A PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZAT KÖZLEMÉNYE A PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI TAGOZAT KÖNYVVIZSGÁLÓIT ÉRINTŐ INTÉZMÉNYI KÖR MINŐSÍTÉSI ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEIRŐL

Elérhetővé vált a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat intézményi körét érintő összefoglaló táblázat aktuális frissítése. 

A tagozat korábban közleményt jelentetett meg, ahol a tagozatot érintő intézményi kör minősítési és felelősségbiztosítási követelményeit foglaltuk össze. A korábbi közlemény az alábbi linken érhető el.

MKVK - A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat közleménye a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat könyvvizsgálóit érintő intézményi kör minősítési és felelősségbiztosítási követelményeiről és a minősítés megtartásához szükséges vizsgázásról - FRISSÍTVE 

A korábbi tagozati közleményhez tartozó összefoglaló táblát frissítettük és kiegészítettük, melyet alább tekinthetnek meg, illetve a következő linkre kattintva letölthetnek.

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat könyvvizsgálóit érintő intézményi kör minősítési és felelősségbiztosítási követelményei - 2024. év

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat könyvvizsgálóit érintő intézményi kör minősítési és felelősségbiztosítási követelményei - 2024. év
Inztézmény típusa Vonatkozó alapvető törvény Könyvvizsáló minősítése IFRS beszámoló készítés
(4)
Szvt. szerinti beszámoló készítés Közérdeklődésre számottartó gazdálkodó? (1) Szükséges felelősségbiztosítás
(2)
Pénzpiac              
Pénzügyi intézmény            
Hitelintézet Hpt. Pénzügyi intézményi és
IFRS (5)
Kötelező nem lehetséges Igen 500 MFt vagy 100 MFt
Hitelintézet, ha bef. szolg. tevékenységet is végez Hpt. és Bszt. Pénzügyi intézményi és
befektetési vállalkozási és IFRS (5)
Kötelező nem lehetséges Igen 500 MFt vagy 100 MFt
Hitelintézettel egyenértékes pénzügyi vállalkozás Hpt. Pénzügyi intézményi és
IFRS
Kötelező nem lehetséges Nem 50 MFt
Pénzügyi vállalkozás Hpt. Pénzügyi intézményi Választható 250/2000 Korm. rend. Nem 50 MFt
Nem pénzügyi intézmény            
Elektronikus- pénz kibocsátó intézmény Hpt. nem szükséges Választható 327/2009 Korm. rend. Nem 50 MFt
http://alk.mnb.hu/sites/pszaf/js/gwt/hu.ponte.portal.KTASearch/clear.cache.gif
Független pénzpiaci közvetítő
Hpt. nem szükséges Választható 327/2009 Korm. rend. Nem 50 MFt
Pénzfeldolgozó Hpt. nem szükséges Választható Szvt. Nem 50 MFt
Utalványkibocsátó Hpt. nem szükséges Választható 327/2009 Korm. rend. Nem 50 MFt
Kiemelt közvetítők Hpt. nem szükséges Választható 327/2009 Korm. rend. Nem 50 MFt
Pénzforgalmi intézmény Hpt. nem szükséges Választható 327/2009 Korm. rend. Nem 50 MFt
Tőkepiac              
Befektetési vállalkozás Bszt. Befektetési vállalkozási Választható 251/2000 Korm. rend. Igen 500 MFt vagy 100 MFt
Kbftv. szerinti közvetítő Kbf. nem szükséges Választható Szvt. Nem 50 MFt
Árutőzsdei szolgáltató Bszt. Befektetési vállalkozási Választható 327/2009 Korm. rend. Nem 50 MFt
Függő ügynök Tpt. nem szükséges Választható Szvt. Nem 50 MFt
http://alk.mnb.hu/sites/pszaf/js/gwt/hu.ponte.portal.KTASearch/clear.cache.gif
Alapkezelő
  Kbf. nem szükséges Választható 327/2009 Korm. rend. Nem, kivételekkel (3) 500 MFt vagy 100 MFt
 vagy 50 MFt
Befektetési alap Kbf., Tpt. (Pénzügyi intézményi vagy
befektetési vállalkozási) ÉS Kibocsátói (8)
Nem készíthet 215/2000 Korm. rend. Nem 50 MFt
Kockázati tőkealap, magántőkealap Kbf., Tpt. (Pénzügyi intézményi vagy
befektetési vállalkozási) ÉS Kibocsátói (8)
Nem készíthet 216/2000 Korm. rend. Nem 50 MFt
EU elismert tőzsdén (szabályozott piac) jegyzett vállalkozó (9) Tpt. és Kib tv.-ek IFRS és kibocsátói Kötelező nem lehetséges Igen 500 MFt vagy 100 MFt
Egyéb szabályozott piacra (MTF) bevezetett értékpapír
kibocsátó (pl. XTEND, XBOND) (9)
Tpt. és Kib tv.-ek nem szükséges Választható Szvt. Nem 50 MFt
Biztosítási piac            
http://alk.mnb.hu/sites/pszaf/js/gwt/hu.ponte.portal.KTASearch/clear.cache.gif
Biztosítóintézet
Bit. Biztosítói Választható 192/2000 Korm. rend. Igen (7) 500 MFt vagy 100 MFt
http://alk.mnb.hu/sites/pszaf/js/gwt/hu.ponte.portal.KTASearch/clear.cache.gif
Független biztosításközvetítők
  Bit. nem szükséges Választható Szvt. Nem 50 MFt
http://alk.mnb.hu/sites/pszaf/js/gwt/hu.ponte.portal.KTASearch/clear.cache.gif
Biztosítási szaktanácsadó
Bit. nem szükséges Választható Szvt. Nem 50 MFt
Pénztári piac            
Magánnyugdíjpénztár Pénztár tv. Pénztári Nem készíthet 222/2000 Korm. rend. Nem 50 MFt
http://alk.mnb.hu/sites/pszaf/js/gwt/hu.ponte.portal.KTASearch/clear.cache.gif
Önkéntes pénztár
             
