Dr. Bartók Nagy András Életműdíj

2022-ben immár tizenhetedik alkalommal adtuk át a Dr. Bartók Nagy András tiszteletére alapított életműdíjat, amelynek célja elismerni egy-egy kiváló, köztiszteletnek örvendő kollegánk munkásságát; a könyvvizsgálat szakmai és tudományos területén kiemelkedő, hosszú időn keresztüli, elismerésre méltó tevékenységét, amellyel hozzájárult a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma fejlődéséhez és hírnevének növeléséhez.
Az eddigi díjazottak: Dr. Ladó László, dr. Gál János, dr. Borbás Máté, Hubényi Ernőné, Fekete Imréné, Dr. Ujvári Géza, Zimonyi József, Dr. Tétényi Zoltán, Pozsgai Vince, Dr. Sugár Dezső, Dr. Bosnyák János, Dr. Horváth József, Trautmann Jánosné, Dr. Sztanó Imre, Dr. Pompéry Béla, Dr. Eperjesi Ferenc, Dr. Fehér Mihály, Dr. Róth József, Dr. Nagy Gábor, Dr. Lukács János és Dr. Veit József voltak.
A Díjazó Testület úgy döntött, hogy 2022-ben a Dr. Bartók Nagy András életműdíjat Dr. Adorján Csabának ítéli oda.

2022. évre Dr. Adorján Csaba vehette át a Dr. Bartók Nagy András tiszteletére alapított életműdíjat.

Dr. Adorján Csaba már az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen I. helyezést ért el könyvvitelből, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipar Szakán szerezte meg okleveles közgazda diplomáját 1982-ben, 1984-ben pedig egyetemi doktori címét.

Szakmai életútjának szerves része az oktatás, számvitel témájában megjelent publikációi mellett több oktatási anyag társszerzője is.
Diplomája megszerzésétől kezdve, 1982 szeptemberétől főállásban a Budapesti Corvinus Egyetem (és jogelődjei) Számviteli Tanszékén egyetemi adjunktusként számvitel speciális kérdéseit, illetve számviteli és elemzési ismereteket oktat.

Az egyetem mellett nemcsak az okleveles könyvvizsgálói vizsgára készülő hallgatók felkészítését szolgáló tanfolyamok rendszeres oktatója, de 1995-től kezdve a képesítés vizsgáin vizsgáztatói és vizsgaelnöki feladatokat is vállal. 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kötelező továbbképzéseinek, valamint a számviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzéseinek is rendszeres oktatója, tananyag készítője, illetve az oktatási anyagok társszerzője.

Az oktatáson túl vezetői és könyvvizsgálói tevékenysége is szélesíti szakmai tapasztalatát:
Okleveles könyvvizsgálói oklevelét 1992-ben kitűnő eredménnyel szerezte meg, amelytől kezdve kamarai tag könyvvizsgálóként folyamatosan kapott könyvvizsgálói megbízásokat, valamint az elmúlt években több átalakulás vagyonmérlegének könyvvizsgálója, illetve nagyobb vállalatcsoportok konszolidált beszámolójának összeállítója és azokkal kapcsolatos tanácsadója is volt. 
1990-től a könyvvizsgálói, oktatói és tanácsadói tevékenységgel foglalkozó Hadrianus Kft., 2000-től pedig az oktatási és könyvvizsgálói tevékenységet végző Unikontó Kft. ügyvezető igazgatója.

Munkássága során számos bizottsági tisztséget töltött és tölt be a mai napig: tagja volt a Kari Tanácsnak, az Egyetemi Tanácsnak, 10 éven keresztül az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Bizottságnak. Alelnöke volt a Magyar Számviteli Standard Testületnek. 2 éven keresztül volt a Magyar Számviteli Standard Előkészítő Testületnek, 7 éven keresztül pedig az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testületnek az elnöke. 
Jelenleg az Országos Számviteli Bizottság, a Magyar Számviteli Standard Előkészítő Testület, a Magyar Számviteli Standard Testület, 2016-tól pedig az MKVK Oktatási Bizottságának tagja.

Dr. Veit József átveszi a Dr. Bartók Nagy András Életműdíjat


2021

2021. évre Dr. Veit József vehette át a Dr. Bartók Nagy András tiszteletére alapított életműdíjat.

Dr. Veit József a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Tanári „B”, a statisztika, számvitel és számítástechnika szakon diplomázik 1982-ben, majd itt két év elteltével egyetemi doktori címet szerez. Folyamatosan képzi magát. 1993-ban a Pénzügyminisztérium Szakképesítési Igazgatóságán szerzi meg Okleveles könyvvizsgáló képesítését, 2005-ben a Veszprémi Egyetemen Gazdálkodás- és Szervezés Tudományi Intézetben szerez PhD fokozatot.

