Módosultak az Egységes Elektronikus Beszámolási formátumban (ESEF) készült pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésekre vonatkozó kamarai ajánlások - Frissítés!

Felhívjuk a könyvvizsgálók figyelmét, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz-és Tőkepiaci Tagozata a közelmúltban konzultációt folytatott a Magyar Nemzeti Bankkal, melynek eredményeként a kibocsátók auditált pénzügyi jelentésének, illetve pénzügyi kimutatásainak közzétételével kapcsolatos fontos gyakorlati tudnivalókkal egészíti ki korábbi közleményét.

Az MNB-vel való konzultáció ahhoz a „Vezetői körlevél”-hez kapcsolódott, melyet az MNB illetékes alelnöke februárban küldött meg közvetlenül a Kibocsátók részére az ESEF formátumú éves jelentésre vonatkozó követelmények első évi alkalmazásának tapasztalatai alapján megfogalmazott MNB elvárásokról.


Az MKVK PTT ezt követően jelezte az MNB részére, hogy azon Kibocsátók esetén, akik egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokat is készítenek, az egyedi és a konszolidált pénzügyi kimutatások eltérő időpontokban kerülhetnek jóváhagyásra, és így a könyvvizsgálói jelentések is eltérő időpontokban készülhetnek. Emiatt az egyedi, illetve a konszolidált pénzügyi kimutatásokat külön-külön digitális fájlokban lenne célszerű elkészíteni, figyelemmel arra, hogy a könyvvizsgáló különböző időpontokban – a fájlokat beazonosítva – tudjon véleményt mondani. Továbbá mivel az éves jelentés egyéb elemei (a PM rendelet alapján a vezetőségi jelentés és a kibocsátó nyilatkozata) a pénzügyi kimutatások jóváhagyásának és a könyvvizsgálói jelentés kibocsátásának időpontjában nem feltétlenül állnak rendelkezésre, így azokat a könyvvizsgáló által ellenőrzött digitális fájl(ok) nem minden esetben tudja (tudják) tartalmazni, előfordulhat, hogy azokat a Kibocsátók egy későbbi időpontban tudják egy ZIP fájlba tömöríteni és közzétenni.


Az MNB az MKVK PTT elnöke részére küldött válaszában az alábbi tájékoztatást adta álláspontjáról a felvetett kérdésekkel kapcsolatban:


Ahogyan azt a „Vezetői körlevél”-ben is jelezte az MNB a Kibocsátók részére, a tárgybeli vonatkozó uniós jogszabályok magyar nyelvű fordításait az eredeti angol nyelvű szövegre tekintettel, a Tpt. szerinti terminológia alapján javasolt értelmezni. Ezt figyelembe véve az ESEF-rendelet 3. és 4. cikke alapján a teljes éves jelentést XHTML formátumban kell elkészíteni, és amennyiben az IFRS szerinti konszolidált beszámolót is tartalmaz, akkor arra az XBRL jelölési szabályokat is alkalmazni kell.


Az ESEF-rendelet preambulumának (4) bekezdése értelmében amennyiben az éves jelentés IFRS-ekkel összhangban készített konszolidált beszámolót is tartalmaz, akkor a konszolidált pénzügyi kimutatásokat az XBRL alkalmazásával meg kell jelölni annak érdekében, hogy biztosítható legyen a nagy mennyiségű információ automatizált, gépi feldolgozása.


