Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Dr. Bartók Nagy András Életműdíj 2013

Immár nyolcadik alkalommal kerül sor a Dr. Bartók Nagy András tiszteletére alapított életműdíj átadására, melynek célja elismerni egy-egy kiváló, köztiszteletnek örvendő kollegánk munkásságát, szakmai, közéleti, társadalmi tevékenységét, hozzájárulását szakmánk hírnevének gyarapításához.
Az eddigi díjazottak Dr. Ladó László, dr. Gál János, dr. Borbás Máté, Hubényi Ernőné, Fekete Imréné, Újvári Géza, Zimonyi József, Dr. Tétényi Zoltán és Pozsgai Vince voltak.
A Díjazó Testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a díjat idén Dr. Sugár Dezsőnek, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara volt elnökének, a posztumusz díjat pedig Dr. Bosnyák Jánosnak, a Budapesti Corvinus Egyetem volt rektorhelyettesének ítéli oda.

Dr. Sugár Dezső 1944. május 15-én született Kassán. Egyetemi diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1967-ben. 1989 óta adótanácsadó, 1991-től okleveles könyvvizsgáló, adószakértő és igazságügyi könyvszakértő. 1997-ben közgazdasági doktori címet szerzett. Első munkahelye a Budapesti Rádiótechnikai Gyár volt, ahol két évig volt elemzőközgazdász, majd 23 éven át a Pénzügyminisztériumban dolgozott különböző beosztásokban. A rendszerváltást követően főosztályvezető-helyettes, majd két éven át helyettes államtitkár volt. Teljes körű szakmai irányítása alá tartozott az adó, a számviteli és csődszabályozás, a VPOP és az APEH. Nagy érdemei vannak az első számviteli törvény előkészítésében, véglegezésében, a törvény létrejöttét megalapozó kormányzati munkában. A Számviteli Képesítő Bizottság elnöke és a SZAKma elődje, Számvitel és Könyvvizsgálat c. folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke volt. Hét éven át volt a REORG Rt. elnök-vezérigazgatója. 1999-től a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló Kft. ügyvezető igazgatója. Évtizedeken át folyamatosan oktatott és vizsgáztatott a mérlegképes könyvelői képesítés és a könyvvizsgáló képzés keretében. 1991-től a Pénzügyi és Számviteli Főiskola címzetes főiskolai docense. 2001-ben az ELTE Jogi karának szenátorává választottak.
1999. május 15-től kilenc éven át volt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke, mely pozíciót kiváló szakértelemmel és eredményességgel töltött be. Gyakorlatilag ő és az általa irányított elnökség építette fel a kamara jelenlegi struktúráját, tervezési, gazdálkodási és informatikai rendszerét. Érdemei a kamarai törvény újrakodifikálásában és a pénzmosás elleni törvény végső formájának kialakításában elévülhetetlenek.

Az életműdíjban posztumusz is részesülhetnek és kaphatnak utólag elismerést azok a könyvvizsgálók, akik a Magyar Könyvvizsgálói Kamara életébe éveken át jelentős szerepet töltöttek be, a kamarai tagok érdekében kiemelkedő, áldozatos munkát végeztek. A kamarai tagoktól beérkezett javaslatok alapján a Díjazó Testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 2013-ban posztumusz Dr. Bosnyák János részére ítéli oda ezt a díjat.

Bosnyák János 1967. november 13-án született Szikszón. 1991-ben szerzett kitüntetéses közgazdász-tanári diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahol 1996-ban egyetemi doktori, 2004-ben Ph.D fokozatot szerzett. Élete során egyetlen munkahelye volt csak, az egyetem, ahol először tanársegédként, adjunktusként, majd 2005-től tanszékvezető docensként dolgozott, s e mellett szülei és testvére mezőgazdasággal foglalkozó családi vállalkozásának szellemi irányítója volt. Három évig dékánhelyettes, majd campus és intézetigazgató volt. A 2012. február 13-án tragikus hirtelenséggel, 44 éves korában bekövetkezett halála előtt pár hónappal már az egyetem stratégiai rektorhelyettes volt.
2001-től okleveles könyvvizsgáló, de már 1997-ben részt vett a kamara alap- és továbbképzési rendszerének kidolgozásában, majd 2007-ben az okleveles könyvvizsgáló képzés rendszerének átalakításában. 1999-től a kamara minősített oktatója, cenzora és vizsgaelnöke. Az Országos Számviteli Bizottság elnökeként új lendületet adott a standard-alkotásnak.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X