Pályáját végig kíséri az oktatás. Számos szakterületen tart képzéseket, diákok százait tanítja. Az egyetem elvégzését követően 1988-ig marad az Egyetemen oktatóként, ahol Ipar- és külkereskedelmi vállalatok számvitelét oktatja, és részt vesz az Ellenőrző szakközgazdász képzés oktatásában. A 90-es évek elején a Pénzügyminisztériumban a Számviteli törvényről tart továbbképzést gazdálkodó szervek vezetői részére, majd a Számvitel speciális kérdéseit és a Konszolidációs beszámoló összeállítását oktatja.

1996-2010 között a tanítás mellett előtérbe kerül szakmai tevékenysége, gazdasági igazgatói feladatokat lát el az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.-nél, illetve FB elnöki teendőket lát el 2007-2010 a Zalaerdő Zrt.-nél. Az oktatás azonban továbbra is az élete szerves része:

  • a Magyar Könyvvizsgálói Kamara keretein belül Nemzetközi könyvvizsgálati standardok oktatását látja el 1998-99 között
  • a Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügyi Számvitel Tanszékén félállásban docens 2004-2010 között
  • a Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszék docense 2006-2011 között

2010-től ismét az oktatás hangsúlyos: a Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügyi Számvitel Tanszék docense, oktat a kamara által szervezett kötelező könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve aktív könyvvizsgálói státuszra vált. Közel 15 éven át aktív szerepet vállal a mérlegképes kötelező továbbképzésben, illetve az Okleveles könyvvizsgálói képzésben való oktatásban. 2008-tól az MKVK Konzultációs szolgálatnál szakértőként működik közre.

Számtalan publikáció és szakkönyv köthető a nevéhez. Generációk tanulhatnak könyveiből:

  • 1993-ban jelent meg először az Okleveles vizsgafelkészítéshez írt Számviteli esettanulmányok c. szakkönyv, melyben társszerzőként működik közre.
  • A számviteli vizsgafeladatok példatár I. és II. 1995-96-ban jelent meg.
  • Tananyagot készít a kamarai Könyvvizsgálók szakmai továbbképzéséhez Aktuális számviteli kérdések címmel 2003-2004-ben.
  • Pénzügyi számvitel és Pénzügyi számviteli feladatok c. tankönyvek társszerzője a Bsc. oktatás részeként 2008-2018 között.

Társasági szerepvállalásaként fontos megemlíteni az Országos Számviteli Bizottságban és a Magyar Számviteli Standard Testületben való tagságát.
2014-ben Nemzetgazdasági Miniszter Dr. Veit Józsefet nevezi ki az Országos Számviteli Bizottság Elnöki teendőinek ellátására.
Hobbija a tenisz.

Dr. Veit József átveszi a Dr. Bartók Nagy András Életműdíjat


2020

  

2020. évre Prof. Dr. Lukács János vehette át a Dr. Bartók Nagy András tiszteletére alapított életműdíjat.

Prof. Dr. Lukács János a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Tanári „B”, vagyis statisztika, számvitel és számítástechnika szakán szerez diplomát.
Már egyetemi évei alatt is kiemelkedő tanulmányi eredményeket ér el: több tanulmányi versenyt nyert, népköztársasági ösztöndíjas volt, három hónapos AIESEC gyakorlaton vett részt a stuttgarti Daimler Benznél, illetve a Rajk László Szakkollégiumban végzett közösségi munkájáért Kardos László díjban részesült.
Az egyetem elvégzése után a Magyar Tudományos Akadémia aspiránsaként félévig a müncheni, egy évig pedig a stuttgarti egyetemen végez kutatómunkát. 1986-ban szerzi meg egyetemi doktori címét.
1986 óta főállásban a szeretett almamatere számvitel tanszékén dolgozik adjunktusként, docensként, illetve egyetemi tanárként.

Szakmai életútjának szerves része az oktatás, generációkat tanít nagy lelkesedéssel. Sokan ismerhetik őt tankönyvei és publikációi révén.
Az egyetem mellett a kamara könyvvizsgáló képzésében és továbbképzésében vállal oktatási és vizsgáztatási feladatokat. Eddig 12 doktorjelölt és 180 szakszeminarista disszertációjának megírásában segédkezett. Önállóan három, társszerzőként nyolc tankönyve, példatára és feladatgyűjteménye és több mint kétszáz egyéb publikációja jelent meg, illetve számos konferencián tart előadást. Munkája elismeréseként 1999-ben megkapja az egyetemért emlékérmet, 2004-ben az év oktatója címet, 2010-ben a magyar felsőoktatásért emlékplakettet, 2015-ben pedig a Kármán Tódor díjat.

