Pmt. és Kit. útmutató

Az alábbiakban elérhető új útmutató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevében és kockázatára) végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek részére

  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint
  • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.)

végrehajtásával kapcsolatosan ad útmutatást.

Az útmutató részét képező egységes szabályzatot (2. számú melléklet) a szolgáltatók az előző törvények szerinti belső szabályzatként fogadhatják el.
A pénzmosással kapcsolatos belső szabályzattal elkészítéséhez nyújtott tájékoztató oldalunkon részletezett jogszabályi változások miatt az elnökség által 2017. szeptember 22-én hatályba léptetett Pmt. és Kit. útmutató és annak 2. számú mellékletét képező egységes belső szabályzat aktualizálása vált szükségessé, amelyre formailag új útmutató és mellékletek elfogadásával és a korábbiak hatályon kívül helyezésével került sor.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és – 2020. március 6-i hatályba léptetéssel – a 26/2020. (03.06.) számú elnökségi határozattal, elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti, kötelező jellegű új kamarai útmutatót és annak mellékleteit (indikátorok, egységes szabályzat).
Az új kamarai útmutató hatályba lépésével egyidejűleg a 73/2017. (09.22.) számú elnökségi határozattal elfogadott korábbi útmutató és mellékletei hatályukat veszítik.

A kamara elnöksége elfogadta 2020. március 6-án
Hatályba lépett 2020. március 6-án

Útmutató

1. sz. melléklet - A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok

2.sz. melléklet - Egységes szabályzat

  

Betöltés...
X