Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Tájékoztató a civil szervezetek könyvvizsgálóinak

A 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet, amely a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseit szabályozza, 12. §-ban „A közhasznúsági mellékletről” a következőképpen rendelkezik:

„12. § (1) A civil szervezet az Ectv. 28. §-ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletet az e rendelet 1. mellékletének megfelelő, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell elkészíteni.
(2)3 A formanyomtatványt a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) elektronikusan letölthető formában közzéteszi.
(3) A közhasznúsági mellékletnek összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival.”

Kérjük a kollégákat, hogy 2012. január 1-től a fent említett Kormány rendelet szerint a „Közhasznúsági jelentés” helyett a „Közhasznúsági mellékletet” formanyomtatványt használják.

Továbbiakban felhívjuk a Kollégák figyelmét arra, hogy a civil szervezet a beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az Ectv. szerint hozza nyilvánosságra.

Szakértői bizottság

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X