Tekintettel arra, hogy jelenleg az adatok gépi feldolgozása kizárólag a konszolidált éves beszámolóhoz kapcsolódik, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 156. § (5) bekezdés o) pontja alapján a könyvvizsgálók a 2022. évi beszámolók könyvvizsgálata kapcsán kötelezettek első alkalommal arra, hogy véleményt formáljanak az ESEF-rendeletnek történő megfelelésről, a Magyar Nemzeti Bank az előírások gyakorlati alkalmazásának bevezetését támogatandó módon a könyvvizsgálati kötelezettség első évében elfogadható gyakorlatnak tartja a Kibocsátók egyedi és konszolidált beszámolóinak két külön fájlban történő közzétételét. Ennek megfelelően egy különálló XHTML kiterjesztésű fájlban készíthető el az egyedi éves beszámoló, valamint a kapcsolódó kibocsátói nyilatkozat és vezetőségi jelentés, illetve egy másik – a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott „Vezetői körlevél”-ben ismertetett felépítésű – ZIP kiterjesztésű fájl „Report” elnevezésű mappája tartalmazhatja azt az egyetlen XHTML fájlt, amely magában foglalja az XBRL címkékkel megjelölt konszolidált éves beszámolót, a kapcsolódó kibocsátói nyilatkozatot és a vezetőségi jelentést.


Amennyiben a könyvvizsgálók hash-kód generálásával azonosítják azt a digitális fájlt, amelyben szereplő beszámolóról véleményt alkotnak, akkor az XBRL címkékkel megjelölt konszolidált éves beszámolót is tartalmazó fájl esetén a hash-kód generálásának a ZIP fájlra kell történnie, mert a ZIP fájlban lévő különböző mappákban az XBRL jelölés értelmezéséhez nélkülözhetetlen fájlok találhatók.

Barsi Éva      Agócs Gábor   
szakmai alelnök Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

  

  


2023.03.13.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2021-ben kihirdetett módosítása értelmében, a független könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell a könyvvizsgáló véleményét arról, hogy azon vállalkozó pénzügyi kimutatásai, amelynek értékpapírjait az EGT bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák, megfelelnek az ESEF rendeletnek (a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2018. december 17-i 2019/815 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletében foglalt előírásoknak)1.

A számviteli törvény ezen módosítását először a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámoló könyvvizsgálatára kell kötelezően alkalmazni, de már a 2021. évben indult üzleti évekre való alkalmazás is megengedett volt. Erről, és a vonatkozó könyvvizsgálói jelentésekről készített kamarai ajánlásokról 2022.02.24-én közreadott közleményünkben tájékoztattuk az érintett könyvvizsgálókat. Akkori közleményünket – jelen közleményünk kihirdetésével egyidejűleg – a honlap archívumába helyeztük, mely az alábbi linken érhető el.

https://mkvk.hu/hu/szervezet/bizottsagok/szakertoi/kozlemenyek/SZB-kozl_egyseges-elektronikus-beszamolasi-formatumban-esef-keszult-penzugyi-kimutatasok-konyvvizsgaloi-jelentese_20220224-174249

Jelen közleményünk célja az érintett könyvvizsgáló kollégák tájékoztatása arról, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a kamara felülvizsgálta a 2022.02.24-én közreadott könyvvizsgálói jelentésekre vonatkozó ajánlásokat, melyekben kisebb pontosításokra került sor. 

A módosított kamarai ajánlás szerinti (kivonatolt, kimondottan csak az ESEF-fel kapcsolatos specifikus részeket tartalmazó) könyvvizsgálói jelentések ajánlott új minta szövegezéseit az alábbi csatolt dokumentumok tartalmazzák:

  • Egyedi éves beszámolóra vonatkozó javasolt szövegezés a könyvvizsgálói jelentés egyes speciális szakaszaira, az éves beszámoló pénzügyi kimutatásai ESEF-rendeletnek való megfelelésének vizsgálatáról:

         Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez ISAE 3000 egyedi beszámoló ESEF megfelelésről

  • Összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó javasolt szövegezés a könyvvizsgálói jelentés egyes speciális szakaszaira, az Összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatások ESEF-rendeletnek való megfelelésének vizsgálatáról:

       Ajánlások könyvvizsgálói jelentéshez ISAE 3000 konszolidált beszámoló ESEF megfelelésről

________________________

1 2000. évi C. törvény a Számvitelről 156. § (5) bekezdés o) pontja

  

Barsi Éva      Agócs Gábor   
szakmai alelnök Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

  

  

Betöltés...
X