Önkéntes nyugdíjpénztár Pénztár tv. Pénztári Nem készíthet 223/2000 Korm. rend. Nem 50 MFt
Önkéntes önsegélyező pénztár Pénztár tv. Pénztári Nem készíthet 268/1997 Korm. rend. Nem 50 MFt
    Önkéntes egészségpénztár Pénztár tv. Pénztári Nem készíthet 268/1997 Korm. rend. Nem 50 MFt

Magyarázat:
Szvt. - a számvitelről szóló 2000. évi C törvény
IFRS - Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financial Reporting Standards] 
Hpt. - 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
Kbf. - 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Tpt.  - 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
Bszt. - 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
Bit. - 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
Pénztár tv. - Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. Törvény, és a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
Kib. tv-ek. - polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XXXII. fejezete (Részvény), kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet, 
                        letéti jegyről szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet,  jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény III. része (Jelzáloglevél)
(1) - Minden gazdálkodó esetén igaz, hogy akkor is közérdeklődésre számot tartóvá válik, ha kibocsátott értékpapírjait tőzsdén jegyzik (átruházható értékpapírjait 
          az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták).
          Amennyiben a kamarai tag könyvvizsgálónak legalább egy közérdeklődésre számot tartó könyvvizsgálati ügyfele van, a minőségellenőrzésre legalább 3 évente (egyébként 6 évente)
          kerül sor, és azt a Közfelügyeleti Hatóság (egyébként a Kamara) végzi.
         A könyvvizsgáló cég a könyvvizsgálati tevékenység mellett csak szűk körben láthat el más tevékenységet a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál.
          Az éves beszámolóról az EU Audit Reform rendelet szerinti speciális könyvvizsgálói (kulcsfontosságú könyvvizsgálói kérdéseket tartalmazó) jelentés készül. 
(2) - A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóknál: Természetes személy könyvvizsgálók esetében 100 millió forint, könyvvizsgáló cégeknél 500 millió forint. Az 50 MFt-os biztosítási 
        értékhatár könyvvizsgáló cégeknél a cégben közreműködő könyvvizsgálónként értendő.
(3) - Ha a befektetési alapkezelő által forgalmazott befektetési alap befektetési jegyeit tőzsdére bevezették, akkor befektetési alapkezelő közérdeklődésűnek minősül
(4) - Ha az intézmény IFRS beszámolót készít a könyvvizsgálónak rendelkeznie kell IFRS minősítéssel.
(5) - Ha a hitelintézet banknak minősül, a könyvvizsgálat csak akkor látható el, ha a könyvvizsgáló a minősítések mellett rendelkezik a Közfelügyeleti Hatóság által elismert gyakorlattal.
(7) - Kivéve a Bit. hatodik rész hatálya alá tartozó kisbiztosító és a kölcsönös biztosító egyesület.
(8) - Kibocsátói minősítés csak a szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott alapok esetén szükséges. Ebben az esetben 
        a könyvvizsgálói jelentés az ISA 701-es szerint készül és tartalmazza a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések részt is!
(9) - Az a gazdálkodó, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták (tőzsdén jegyzett gazdálkodó) – az 
        EGT szabályozott piacairól az ESMA (Európai Értékpapír és Piacfelügyelet) ad információt. A Budapesti Értéktőzsde az ESMA által elismert piac, de az XTEND és sz XBOND nem. 

        A szabályozott és az egyéb piacra (akár tőzsde, akár MTF) bevezett értékpapír kibocsátó könyvvizsgálói jelentése az ISA 701-es szerint készül és

        tartalmazza a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések részt is!

Megjegyzések:
A táblázat nem teljeskörű.
Egy adott intémény típusa az MNB felügyeleti internetes oldaláról kérhető le: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese 
Amennyiben egy intézmény több típusba is besorolható, akkor minden vonatkozó típus minősítési követelménye és a legmagasabb biztosítási követelmény vonatkozik rá. Például, ha
     egy pénzügyi vállalkozás kötvényt bocsájt ki, akkor a könyvvizsgálónak rendelkezni kell pénzügyi intézményi és kibocsátói minősítéssel is. 

Kérjük a könyvvizsgálókat, hogy konkrét szakmai kérdésekkel a lenti e-mail címen vegyék fel a kapcsolatot a tagozattal.
Kérjük észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnöke

 

Betöltés...
X