Közel húsz éven át tanszékvezető. Jelenleg az egyetem Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági jogi Intézetének igazgatója és a Gazdálkodástani Doktori Iskola törzstagja. 1998-ban lett a közgazdaságtudományok kandidátusa, és 2015-ben habilitál. Több tanulmányi úton is részt vesz, többek között a bécsi, a hageni és a passaui egyetemen. Hét éven át tanít a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen. 2006-ban lett a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára.

Négy éven át volt a MOL Nyrt., majd az Informatikai, s jelenleg a Széchenyi Kockázati Tőkealap Zrt. felügyelőbizottságának elnöke, illetve az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának elnökhelyettese. 1992-től okleveles könyvvizsgáló és adószakértő, két kisebb könyvvizsgáló cég ügyvezetője. Költségvetési, IFRS és kibocsátói minősítéssel rendelkezik.

Munkássága a Magyar Könyvvizsgálói Kamarához is több szálon kötődik, sokan emlékezhetnek rá, mint a kamara korábbi elnöke. Szakmai és tudományos publikációi a könyvvizsgálat elméleti megalapozásának és gyakorlati megvalósításának összefüggéseivel sok kollégának nyújtanak hasznos támpontot.
Hat éven át a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottság tagja-, nyolc éven át a kamara elnöke, illetve a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének alelnöke, majd elnöke. Jelenleg az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület elnöke, az Országos Számviteli Bizottságának, valamint a SZAKma c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Szabadidejében teniszezik és búvárkodik. Prof. Dr. Lukács János kedvenc idézete:

„Adassék nékem annyi lelki erő, hogy mindazt
elfogadjam, amin változtatni nem tudok,
és bátorság ahhoz, hogy mindazt
megváltoztassam, amire képes vagyok,
és bölcsesség ahhoz, hogy el ne tévedjek közöttük.”
(Friedrich Oetinger)

Dr. Lukács János átveszi a Dr. Bartók Nagy András Életműdíjat


2019

  

2019-ban Dr. Nagy Gábor vehette át a Dr. Bartók Nagy András tiszteletére alapított életműdíjat.

Dr. Nagy Gábor, 1965-ben szerzett diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1972-től okleveles könyvvizsgáló, majd 1981-ben szakközgazdász és építőipari árképzésből kisdoktori diplomát szerzett.

A szakmai életútjának java a Pénzügyminisztériumhoz köthető, de emellett számos cikk és könyv megírásával, szakkönyv-írók kollektívájának irányításával, előadások-konzultációk tartásával segítette elő a számviteli szakmai munkát, a számviteli törvény megismerését, annak a gyakorlatban való alkalmazását.

Sokan ismerhetik őt cikkei és főszerkesztői tevékenysége révén, hiszen 1990-2002 között a rangos számviteli szakmai folyóirat, a Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat (illetve jogelődje) főszerkesztője volt. 2001-től pedig főszerkesztője a Számviteli Levelek olvasói kérdésekre szakmai választ adó lapnak.

Pályája elején különböző beosztásokban forgalmi szolgálatot látott el, majd 1963-1970. között a Fővárosi Házkezelési Igazgatóságokon revizorként és főkönyvelőként dolgozott, valamint a felügyeleti szervnél számviteli, pénzügyi osztályvezető volt. 1970-ben 4 évig a Fővárosi Építőipai Vállalathoz igazolt számviteli, pénzügyi osztályvezetőként.
Majd ezt követően megtalálta küldetését a Pénzügyminisztériumban, ahol több évtizeden keresztül látta el oktatási és szakmai munkáját: oktatási felelősként, 1977-től a Számviteli főosztályon főelőadóként, osztályvezetőként, főosztályvezető-helyettesként dolgozott. 1990-től pedig főosztályvezetői beosztásban irányította a számviteli törvény, illetve a sajátosságokat szabályozó kormányrendeletek előkészítő munkáit. Nyugdíjasként is folytatta munkásságát, még további 10 évet maradt a Pénzügyminisztériumban 2010-ig.

1995-ös megalakulásától a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének elnöke, majd 2016. áprilistól tiszteletbeli elnöke.

Dr. Nagy Gábor átveszi a Dr. Bartók Nagy András Életműdíjat

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X