása, a megbízási szerződés megkötése és annak tartalma, a kockázatbecslés és tervezés, a lényegesség értelmezése és számítása, a könyvvizsgálati eljárások és munkaprogram meghatározása, a könyvvizsgálói következtetés és véleményalkotás terén megnyilvánuló sajátosságok bemutatását és azt, hogy ezek hatását miként kell érvényesíteni e sajátos könyvvizsgálói feladat ellátása során. A módszertani útmutatóhoz tartozó mellékletek között található egy átalakulási folyamatábra, egy minta „Ellenőrző lista az állandó könyvvizsgáló munkapapírjainak áttekintéséhez” (amely abban az esetben használható, ha a vagyonmérlegek alapjául szolgáló mérleget az állandó könyvvizsgáló megvizsgálta, akinek a munkájára a vagyonmérlegek könyvvizsgálója támaszkodik), valamint számos könyvvizsgálói jelentésminta. A jelentésminták tekintetében érdemes kiemelni, hogy az egy átalakulási, egyesülési, szétválási folyamatban készített vagyonmérleg-tervezetekre (a jogelődök vagyonmérlegére és a jogutódok vagyonmérlegére), illetve ugyanígy majd a végleges vagyonmérlegekre, a Szakértői Bizottság álláspontja értelmében, egyetlen könyvvizsgálói jelentés, vagy az egyes vagyonmérlegekre vonatkozó külön-külön könyvvizsgálói jelentések is adhatók. Az útmutatóban mindkét formára találhatók jelentésminták, melyek közül a könyvvizsgáló szabadon választhat, hogy melyiket szeretné alkalmazni. A jelentésminták ajánlásként kezelendők, és szükség esetén a könyvvizsgáló megítélése alapján az adott helyzet és körülmények figyelembe vételével módosítandók.

A Szakértői Bizottság által működtetett Konzultációs Szolgálathoz az elmúlt néhány évben nagyon sok olyan kérdés érkezett, amelyben az átalakulási vagyonmérlegekkel, azok könyvvizsgálatával kapcsolatos kérdéseket tettek fel kamarai tagjaink. A témával kapcsolatban a jövőben felmerülő szakmai kérdések esetén javasolja a bizottság, a vonatkozó jogszabályi előírások mellett, mindenekelőtt a jelen útmutató tanulmányozását, hogy a Konzultációs Szolgálathoz már csak olyan kérdések érkezzenek, amelyekre a jogszabályok és ez a szakmai kiadvány sem ad egyértelmű választ.

Az átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálatának módszertani útmutatója a kamarai tag könyvvizsgálók számára ügyfélkapus belépést követően érhető el a kamara honlapján.

A módszertani útmutató felhasználásához sok sikert kívánunk!

Szakértői Bizottság

Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálatának módszertani útmutatója (2018. évi első kiadás)
Mellékletek jegyzéke (2018. évi első kiadás)
Mellékletek tömörített mappája (2018. évi első kiadás)

Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintáinak jegyzéke (2018. évi első kiadás)
Átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintáinak tömörített mappája (2018. évi első kiadás)

  

Az aktuális módszertani útmutató elérhetősége: https://mkvk.hu/hu/tudastar/utmutatok/atalakulas-modszertani-utm

  

Betöltés...
X