Témakör: Eltérő időszakokra könyvelt tételek a könyvvizsgálói programban

Konzultációs kérdés:

Azoknál az ügyfeleinknél, ahol számlán belül eltérő időszakokra könyvelnek (például folyamatos teljesítés esetén), ott a könyvvizsgálói programmal való egyeztethetőség problémákat szokott okozni.
Mivel a Kamara által közzétett adatstruktúrában a <Biz> részben csak egy <Datum> és egy <Idoszak> megadására van lehetőség, ebben az esetben egy ugyanazon számlához két <Biz> megadásával biztosítható az eltérő időszakok kezelése. Tapasztalatom szerint a kamarai programban csak dátum szerinti gyűjtésre van lehetőség, amely bizonyos esetekben kérdéseket vet fel számomra. Például az előbb említett folyamatos teljesítés esetén ha az áfa az „X” hónapba kerül, az alap pedig az „Y” hónapba, akkor a két <Biz> létrehozásakor csak az egyikbe tudom írni a számlán és a könyvelésben megjelenő teljesítési dátumot (az áfa résznél), de az alapnál milyen dátumot kell írni? Találomra kitölthetem az „Y” hónap első vagy utolsó vagy középső napjával? Lehet ebben az esetben dátumot „hamisítani”? Egyébiránt a programunkban lehetőség van 13.,14.,15. stb. hónapokra is könyvelni. Ezekhez a tételeknél hogy kell kitölteni a dátum mezőt, amelybe nem írhatom, hogy 2022.13.01? A programunkban a főkönyvi és folyószámla kivonatok, kartonok lekérdezési lehetősége az <Idoszak> adatra adott, a könyvvizsgálói programban pedig a <Datum> mezőre. Ezért nem egyezhet az Agroorg programból lekért kivonat a könyvvizsgálói programból lekért kivonattal. A könyvvizsgálói programban is lehetővé kellene tenni az <Idoszak>-ra lekért kivonatot abban az esetben, ha az kitöltött az adatexport során.


Konzultációs válasz:

A kamarai adatexport tartalmi leírása alapján (https://mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatexport) az egyes bizonylatok <Datum> mezője „A gazdasági eseményt dátuma, mely kimenő, vagy bejövő számlák esetén a számla kelte” -t tartalmazza, ennek formátuma <Date> és kötelező adat. Az <Idoszak> címke <Integer> és az időszak besorolást határozza meg, melyet a főkönyvi program használ. Az ÁFA-s tételek – benne a kibocsátott és beérkező számlák - kiállítási dátuma nem változik meg, ha a főkönyvi rendszerben a naptári időszaktól eltérő sorszámú időszakokat kezelnek. A kiállítási dátum, tehát azonos a számlán lévő dátummal, függetlenül az időszaktól, melybe a tárgyévi gazdasági eseményeket a tényleges teljesítés alapján sorolják a kettős könyvvitel szabályai szerint.


A főkönyvi programokban alkalmazott időszakok megadását a leírás 1.4.6 pontja tartalmazza és alternatív lehetőségként jeleníti meg a fejlesztők számára, ha a könyvelő program alkalmazza az időszakokat. Az egyes időszak adatokat az <Idoszak> címke, míg az időszakokat az <Idoszakok> címke fogja össze. Így tehát a könyvvizsgáló programokban – ha kifejlesztették – lehetőség van az egyes időszakokhoz és az adott könyvelési évbe sorolt valamennyi időszak adatainak szűrésére is. Az említett könyvelő program által a tárgyévben alkalmazott időszakokat itt kell meghatározni az adatállományban és az XML fájlt a tárgyévre vonatkozó időszakokról kell elkészteni.


Az ÁFA-hoz kapcsolódó teljesítési dátum a 1.4.11 Főkönyvi tételek fejezet esetében került meghatározásra, melynek formátuma <Date> és tartalma: „Vevő vagy szállító tételek, illetve ÁFA tételek esetén az ÁFA bevalláshoz alkalmazott teljesítési dátum. Kitöltése csak a követelés, vagy kötelezettség előírása, vagy módosítása esetén szükséges, kiegyenlítéskor nem.” Az ÁFA-ban használt „teljesítés időpontja” és a tárgyévre vonatkozóan teljesült gazdasági események tárgyévi időszakba sorolása is biztosítható az <Idoszakok> alapján.


A kérdésben általánosított állításokat fogalmaztak meg a „könyvvizsgálói programra”. A válaszunk a konkrét kérdésre vonatkozott és a kamarai adatexport által biztosítható lehetőségeket írja le, melyet a különböző könyvvizsgálói programok fejlesztőihez intézett megkereséssel lehet pontosítani. A könyvvizsgálói programok között van olyan program, melyre a kérdésben leírt feltételezések nem helytállóak és a megfelelő szűrések, a kiállítás dátumára a tárgyévre vonatkozó időszakokra, az ÁFA szerinti „teljesítés dátumára” is megvalósulnak, ha az adatexport útmutató szerinti XML fájlt elkészítik a könyvelő programban és azt betöltötték a könyvvizsgálói programba.
 

2022.10.26.

Betöltés...
X