Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Dr. Bartók Nagy András Életműdíj 2015

Immár tízedik alkalommal kerül sor a Dr. Bartók Nagy András tiszteletére alapított életműdíj átadására, melynek célja elismerni egy-egy kiváló, köztiszteletnek örvendő kollegánk munkásságát, szakmai, közéleti, társadalmi tevékenységét, hozzájárulását szakmánk hírnevének gyarapításához.
Az eddigi díjazottak Dr. Ladó László, dr. Gál János, dr. Borbás Máté, Hubényi Ernőné, Fekete Imréné, Újvári Géza, Zimonyi József, Dr. Tétényi Zoltán, Pozsgai Vince, Dr. Sugár Dezső, Dr. Bosnyák János, Dr. Horváth József, Trautmann Jánosné voltak.

A Díjazó Testület július 1-jei ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy a díjat idén Dr. Sztanó Imrének, a posztumusz díjat pedig Dr. Pompéry Bélának ítéli oda.

Dr. Sztanó Imre a Pénzügyi és Számviteli Főiskola elvégzésével lett 1970-ben okleveles közgazdász, majd 1977-ben a Debreceni Agrártudományi Egyetemen okleveles agrármérnöki diplomát szerzett, ahol 1983-ban summa cum laude minősítéssel le is doktorált. A 2013-as nyugdíjba vonulásáig egyetlen egy munkahelye volt: a főiskola, amit 2000-ig PSZF-nek, azóta pedig BGF-nek hívnak, és ahol tanszékvezető, igazgatóhelyettes, főigazgató helyettes, s végül retkorhelyettes minőségben dolgozott. Az ország közgazdászainak jó része tőle tanulta meg a számvitelt.
A főiskolán kívül szakmai előadásokat tartott a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál, a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületében, továbbá a Perfekt, a Saldo és a Pentaunió szervezésében.
1995 óta okleveles könyvvizsgáló, 1997-től a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fővárosi Szervezetének elnökségi tagja, 1999-től napjainkig a Kamara Országos Elnökségének a tagja.
Az Országos Számviteli Bizottság, a Magyar Számviteli Standard Testület, az OKKT (Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület) és az FTT (Felsőoktatási Tudományos Tanács) tagja.
1995 és 2001 között Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének alelnöke, a Fővárosi Szervezet elnöke volt.
2000-től a Magyar Közgazdasági Társaság Ellenőrzési Szakosztályának vezetőségi tagja.
Közreműködött a mérlegképes könyvelői és az okleveles könyvvizsgálói képesítés kidolgozásában. Vizsgaelnöki teendőket lát el évtizedek óta a pénzügyi-számviteli szakvizsgákon.
Számos cégeknél látott el könyvvizsgálati, szakmai tanácsadói feladatokat.
A Magyar Köztársaság Elnöke 2003. augusztus 20-án Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette „a számviteli szakterület fejlesztésében, korszerűsítésében és oktatásában végzett kiemelkedő munkássága, vezetői tevékenysége elismeréseként”.

Sajnos Sztanó úr külföldi tartózkodása miatt nem tudta átvenni a konferencián az életműdíjat, így ezt majd a decemberi választási küldöttgyűlésen adjuk át részére. Sztanó úr a Díjazó Testületnek írt köszönő levelében kitért arra, hogy azért is megtisztelő számára ez a díj, mert Bartók Nagy András tanár úr évekig az általa vezetett tanszék munkatársa volt, s akinek a szellemi örökségét a tanszék ma is őrzi.

- - -
Az életműdíjban posztumusz is részesülhetnek és kaphatnak utólag elismerést azok a könyvvizsgálók, akik a Magyar Könyvvizsgálói Kamara életében éveken át jelentős szerepet töltöttek be, a kamarai tagok érdekében áldozatos munkát végeztek.
A kamarai tagoktól beérkezett javaslatok alapján a Díjazó Testület 2015. július 1-jei ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy 2015-ben posztumusz Dr. Pompéry Béla részére ítéli oda ezt a díjat.
Balatonbozsokon született 1918. július 27-én, 1936-ban a Budapesti Bencés gimnáziumban érettségizett, majd tanulmányait a Pázmány Péter Jogtudományi Egyetemen folytatta, és 1943-ban kapott államtudományi jogi diplomát. 1952-ben mérlegképes könyvelői, tíz év múlva okleveles könyvvizsgáló képesítést szerzett. Volt fővárosi fogalmazó, kerületi adóhivatalnok, illetve hat éven át a Pénzügyminisztérium Számviteli Főosztályának munkatársa. 1965-től a rendszerváltásig a vegyiparban dolgozott főosztályvezetőként. Számvitel-szervezés és ügyvitel-gépesítés témában több könyve, jegyzete jelent meg. Oktatási feladatokat is vállalt több fővárosi, a miskolci és a veszprémi egyetemen.
1989 óta tagja volt a Magyar Könyvvizsgálók Egyesületének. Német nyelvtudását kamatoztatva 1991 tavaszától a KPMG által szervezett német nyelvű könyvvizsgálói tanfolyamok szakmai tolmácsa volt. 1991 decemberében 15 németül beszélő könyvvizsgálóval együtt az új Számviteli törvényre felkészítő kéthetes tanfolyamon, az un. „Best Seminar”-on csapatvezetőként vett részt Düsseldorfban. A tanulmányút résztvevőivel megalakította a „DÜSSELDORF- KLUB”-ot, ami közel 25 évig (175 összejövetel!) sikeresen működött, mint „szakmai továbbképző team”.
A kamara egri, balatonalmádi és visegrádi konferenciáin, a főváros taggyűlésein, továbbképzésein, klubrendezvényein és egyéb kamarai összejöveteleken állandó jelleggel, korát meghazudtoló aktivitással, agilitással tevőlegesen vett részt. Jó emberismeretének, kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képességének köszönhetően vélemény-nyilvánításaival a kamara, illetve a szakma hírnevét öregbítette.
Bölcsesség, nagy élettapasztalat, hatalmas lexikális tudás párosult segítőkészséggel, problémamegoldó készséggel, így vált igazán jó szakemberré, kollegává és baráttá.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X