Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Dr. Bartók Nagy András Életműdíj 2012

Immár hetedik alkalommal került sor a Dr. Bartók Nagy András tiszteletére alapított életműdíj átadására, melynek célja elismerni egy-egy kiváló, köztiszteletnek örvendő kollegánk munkásságát, szakmai, közéleti, társadalmi tevékenységét, szakmánk hírnevének gyarapításához való hozzájárulását. Az eddigi díjazottak Dr. Ladó László, dr. Gál János, dr. Borbás Máté, Hubényi Ernőné, Fekete Imréné, Újvári Géza és posztumusz Zimonyi József voltak. A Díjazó Testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a díjat idén Dr. Tétényi Zoltánnak, a posztumusz díjat pedig Pozsgai Vincének ítéli oda.

Dr. Tétényi Zoltán a Pénzügyi és Számviteli Főiskolai nyugalmazott főigazgatója, főiskolai tanára. 1921. augusztus 18-án született Szentmihályfalván. Közgazdász diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán szerezte 1955-ben.
1953-56 között az akkori Számviteli Főiskola igazgatója, 1956-tól 1964-ig Pénzügyminisztérium főrevizoraként, OTP osztályvezetőjeként, majd a Pénzintézeti Központ főkönyvelőjeként tevékenykedett. 1962-64-ig másodállásban látta el az akkor alapított Felsőfokú Pénzügyi és Számviteli Szakiskola igazgatói teendőit, 1964-70 között pedig kinevezett igazgató lett. 1970. július 1-jétől – nyugdíjba vonulásáig – 1985. december 31-ig a Pénzügyi és Számviteli Főiskola kinevezett igazgatója volt. A majd negyed százados igazgatói munkássága legkiemelkedőbb eredménye a főiskola létrehozása, a képzés profiljának kialakítása, a szervezeti-működési-, a személyi feltételek megteremtése, valamint az oktató és tudományos munka beindítása. Oktatásszervezői feladatai mellett is publikált, de főigazgatóként történő nyugalmazását követően mélyedt el igazán a pénzügyek, az adózás témaköreiben, és ezt követően vívott ki előadásaival, szakkönyveivel országos szakmai hírnevet. Az utóbbi évekig is számos szakmai kiadvány szerzőjeként, társszerzőjeként aktív részese a tudománynak.
A kamara munkájában az alapítás pillanatától bekapcsolódott. Éveken át a választási bizottság elnöke volt. A kamarai törvény megalkotásánál és az újrakodifikálásánál is szakértőként elévülhetetlen érdemeket szerzett. Oktatóként, vizsgáztatóként és vizsgaelnökként számtalan könyvvizsgáló jelölt ismerhette meg kiváló tudását és jellemét.

Az életműdíjban posztumusz is részesülhetnek és kaphatnak utólag elismerést azok a könyvvizsgálók, akik a Magyar Könyvvizsgálói Kamara életében éveken át jelentős szerepet töltöttek be, a kamarai tagok érdekében kiemelkedő, áldozatos munkát végeztek.
A kamarai tagoktól beérkezett javaslatok alapján a Díjazó Testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 2012-ben Pozsgai Vince részére ítéli oda a posztumusz díjat.
Pozsgai Vince 1953. január 9-én született Barbacson. Közgazdász diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen szerezte meg 1976-ban. 1993 óta okleveles könyvvizsgáló, két év múlva letette a tőzsdei szakvizsgát is. 17 éven át dolgozott a Győr megyei Állami Építőipari vállalatnál, majd az Itag-Ökolex Rt.-nél volt vezető tanácsadó, 1994-től pedig saját könyvvizsgáló cégét igazgatta, és számos társaság választott könyvvizsgálói funkcióját látta el, többek között a Magyar Televízió Zrt-nél, a Bábolna Bió Kf-nél., az Óvárbeton Kft-nél és a Proforg Zrt-nél.
Pozsgai Vince már 1997-ben ott bábáskodott a kamara megalapításánál, és 1998-tól a kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének elnöke, majd kilenc éven át az országos elnökség egyik meghatározó tagja volt. Töretlen lelkesedéssel látta el vezetői feladatait, képviselte a megye és a régió könyvvizsgálóinak érdekeit. Felelősségteljes, megfontolt gondolkodásmódjával folyvást előrevitte a kamara és a tagság ügyeit, növelte a szakma érdemeit.
Oktatási tevékenységet is folytatott a Budapesti Gazdasági Főiskola posztgraduális képzése keretében és az MKVK Oktatási Központ Kft.-nél. Mint szakemberről csak felsőfokban lehet róla beszélni. Az egész szakma a kisujjában volt.

Pozsgai Vincét 2012. február 10-én tragikus hirtelenséggel, 58 éves korában veszítettük el.

Az életműdíj kitüntetését felesége, Pozsgai Vincéné, Herédi Éva vette át.
 


 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X